Masterbiznes

Szkolimy od 14 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

 

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT OD 2011 ROKU. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2010 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM.  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

                                (zajęcia warsztatowe - 3 dni)

 

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 01 - 04 luty 2011r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po difinansowaniu wynosi  995,00 zł netto (1.223,85 brutto)

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 01.02.2011r. 

Rozpoczęcie szkolenia w dniu 02.02.2011r. o godz. 9.00.

harmonogram szkoleniapdf

 

Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł za cały pobyt.

Lokalizacja:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Makuszyńskiego 12 34-500 Zakopane (centrum miasta - 5 min piechotą od "Krupówek").

Prowadzący:
Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

Dawid Marek – prawnik, doradca podatkowy. Odpowiedzialny za pracę zespołu podatkowego w krakowskim oddziale Rödl&Partner. Specjalizuje się w podatku VAT i CIT. Brał udział w wielu projektach doradczych mających na celu optymalizacje obciążeń podatkowych. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej.

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (02.02.2011r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.
II Dzień (03.02.2011r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG.
1.Kompleksowe omówienie zmian w podatku od towarów i usług
od 01.01.2011r.
2.Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
3.Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
4.VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
5.Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
6.Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną


II. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

1. Podsumowanie zmian ustawy o rachunkowości w roku 2010.
2. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
3. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
4. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
8. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH.
1.Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
2.Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
3.Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
4.Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
5.Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
6.Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
7.Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
8.Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

 

IV. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

1.Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2.Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3.Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4.Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -charakterystyczne problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5.Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6.Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7.Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8.Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

 

V. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij