Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

 

 SZKOLENIE WYJAZDOWE Z PODATKÓW Z MOŻLIWOŚĆIĄ DOFINANSOWANIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

ANALIZA ZMIAN w PODATKU VAT i CIT w ROKU 2016 i 2017 (w tym jednolity plik kontrolny). ORZECZNICTWO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PODATKACH.
PRAKTYCZNE PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE PRAWNE.

NOWE MOŻLIWOŚCI KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW od 1 marca 2017r. - KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

 

(Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT 2017 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

Powrót do strony głównej

 

Nasza firma uzyskała certyfikat jakości TGLS QUALITY ALLIANCE i została pozytywnie zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego (PARP) i tym samym może świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością dofinansowania. Nasze najbliższe szkolenie jest już w Bazie Usług Rozwojowych na stronie PARP. Link

Dofinansowanie polega na refundacji kosztów szkolenia (maksymalnie do 80 %) z promesą lub na systemie bonów na usługi szkoleniowe. W każdym województwie program ten jest nieco inny, także zapraszamy na stronę PARP`u , aby zasięgnąć szczegółowych informacji. Link: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (uwaga ! - województwa mazowieckie i pomorskie zostały wyłączone z dofinansowania).

 

TERMIN: 27 - 30.06.2017r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 1.170,00 netto (1.439,10 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja:  Centrum Zdrowia i Relaksu "Verano" ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

( Ośrodek znajduje sie  w centrum miasta, odległość od morza - 150 m. - zobacz na dużej mapie )

 

 

Link do ośrodka: verano.kolobrzeg.pl

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

     Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatku VAT i CIT. Będą także omówione zagadnienia związane z kontrolą przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych, które już od momentu wejścia w życie nowych przepisów muszą je stosować we właściwy sposób, tj. zgodny z prawem podatkowym.

    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego, a także poszerzą swoją ogólną wiedzę w zakresie podatku VAT i CIT oraz poznają swoje prawa i obowiązki podczas kontroli przez organy podatkowe.


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa, "VAT 2017 – Komentarz do zmian", Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami + Płyta CD, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto za cały pobyt.

 

Po zajęciach w dniu 28.06.2017r. zapraszamy Państwa na wycieczkę kolejką turystyczną z przewodnikiem po Kołobrzegu. Po wycieczce zapraszamy na imprezę integracyjną.

 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ I – DUŻA NOWELIZACJI USTAWY O PODATKU VAT W 2017 r.
ORAZ PRAKTYKA VAT W 2017 r.

 

I. Nowelizacja ustawy o podatku VAT od 1.01.2017 r. – ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

1. Transakcje na zasadach odwrotnego obciążenia.

a) Modyfikacja zakresu towarów podlegających procedurze.
b) Nowe towary z branży elektronicznej.
c) Transakcje z zakresu usług budowlanych.
d) Regulacje wynikające z przepisów przejściowych.

2. Transakcje na zasadach solidarnej odpowiedzialności.

a) Modyfikacja zakresu towarów podlegających procedurze.
b) Modyfikacja zapisów ustawowych.
c) Przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności:

  • Nabycia paliw silnikowych
  • Nabycia towarów pozostałych.

3. Istotne zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.

a) Nowelizacja regulacji prawnej.
b) Wprowadzenie obostrzeń dla zwrotu w terminie przyśpieszonym.
c)  Wprowadzenie czynności sprawdzających u podmiotów pośredniczących pośrednio lub bezpośrednio  w  dostawie towaru lub świadczeniu usługi.

4. Wprowadzenie sankcji Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.

a) Skutki nieprawidłowego rozliczania podatku VAT.
b) Przesłanki zastosowania sankcji:

  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% zaległości podatkowych.
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20% zaległości podatkowych.
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% zaległości podatkowych.

c) Regulacje wynikające z przepisów przejściowych.

5. Nowe zasady odliczania podatku VAT w przypadku transakcji WNT. importu usług oraz odwrotnego obciążenia.

6. Zmiany w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania podmiotów na potrzeby VAT.

a) Przesłanki odmowy rejestracji podatników.
b) Wykreślenie podatników z rejestru.
c) Utrata statusu czynnego podatnika VAT.
d) Kaucja rejestracyjna.
e) Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika zgłaszającego działalność gospodarczą.

7. Likwidacja zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej

8.  Zmiany pozostałe.

a) Ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń VAT.
b) Obowiązek składana deklaracji w formie elektronicznej.
c) Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.
d) Likwidacja sankcji za naruszenie obowiązków związanych z ulgą na złe długi.
e) Podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego.
f) Przedłużenie obowiązku stosowania podwyższonych stawek podatkowych do 31.12.2018 r.

9. Konsekwencje zmiany w porządku prawnym.

a) Zmiany w ustawie Ordynacka podatkowa.
b) Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym.

10. Nowe rozporządzenie w zakresie kas fiskalnych.

II. Podsumowanie istotnych zmian podatku VAT wprowadzonych w 2016 r.

1. Obowiązek przesyłania JPK w zakresie ewidencji VAT.
2. Wprowadzenie definicji nadużycia prawa – konsekwencje prawne.
3.  Nowa regulacja prawna w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi.

III. Rozwiązania zagadnień problemowych w podatku VAT w 2017 r.

1.  Analiza orzecznictwa sądowego – obowiązek podatkowy.

a) Rozumienie pojęć dokonania dostawy towarów i wykonania usługi.
b) Istota usługi ciągłej.
c)  Moment wykonania usługi budowlanej.
d)  Refakurty usług.

2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2017 r.

a) Regulacja Dyrektywy VAT.
b) Moment powstania prawa do odliczenia.
c) Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.
d) Sytuacje problematyczne – w tym. transakcje WNT. transakcje odwrotnego obciążenia. błędy na fakturach VAT i wadliwość faktur VAT a prawo do odliczenia.
e)  Najnowsze orzecznictwo TS UE oraz NSA w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

3.    Analiza orzecznictwa NSA – rozwiązania zagadnień problemowych.

a) Istota świadczenia kompleksowego.
b) Dotacja uznana za kwotę należną.
c) Prawidłowe rozliczanie korekt w podatku VAT.
d) Przedłużanie terminu zwrotu podatku VAT – najnowsze uchwały nsa.
e) Najnowsze orzecznictwo ts ue oraz nsa w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

4. Pytania uczestników. rozwiązania kontrolowanych stanów faktycznych.

 

DZIEŃ II.  NOWELIZACJA PODATKU CIT W 2017 r.

 

I.  Podsumowanie istotnych zmian CIT w 2016 r.

1. Nowe zasady dokonywania korekt przychodów i kosztów podatkowych.
2. Uchylenie kasowego rozliczania przeterminowanych faktur VAT.
3. Ulga podatkowa na działalność badawczo – rozwojową.
4. Zmiany w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego.
5. Określenie daty przychodu ze zbycia udziałów. akcji oraz papierów wartościowych.
6. Zmiany w zakresie opłaty produktowej.
7. Ulga na działalność badawczo-rozwojową.
8. Wymogi dla dokumentacji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.

II. Nowelizacja CIT w 2017 r.

1. Obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych dla transakcji powyżej 15.000 zł.
2. Nowa stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
3. Zmiany pozostałe planowane na 2017 r.

III.  Nowa dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych w 2017 r.

1. Stan prawny obowiązujący do 31.12.2016 r..
2. Powiązania w rozumieniu CIT.
3. Modyfikacja regulacji art. 9a CIT.
4. Nowy zakres dokumentacji uzależniony od wielkości osiąganych przychodów i kosztów.
5.  Nowe obowiązki informacyjne.
6.  Sankcje – brak kryteriów ustawowych.

IV. Przychody podatkowe w 2017 r. – rozwiązania praktycznych problemów.

1. Data powstania przychodu należnego.
2. Zaliczki i przedpłaty.
3. Przychody w okresach rozliczeniowych.
4. Korekty przychodu.
5. Refaktury.
6.  Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych.

V. Koszty uzyskania przychodów w 2017 r. – rozwiązania praktycznych problemów.

1. Najnowszego orzecznictwo sądowe w zakresie pojęcia kosztów podatkowych.
2. Data kosztu podatkowego.
3. Refaktury a moment rozpoznania kosztu.
4. Dokumentowanie wydatków podatkowych.
5. Koszty reprezentacji i reklamy oraz koszty działań marketingowych.

VI. Kontrowersyjne kwalifikacje organów podatkowych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.

1. Świadczenia na rzecz pracowników.
2. Wierzytelności. kary umowne oraz odszkodowania.
3. Rozliczanie straty podatkowej.
4. Wydatki refundowane a koszty podatkowe.

VII.  Pytania uczestników. rozwiązania kontrolowanych stanów faktycznych.

 

DZIEŃ III. NOWE MOŻLIWOŚCI KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ
KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA W 2017 r.

 

I. Nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2016 r.

1. Jednolity Plik Kontrolny – konsekwencje praktyczne.

a) Nowa regulacja prawna.
b) Ostateczny obowiązek wdrożenia.
c) Struktury JPK.
d) Rozwiązania problemów praktycznych:
e) Podmioty posiadające status przedsiębiorcy.
f) Podmioty nie posiadające statusu przedsiębiorcy.
g) Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.
h) Faktury zakupu a format JPK.
i) Faktury sprzedaży VAT.
j) Korekty faktur VAT.
k) Data sprzedaży.
l) Aplikacja kliencka.
m) Przedłużenie terminu składania JPK VAT dla niektórych podatników – rozporządzenie MF.

2.  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

a) Istota regulacji prawnej.
b) Konsekwencje prawne.
c) Wyłączenia ustawowe.
d) Pojęcie korzyści podatkowej oraz próg ustawowy.
e)  Czynności dokonane w celu osiągnięcia korzyści ustawowych.
f)  Sztuczny sposób działania.
g)  Opinie zabezpieczające – zasady wydawania. tryb. procedura oraz skutki prawne.

II. Reforma służb kontroli – powołanie skonsolidowanej Krajowej administracji skarbowej w 2017 r.

1. Podstawowe założenia nowelizacji.
2. Szczegółowa analiza ustawowych zadań KAS.
3. Nowe organy skonsolidowanej KAS oraz ich ustawowe kompetencje.
4. Jednostki organizacyjne KAS.
5. Pomoc oraz informacje uzyskiwane przez KAS.
6. Realizacja zadań ustawowych. Kontrola celno – skarbowa.
a) Zakres kontroli.
b) Miejsce czynności kontrolnych.
c) Właściwość organów.
d) Wszczęcie oraz prowadzenie kontroli.
e) Termin zakończenia.
f)  Szeroki katalog uprawnień organów.
g) Protokół z czynności kontrolnych.
h) Wynik kontroli.
i) Możliwość przekształcenia w postępowanie podatkowe.
j) Odwołanie od decyzji.
k) Przypadki zakończenia kontroli protokołem.
l) Audyt.
m) Czynności audytowe.
n) Urzędowe sprawdzenie.
o) Szczególne uprawnienia o charakterze kontrolnym oraz operacyjno–rozpoznawczym.

7. Analiza skutków regulacji prawnej.

8. Analiza uprawnień kontrolowanych podatników oraz możliwości korzystania z poszczególnych instytucji prawnych.

 

Program wykładów stanowi wyłączną własność autora i chroniony jest prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij