Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Kompendium podatkowe - VAT, CIT, PIT. Analiza zmian w podatkach w roku 2018 (w tym zmiany od 1 lipca 2018r.). Omówienie kontrowersyjnych zagadnień. Najnowsze orzecznictwo. Nowelizacja procedur podatkowych - nowa ustawa Ordynacja Podatkowa.

 

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 


Powrót do strony głównej

TERMIN: 26 - 29.06.2018r.

 

Koszt szkolenia - 1.275,00 netto (1.568,25 zł brutto)

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja:  KołobrzegCentrum Zdrowia i Relaksu "Verano" ul. Sikorskiego 8

( Ośrodek znajduje sie  w centrum miasta, odległość od morza - 150 m.)

 

>>link do ośrodka>>

 

znajdź na mapie - link

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Na szkolenie można także otrzymać dofinansowanie w ramach regionalnych programów dofinansowania - Link: więcej informacji...

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatkowym. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych, które już od momentu wejścia w życie nowych przepisów muszą je stosować we właściwy sposób, tj. zgodny z prawem podatkowym.

    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego, a także poszerzą swoją wiedzę w zakresie tych przepisów prawa podatkowego, które mogą nastręczać najwięcej problemów.


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 180 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

 

Po zajęciach w dniu 27.06.2018r. zapraszamy Państwa na wycieczkę kolejką turystyczną z przewodnikiem po Kołobrzegu. Po wycieczce zapraszamy na imprezę integracyjną.

 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

  

I. Nowelizacje podatku VAT w 2018r. Podsumowanie nowelizacji VAT w 2017r.

 

1. Mechanizm podzielona płatność w podatku VAT – praktyka funkcjonowania od 1.07.2018r.

·     Istota mechanizmu.

·     Zasady regulowania należności.

·     Dane dedykowanego komunikatu przelewu.

·     Ustawowy system wsparcia.

·     Wcześniejsza zapłata podatku.

·     Środki zgromadzone na rachunku VAT a ich dysponowanie.

·     Zmiany w obszarze prawa bankowego.

2. Ustawa STIR od 23.01.2018r.

·     Analiza sektorowa.

·     Skutki ustawy.

·     Wykaz podmiotów zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do systemu VAT.

3. Zmiany ustawy o podatku VAT, które mają wejść w życie od 1 lipca 2018 r. 

·     Jednolity Plik Kontrolny - nowe obowiązki dla podatników od dnia 01 lipca 2018r.

·     Modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT.

·     Doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi.

·     Doprecyzowanie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT.

·     Wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej dla nowych podmiotów.

·     Wyłączenie niektórych grup podatników ze zwolnienia podmiotowego.

·     Zmiany w zakresie sankcji podatkowych.

·     Zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej.

·     Zmiany w zakresie faktur RR.

·     Składanie w formie elektronicznej pozostałych dokumentów.

·     Zmiany w treści art. 87 VAT (zwrot różnicy podatku).

·     Istotne zmiany w pakiecie paliwowym.

·     Zmiana w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

·     Istotne zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.

4. Planowane zmiany do wprowadzenia w okresie późniejszym.

·     projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (kasy elektroniczne)

·     projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 26 kwietnia 2018 r. (opodatkowanie bonów towarowych oraz wprowadzenie progu dla usług elektronicznych)

5. Podsumowanie zmian w podatku VAT obowiązujących od 1.01.2018 r.

a) praktyka JPK VAT od 1.01.2018 r.

·     Regulacja prawna JPK VAT.

·     Struktury elektroniczne.

·     Możliwości przesyłu danych.

·     JPK przesyłany przez biuro rachunkowe oraz pełnomocników.

·     Konsekwencje braku przesłania pliku lub przesłania pliku z błędami.

·     Rozwiązania praktycznych problemów – analiza odpowiedzi MF. 

b) obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

c) obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT.

6. Podsumowanie najważniejszych zmian w podatku VAT w 2017 r. 

a) nowe zasady zwrotu podatku VAT 

·     Nowelizacja zapisów art. 87 VAT.

·     Nowe zasady zwrotu VAT w terminie przyśpieszonym.

·     Weryfikacja zwrotu podatku VAT w toku czynności sprawdzających.

b) procedura odwrotnego obciążenia – usługi budowlane podwykonawców.

·     Regulacja prawna.

·     Określenie podwykonawcy.

·     Katalog usług.

·     Faktury VAT oraz prawidłowe rozliczenia w procedurze o.o.

·     Wykonanie usługi budowlanej.

·     Błędna kwalifikacji usług.

·     Interpretacje organów podatkowych oraz wyjaśnienia MF.

·     Najnowsze orzecznictwo sądowe.

c) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja w podatku VAT 

·     Regulacja prawna.

·     Stawki zaległości podatkowych (30%, 20% oraz 100%).

·     Możliwość uniknięcia sankcji – wyłączenia ustawowe.

d) Nowe zasady odliczania podatku VAT (dla WNT, importu usług oraz o.o.). 

e)  Pozostałe zmiany w zakresie procedury odwrotnego obciążenia. 

f) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności. 

·     Odpowiedzialności przy nabyciach paliw.

·     Wyłączenie odpowiedzialności przy nabyciach towarów pozostałych.

7. Walka podatników z oszustwami na gruncie podatku VAT.

·     Analiza orzecznictwa TS UE (kwestia obiektywnych przesłanek wiedzy oraz stan świadomości podatników).

·     Analiza najnowszego orzecznictwa NSA (dobra wiara oraz należyta staranność podatników w transakcjach gospodarczych).

·     Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. 

8. Najnowsze orzecznictwo TS UE oraz NSA w sprawie podatku VAT.

·     Odliczenie podatku VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany.

·     Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych oraz budowlano – montażowych – pytanie prejudycjalne NSA z 28.11.2017 r., I FSK 65/16.

·     Prymat wykładni celowościowej prawa unijnego.

·     Korekta pustych faktur pod warunkiem zabezpieczenia dochodów podatkowych.

·     Cechy charakterystyczne dostaw ciągłych.

·     Limit zwolnienia z VAT obejmuje wyłącznie sprzedaż krajową.

9. Pytania uczestników, rozwiązania kontrolowanych stanów faktycznych.

 

II. Nowelizacje podatków CIT oraz PIT w 2018 r. Podsumowanie nowelizacji w roku 2017.

 

1. Nowelizacja ustawy o podatku CIT w 2018 r. – zagadnienia wybrane

·     Wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

·     Implementacja Dyrektywy Rady UE (ATAD).

·     Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych.

·     Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych.

·     Podwyższenie limitu środków trwałych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.

·     Koszty podatkowe w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.

·     Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.

·     Zmiana przepisów dotyczących cen transferowych.

2. Nowelizacja ustawy o podatku PIT w 2018 r. – zagadnienia wybrane.

·     Nieodpłatne świadczenia pochodnych instrumentów finansowych.

·     Odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej.

·     Rozszerzenie katalogu przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

·     Doprecyzowanie przepisów w zakresie wymiany udziałów.

·     Zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy poniżej 1 tys. zł.

·     Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych.

·     Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

·     Kontrowersyjne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów dla twórców.

3. Obowiązek stosowania rozliczeń bezgotówkowych – rozwiązania wątpliwości praktycznych.

4. Nowa dokumentacja cen transferowych – zagadnienia wybrane.

a) zagadnienia problematyczne:

·     Rozumienie pojęcia „transakcji”.

·     Stanowiska organów podatkowych.

·     Interpretacja ogólna MF.

·     Analiza danych porównawczych.

·     Opis zgodności warunków transakcji.

·     Sankcje z tytułu braku wypełnienia obowiązków.

5. Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie podatku CIT oraz PIT.

·     Przesłanki uznania wydatków za koszty podatkowe.

·     Racjonalność działań podatników i efektywność ekonomiczna a koszty.

·     Odpowiednie dokumentowanie wydatków.

·     Wydatki na odszkodowanie.

·     Limit transakcji bezgotówkowych przy umowach ramowych.

·     Grupowanie transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych.

·     Zastosowanie zasady in dubio pro tributario do stanu faktycznego.

 

III. Nowelizacja procedur podatkowych – nowa ustawa Ordynacja podatkowa.

 

1. Nowa ustawa Ordynacja podatkowa.

a) Założenia oraz cele nowelizacji.

b) Nowe instytucje procesowe:

·zasady ogólne prawa podatkowego,

·prawa i obowiązki podatników,

·prawo do informacji,

·reprezentacja w prawie podatkowym,

·przywrócenie terminu materialnoprawnego,

·umorzenie podatku,

·korekta deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego,

·umowy podatkowe i mediacja,

·przewlekłość postępowania,

·postępowanie uproszczone,

·sprawa reprezentatywna – skutki podatkowe,

·możliwość rezygnacji z odwołania,

·zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przez organ I instancji,

·procedura konsultacyjna,

·umowa o współdziałanie,

·procedura odtwarzania akt sprawy.

c) Przebudowane instytucje prawne:

·nowe definicje,

·środki komunikacji elektronicznej,

·deklaracje podatkowe,

·decyzje cząstkowe,

·decyzje możliwe,

·zapłata podatku,

·przedawnienie zobowiązań podatkowych,

·nadpłata podatku,

·kary porządkowe,

·interpretacje prawa podatkowego.

d) ocena nowej regulacji prawnej

 
 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorow i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij