Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2015 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT).
OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI (w tym zmiany od 23.07.2015). SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT I CIT W ROKU 2015.
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.


(Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT 2015 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 29 wrzesień - 2 październik 2015r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 995,00 zł netto (1.223,85 zł brutto)

 

Lokalizacja: Dom Architekta SARP, ul. Rynek 20, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

Link do ośrodka: domarchitektasarp.pl

Atrakcyjna lokalizacja – Ośrodek znajduję się na Rynku Kazimierza Dolnego - znajdź na mapie.

 

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (175 stron), VAT 2015 – Komentarz do zmian, Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami + Płyta CD, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt.

 

Po zajęciach w dniu 30.09.2015r. zapraszamy Państwa na zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz na imprezę integracyjną.

 

Prowadzący:

Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowniczej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

 

1. Omówienie zmian w Ustawie o rachunkowości w roku 2015r.
2. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
3. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
4. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia    sprawozdań finansowych.
8. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 

II. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

III. OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU CIT W ROKU 2015. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH.

 

1. Nowelizacja CIT od 1.01.2015 r.

2. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

  • Opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
  • Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

           · Zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61      pdp.Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych (umowy spółek osobowych i wspólnego przedsięwzięcia,  dokumentowanie transakcji z zagranicznymi zakładami).
           · Zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji.

           · Nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów w naturze.

3. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
4. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
5. Cienka kapitalizacja – zmiana zasad obliczania od 2015r. wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów w zakresie wypłacanych odsetek osobom i podmiotom powiązanym kapitałowo,
6. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
7. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
8. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
9. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
10. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
11. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

 

IV. OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2015. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG.

 

1. Nowelizacja ustawy VAT od 1.01.2015 r.

  • Procedura małego punktu obsługi w zakresie VAT (MOSS).

           · Nowa procedura obowiązująca w Polsce i w UE.
           · Znowelizowane określenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych, radiowych i telewizyjnych oraz  elektronicznych.
      · Podstawowe pojęcia (podatnik, państwo członkowskie, stałe miejsce prowadzenia działalności,   prowadzenie przedsiębiorstwa).
            · Proces rejestracji i wyrejestrowania.
            · Obowiązujące formularze.
            · Proces składania deklaracji.
            · Ewidencja w zakresie procedury.
            · Płatność i zwrot podatku.

  • Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

           · Tzw. „pakiet portowy”.
           · Zniesienie obowiązku potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

  • Rozporządzenie z 7.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku sprowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 

2. Nowelizacja VAT od 1.04.2015 r.

  • Towary podlegające odwrotnemu obciążeniu – rozszerzenie katalogu i obowiązków informacyjnych.
  • Zmiany przepisów ulgi na złe długi.
  • Podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnej.
  • Likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi.
  • Zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych.

           · Obecna regulacja prawna.
           · Nowe zasady odliczeń.
           · Wniosek o uznanie sposobu ustalenia proporcji.
           · Postanowienie naczelnika us.

3. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.

4. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
5. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
6. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
7. Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.


V. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.
 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij