Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

 

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

                               (zajęcia warsztatowe - 3 dni)

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 25 - 28 październik 2011r. (4 dni)

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi- 995,00 zł netto (1.223,85 brutto)

 

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 25.10.2011r. w godzinach popołudniowych. Od godz. 18.00 ÷ 19.00 - kolacja. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 26.10.2011r. o godz. 9.00.

harmonogram szkoleniapdf

 

Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe (w tym dodatkowo 2 pozycje książkowe: Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) 2011 oraz Ustawa o rachunkowości wraz z załącznikami + płyta CD zawierająca m.in. nowe klasyfikacje PKWiU   2008   oraz   KŚT ), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Lokalizacja: ORW „Panorama” , ul. Wysoka 15, 33-380 Krynica-Zdrój
 

Prowadzący:
Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowniczej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (26.10.2011r. - wtorek) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

II Dzień (27.10.2011r. - środa) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Środki trwałe.

 

1.Definicja środka trwałego oraz podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym – regulacje prawne, interpretacja i zastosowanie.
2. Ustalenie wartości początkowej oraz przyjęcie środka trwałego do eksploatacji:
a) z zakupu, w tym z importu (wartość celna, opłaty, różnice kursowe, odsetki, zakup na raty),
b) przez wytworzenie we własnym zakresie,
c) w wyniku ulepszenia, modernizacji, rozbudowy (różnice w pojęciach ulepszenia i remontu oraz naprawy środków trwałych, części składowe i peryferyjne jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych).
3. Inne formy przyjęcia środka trwałego:
a)leasing finansowy i operacyjny, najem, dzierżawa, przewłaszczenie, użyczenie (najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych),
b) środki trwałe nabyte nieodpłatnie (zwrot wydatków na nabycie – zasady rozliczeń podatkowych).
4. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
5. Likwidacja środków trwałych. Niezbędna dokumentacja.
6. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych-zasady ustalania Kup przy sprzedaży.
7. Obrót środkami trwałymi w rozumieniu Ustawy o VAT (eksport, import, leasing finansowy i operacyjny, itp.)
8.Ewidencja środków trwałych.

 

II. Wartości niematerialne i prawne.

1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych, w tym ulepszenia.
2. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych – np. licencje, know-how, royality.
3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i na dzień bilansowy.

 

III. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1. Ogólne pojęcie amortyzacji i umorzenia.
2. Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa jako koszt uzyskania przychodów.
3. Metody naliczania i ustalania amortyzacji, w tym stawki indywidualne, podwyższone i obniżone - metoda liniowa, metoda degresywna i degresywno-liniowa, metoda progresywna, metoda proporcjonalna.
4. Dopuszczalność poszczególnych metod amortyzacji a przepisy podatkowe. Amortyzacja samochodów.
5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych.
6. Amortyzacja części składowych i peryferyjnych – wpływ na wynik finansowy i podatkowy.
7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.
8. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości:
a)symptomy utraty wartości oraz ustalenie kwoty utraty wartości,
b) korekta planowanych odpisów amortyzacyjnych,
c) symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty.
9. Nietypowe zdarzenia (środki trwałe nie podlegające amortyzacji, używane sezonowo, zawieszenie działalności, przekwalifikowania - okres używania środków trwałych krótszy niż rok).

 

IV. Rzeczowe aktywa trwałe w aspekcie MSSF/MSR.

 

V. Inwentaryzacja majątku trwałego.

1. Pojęcie i sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
3.Organizacja prawidłowej inwentaryzacji (powołanie osób odpowiedzialnych, komisje inwentaryzacyjne).
4. Dokumenty związane z całym procesem inwentaryzacji (arkusze inwentaryzacyjne, oświadczenia, protokoły, PK, wydruki komputerowe, itp.).
5. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.


VI. Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych związane z omawianą tematyką.

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij