Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

ZAMKNIĘCIE ROKU - SZKOLENIE WYJAZDOWE

 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKACH VAT
i CIT W ROKU 2016 ORAZ OD 01.01.2017r. PRAKTYCZNE PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE PRAWNE.

NOWE MOŻLIWOŚCI KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW -  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA W 2017r.

(Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT 2017 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

Powrót do strony głównej

 

TERMIN: 31.01 - 03.02.2017r.

 

Cena szkolenia - 1.085,00 netto (1.334,55 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: Natura Tour Sp. z o.o. - Ośrodek Wypoczynkowy "Kolejarz", ul. Kościuszki 23, 34-500 Zakopane

>>link do ośrodka>>

 

Ośrodek usytuowany jest w centrum miasta; odległość od Dworca PKS -  20 m, od Dworca PKP - 40 m -

znajdź na dużej mapie.

 

harmonogram  pdf

 

     Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatku VAT i CIT. Będą także omówione zagadnienia związane z kontrolą przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych, które już od momentu wejścia w życie nowych przepisów muszą je stosować we właściwy sposób, tj. zgodny z prawem podatkowym.

    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego, a także poszerzą swoją ogólną wiedzę w zakresie podatku VAT i CIT oraz poznają swoje prawa i obowiązki podczas kontroli przez organy podatkowe.

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), "VAT 2015 – Komentarz do zmian", Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami + Płyta CD, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto za cały pobyt.

 

W dniu 01.02.2017r. o godz. 18.30 zapraszamy uczestników szkolenia na kolację regionalną i zabawę z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

29.11.2016r. - dzień przyjazdu - wypoczynek po podroży

 

I Dzień szkolenia (30.11.2016r.) - Trener: Piotr Kostrzewski

 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKACH VAT i CIT W ROKU 2016

ORAZ OD 01.01.2017r. PRAKTYCZNE PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE PRAWNE.

 

I. Nowelizacja VAT w 2016 r.

1. Zasady ustalania pre-współczynnika od 1.01.2016 r. – regulacja prawna art. 86 ust. 2a-2h VAT.

 • Podmioty, które mają obowiązek stosowania pre – współczynnika.
 • Czynności niepodlegające opodatkowaniu.
 • Sposób określania proporcji.
 • Dane właściwe do prawidłowego określenia sposobu proporcji.
 • Kryterium obowiązkowe dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Pre - współczynnik ustalany z naczelnikiem urzędu skarbowego.
 • Wydatki na nabycie nieruchomości.
 • Korekta pre – współczynnika po zakończeniu roku podatkowego.
 • Przepisy wykonawcze – rozporządzenie mf z 17.12.2015 r.

2. Zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1.07.2016 r. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w zakresie podatku VAT (art. 82 § 1b o.p.), w tym:

 • Analiza pytań oraz odpowiedzi MF.
 • Podmioty nie posiadające statusu przedsiębiorcy.
 • Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK.

3. Zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 15.07.2016 r.

 • Nowelizacja zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18a VAT),
 • Wprowadzenie definicji nadużycia prawa na gruncie podatku VAT (art. 5 ust. 4 i ust. 5 VAT) – konsekwencje prawne.

4. Zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1.08.2016 r.

 • Nowa regulacja prawna zapobiegająca występowaniu oszustw w podatku VAT w obszarze   wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi.
 • Nowa regulacja prawna – płatnik podatku z tytułu WNWA (art. 17a VAT).
 • Sposób ustalenia podstawy opodatkowania.
 • Płatność podatku.
 • Nowy wzór deklaracji dla podatku VAT – zasady obsługi.

5. Planowana nowelizacja ustawy o podatku VAT (wg rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT złożonego w sejmie).

6. Założenia zmian w zakresie VAT przedstawione przez Komisję Europejską.

 • Warianty w zakresie stawek podatkowych,
 • Zmiany w zakresie transakcji transgranicznych.

7. Warsztaty w zakresie kontrolowanych stanów faktycznych, studium przypadków.

II. Nowelizacja CIT w 2016 r.

1. Zmiany w CIT wprowadzone od 1.01.2016 r.

 • Nowe zasady dokonywania korekt przychodów oraz kosztów podatkowych.
 • Uchylenie kasowego rozliczania przeterminowanych faktur VAT.
 • Ulga podatkowa na działalność badawczo – rozwojową.
 • Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej.
 • Wymogi dla dokumentacji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.
 • Preferencje podatkowe.
 • Zmiany związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Określenie daty przychodu ze zbycia udziałów, akcji oraz papierów wartościowych.
 • Zmiany w zakresie opłaty produktowej.
 • Przychody nie znajdujące pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych.

2. Wprowadzenie obowiązku dokonywania płatności bezgotówkowych dla transakcji powyżej 15.000 zł - Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – regulacja prawna art. 15d CIT.

3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw:

 • Istota regulacji prawnej.
 • Konsekwencje prawne.
 • Wyłączenia ustawowe.
 • Pojęcie korzyści podatkowej oraz próg ustawowy.
 • Czynności dokonane w celu osiągnięcia korzyści ustawowych.
 • Sztuczny sposób działania.
 • Opinie zabezpieczające – zasady wydawania, tryb, procedura oraz skutki prawne.

4. Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych – zmiany w CIT wprowadzone od 1.01.2017 r.

 • Obowiązujący stan prawny.
 • Modyfikacja art. 9a cit.
 • Dokumentacja podatkowa dla cen transferowych.
 • Sankcje – brak wypełnienia wymogów ustawowych.
 

III. Zmiany w podatkach VAT i CIT od 1 stycznia 2017r.

 

II i III Dzień szkolenia (01 - 02.12.2016r.) - Trener: Robert Szumski

 

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2016 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT). ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI, W TYM NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ).  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

I.  ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.
2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).
3. Nowa kategoria jednostek  – tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.
4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.
5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.
6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.
7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.
8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.
9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

II. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG.

1. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
2. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia    roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
3. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
4. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
5. Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH.

1. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
2. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
3. Cienka kapitalizacja – zmiana zasad obliczania od 2015r. wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów w     zakresie wypłacanych odsetek osobom i podmiotom powiązanym kapitałowo,
4. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
5. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami,     odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
6. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
7. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
8.  Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
9. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego     oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

IV. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe ztytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.
 
V. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o     rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,     kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż     wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i     strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -   typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o     rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o     rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz     rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

VI. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorow i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij