Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

SZKOLENIE WYJAZDOWE Z PODATKÓW Z MOŻLIWOŚĆIĄ DOFINANSOWANIA

Nasza firma uzyskała certyfikat jakości TGLS QUALITY ALLIANCE i została pozytywnie zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego (PARP) i tym samym może świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością dofinansowania. Nasze szkolenia są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie PARP. 

 

Dofinansowanie polega na refundacji kosztów szkolenia (maksymalnie do 80 %). W każdym województwie program ten jest nieco inny, dlatego zachęcamy do wyszukania swojego najbliższego Operatora Regionalnego, u którego możecie Państwo zasięgnąć szczegółowych informacji - Link: OPERATOR REGIONALNY

Uwaga ! - Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z dofinansowania, to na szkolenie należy koniecznie zapisać się poprzez stronę PARP - LINK (szary przycisk pod tytułem szkolenia - "zapisz sie na usługę")

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

PODSUMOWANIE ZMIAN W PODATKACH VAT i CIT W ROKU 2017.

 PRAKTYCZNE PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE PRAWNE.

 

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2017 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT). ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI.

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

(Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT 2017 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

Powrót do strony głównej

 

TERMIN: 26 - 29.09.2017r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 1.170,00 netto (1.439,10 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: Dom Architekta SARP, ul. Rynek 20, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

Link do ośrodka: domarchitektasarp.pl

 

Atrakcyjna lokalizacja – Ośrodek znajduję się na Rynku Kazimierza Dolnego - znajdź na dużej mapie.

 

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatkowym i rachunkowym. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych, które już od momentu wejścia w życie nowych przepisów muszą je stosować we właściwy sposób, tj. zgodny z prawem podatkowym i bilansowym.

    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego i bilansowego, a także poszerzą swoją wiedzę w zakresie tych przepisów prawa, które mogą nastręczać najwięcej problemów.


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), "VAT 2015 – Komentarz do zmian", Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami + Płyta CD, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 240 zł netto / 295,20 zł brutto za cały pobyt.

 

Po zajęciach w dniu 27.09.2017r. zapraszamy Państwa na wycieczkę meleksami po mieście oraz na zwiedzanie centrum miasta z przewodnikiem. Po atrakcjach turystycznych przewidziana jest impreza integracyjna.

 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowniczej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

26.09.2017r. - dzień przyjazdu - wypoczynek po podroży

 

I Dzień szkolenia  - Trener: Piotr Kostrzewski

 

PODSUMOWANIE ZMIAN W PODATKACH VAT i CIT W ROKU 2017

 PRAKTYCZNE PROBLEMY ORAZ KONSEKWENCJE PRAWNE.

 

I. Nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r.

  

1.   Podsumowanie najważniejszych zmian w podatku VAT wprowadzonych od 1.01.2017 r.

 

          a) Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej:

          -  regulacja procedery w usługach budowlanych,

              -  określenie podwykonawcy,

              -   katalog usług objętych procedurą,

              -   faktury VAT oraz rozliczenia w trybie odwrotnego obciążenia,

              -   znaczenie klasyfikacji PKWiU,

              -   moment wykonania usługi budowlanej,

              - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (orzecznictwo oraz  interpretacja MF),

              -   prawidłowe formułowanie zapisów umownych zawieranych w kontrahentami,

              -   konsekwencje błędnej kwalifikacji usług,

              -   pierwsze interpretacje organów podatkowych,

             -   wyjaśnienia MF.

         b) Zmiany pozostałe w zakresie odwrotnego obciążenia:

                    -  rozszerzenie katalogu towarów załącznika nr 11,

              -  zmiany w zakresie jednolitej gospodarczo transakcji.

         c) Istotne zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT:

                     -  nowelizacja regulacji prawnej,

               -  nowe warunki zwrotu w terminie przyśpieszonym,

               - możliwość prowadzenia czynności sprawdzających u podmiotów pośredniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi, a orzecznictwo NSA.

         d) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności:

                      -  przesłanki uniknięcia odpowiedzialności przy zakupach paliw,

                -   przesłanki uniknięcia odpowiedzialności przy zakupach towarów pozostałych.

         e) Nowe zasady odliczania podatku VAT – WNT, importu usług oraz odwrotne obciążenie.

         f) Sankcje w podatku VAT:

                      -  dodatkowe zobowiązanie podatkowe – 30% zaległości podatkowych,

                -  dodatkowe zobowiązanie podatkowe – 20% zaległości podatkowych,

                - dodatkowe zobowiązanie podatkowe – 100% zaległości podatkowych,

                -  możliwość uniknięcia sankcji według ustawy.

 

2.  Nowelizacja kodeksu karnego oraz kodeksu karnego skarbowego od 1.03.2017 r. – puste i fałszywe faktury VAT.

 

          a) Skutki wystawiania pustych faktur na gruncie ustawy o podatku VAT.

          b) Regulacja kodeksu karnego i jej konsekwencje prawne.

          c) Regulacja kodeksu karnego skarbowego i jej konsekwencje prawne.

 

3.   Planowane najbliższe nowelizacje ustawy o podatku VAT.

 

         a) Zrównanie stawek podatku VAT na e-booki, i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie    stawek na publikacje elektroniczne.

          b) Uproszczenie obowiązującego wzoru deklaracji VAT.

          c) Skrócenie podstawowego terminu zwrotu podatku VAT.

          d) Wprowadzenie mechanizmu split payment w zakresie podatku VAT.

 

     4.  Jak bronić się przed oszustwami w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego ?

          a) Orzecznictwo TS UE.

    b) Orzecznictwo NSA.

    c) wytyczne MF.

 

II. Nowelizacja podatku CIT w roku 2017.

 

       1. Nowa dokumentacja cen transferowych.

       2. Najważniejsze orzecznictwo w zakresie podatku CIT.

 

III. Pytania uczestników, rozwiązania kontrolowanych stanów faktycznych.

 
 

II i III Dzień szkolenia - Trener: Robert Szumski

 

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2017 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT). ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI, W TYM NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ. 

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

I.  ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

 

1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.
2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).
3. Nowa kategoria jednostek  – tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.
4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.
5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.
6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.
7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.
8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.
9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

 

II. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG.

 

1. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
2. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia    roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
3. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
4. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
5. Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.

 

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH.

 

1. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
2. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
3. Cienka kapitalizacja – zmiana zasad obliczania od 2015r. wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów w     zakresie wypłacanych odsetek osobom i podmiotom powiązanym kapitałowo,
4. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
5. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami,     odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
6. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
7. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
8.  Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
9. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego     oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

 

IV. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

 

1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe ztytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.
 
V. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o     rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,     kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż     wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i     strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -   typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o     rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o     rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz     rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

VI. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorow i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij