Masterbiznes

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

PODSUMOWANIE ZMIAN W PODATKACH VAT I CIT W ROKU 2019. PRAKTYCZNE PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE PRAWNE. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2019 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 
 

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)


Powrót do strony głównej

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

 

TERMIN: 24 - 27.09.2019r.

 

Koszt szkolenia - 1.275,00 netto (1.568,25 zł brutto)

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

  

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: ZAMEK  w RYDZYNIE, pl. Zamkowy, 164-130 Rydzyna

 

Link do zamku: ZAMEK - RYDZYNA

 

>>link do ośrodka>>

 

znajdź na mapie - link

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Na szkolenie można także otrzymać dofinansowanie w ramach regionalnych programów dofinansowania - Link: więcej informacji...

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatkowym. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych.

    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego, a także poszerzą swoją wiedzę w zakresie tych przepisów prawa podatkowego, które mogą nastręczać najwięcej problemów.
 

Prowadzący:

 

Renata Zielińska - biegły rewident od 2001r. (nr 9721), wspólnik firmy audytorskiej od roku 2007. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.  Wpisana jest  na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Autorka wielu publikacji z dziedziny rachunkowości. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz działalnością  szkoleniową.

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. NOWELIZACJE USTAWY O PODATKU VAT OD 01.01.2019r.

 
 1. Zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych.
 2. Procedura sprzedaży usług cyfrowych.
 3. Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.
 4. Ulga na złe długi.
 5. Nowa matryca stawek VAT oraz wiążąca informacja stawkowa.
 6. Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych.
 7. Sankcje w podatku VAT.
 8. Planowane zmiany w mechanizmie mpp.
 9. Odmowa zwrotu podatku w sytuacji bezpodstawnego wzbogacenia.
 10. Ograniczenie zwolnień podmiotowych.
 11. Modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT.
 12. Doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi.
 13. Przesłanki wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT.
 14. Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.
 15. Zmiany w zakresie faktur rr.
 16. Dokumentacja w formie elektronicznej.
 17. Likwidacja deklaracji VAT – projekt wprowadzenia plików JPK-VDEK- konsekwencje prawne. 
 18. Obowiązki administracji rządowej oraz samorządowej (przekazywanie informacji o FV nie ujętych w     plikach jpk-vdek).
 19. Kasy fiskalne w 2019 r. (kasy on-line), w tym: projekt ustawy, przepisy wykonawcze.
 20. Ustawa z dnia 23.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

 

II. ROZWIĄZANIA BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH NA GRUNCIE PODATKU VAT.

 1. Praktyka mechanizmu split payment w 2019 r., w tym: istota mechanizmu oraz system wsparcia,   zgoda na przekazanie środków z rachunku       
 2. VAT, zapłata w MPP części kwoty z faktury VAT, nowy zwrot zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni,   MPP w JST i jednostkach budżetowych.
 3. Praktyka JPK VAT w 2019 r., w tym: regulacja prawna oraz  aktualne struktury elektroniczne, możliwości przesyłu danych, korekty plików    
 4. JPK, transakcje problemowe w JPK.
 5. Prawo do odliczania podatku VAT w 2019r.
 6. Regulacja prawna, terminy odliczania podatku VAT.
 7. Aktualne zagadnienia problemowe (samochody, usługi, etc.).
 8. Analiza metodyki oceny dochowania należytej staranności, sposoby obrony stanów faktycznych.
 9. Podatek należny w 2019r.
 10. Prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego.
 11. Aktualne zagadnienia problemowe (usługi ciągłe, data sprzedaży, licencje).
 12. Zasady wystawiania faktur VAT.
 13. Prawidłowe rozpoznanie korekt VAT. 

 

 III. NOWELIZACJE PODATKU CIT W 2019r. 

 1. Nowa ulga na prace badawczo – rozwojowe (Innovation box).
 2. Nowe rozwiązania prawne w zakresie wierzytelności.
 3. Exit tax.
 4. Opodatkowanie walut wirtualnych.
 5. Limit statusu małego podatnika.
 6. Praca małżonka w kosztach podatkowych.
 7. Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej (5 mln zł).
 8. Zwolnienie odszkodowań na odtworzenie zniszczonego majątku.
 9. Zwolnienie alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).
 10. Obniżona stawka podatku CIT do wysokości 9%.
 11. Koszty finansowania własnego (notional interest deduction – NID).
 12. Złagodzenie warunków ulgi mieszkaniowej.
 13. Zmiany w zakresie samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
 14. Konwersja długu na kapitał.
 15. Składki na rzecz organizacji.
 16. Posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.
 17. Zniesienie rygorów administracyjnych. 

 

IV. ROZWIĄZANIA BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ  PROBLEMOWYCH NA GRUNCIE PODATKU CIT.

 1. Środki trwałe zaliczane jednorazowo do kosztów podatkowych.
 2. Koszty podatkowe zbycia lub umorzenia wierzytelności.
 3. Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.
 4. Zmiana przepisów dotyczących cen transferowych.
 5. Implementacja Dyrektywy Rady UE (ATAD).
 6. Wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 7. Nowelizacja dla podatkowych grup kapitałowych.
 8. Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych.
 9. Zagadnienia problemowe w obszarze przychodów podatkowych, w tym: moment rozpoznania przychodu,  świadczenia nieodpłatne, odszkodowania. 
 10.  Kary umowne, refaktury a przychód podatkowy.
 11. Zagadnienia problemowe w obszarze kosztów uzyskania przychodów, w tym: kompleksowa analiza regulacji prawnej, data kosztu podatkowego, korekty kosztów podatkowych, kary umowne i odszkodowania, strata ze zbycia wierzytelności. 
 

V. NOWA ORDYNACJA PODATKOWA.

 1. Nowe instytucje procesowe.
 2. Zasady ogólne prawa podatkowego.
 3. Prawa i obowiązki podatników.
 4. Umowy podatkowe.
 5. Mediacja.
 6. Procedura konsultacyjna.
 7. Umowa o współdziałanie.
 

VI. PYTANIA UCZESTNIKÓW, ROZWIĄZANIA KONTROLOWANYCH STANÓW FAKTYCZNYCH.

 

VII. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

 
 1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.
 2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).
 3. Nowa kategoria jednostek - tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.
 4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.
 5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.
 6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.
 7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.
 8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.
 9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

 

VIII. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2019.
 

 1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
 2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
 3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
 4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
 5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
 6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
 7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 
 IX. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.
 

 1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o      rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,  kontrakty  długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe,  przewłaszczenie, sprzedaż  wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
 2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
 3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
 4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym  wypełnieniem tego sprawozdania.
 5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
 6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
 7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
 8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
 9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorów i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Pliki cookies i polityka prywatności
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij