Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKACH (VAT, CIT, PIT) OD 01.01.2019r. ORAZ PODSUMOWANIE ZMIAN W ROKU 2018. ( w tym CENY TRANSFEROWE - NOWE REGULACJE). WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNYCH ZAGADNIEŃ.

 

 (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN". 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- Link

Powrót do strony głównej

 

 

 

 

  

TERMIN: 29.01 - 01.02.2019r. - KRAKÓW

 

vat zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena szkolenia (w zależności od wybranych modułów): od 290 zł netto do 1080 zł netto (+ VAT 23%)

Moduły szkoleniowe:

1 dzień (29.01) - przyjazd (dla osób z poza Krakowa)
2 dzień (30.01) - cena: 290 zł netto (+VAT) - Nowa dokumentacja cen transferowych w 2019r. oraz Nowa Ordynacja podatkowa. Szkolenie od godz. 9.00 do godz. 13.15
3 dzień (31.01) - cena: 395 zł netto - PODATEK VAT. Szkolenie od 9.00 do 16.15
4 dzień (01.02) - cena: 395 zł netto - PODATEK CIT i PIT. Szkolenie od 9.00 do 16.30

 

Cena wyżej wymienionych modułów zawiera: szkolenie, obszerne materiały szkoleniowe w formie książkowej, "VAT CIT PIT 2019 – Komentarz do zmian", przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Na szkolenie można także otrzymać dofinansowanie w ramach regionalnych programów dofinansowania - Link: więcej informacji...

 

Pakiet pobytowo-rekreacyjny: 665 zł netto (+VAT 23%) - cena pakietu zawiera: noclegi w hotelu od dnia 29.01 do dnia 01.02.2019r., pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), wycieczkę po Krakowie meleksami z przewodnikiem, imprezę integracyjną.

 

Lokalizacja: HOTEL ATRIUM * * * ul. Krzywa 7, Kraków

(hotel usytuowany jest w centrum miasta - 4 min. do Starego Miasta, 8 min. do Rynku Głównego - na podst. Google Maps) znajdź na  mapie - link

 

Link do Hotelu

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

harmonogram  pdf

 

Oferta w formacie pdf pdf

 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.
    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatkowym. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych.
    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego, a także poszerzą swoją wiedzę w zakresie tych przepisów prawa, które mogą nastręczać najwięcej problemów.

 

  

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień II - (środa) 30.01.2019r.  (dzień I  /29.01.2019r./ - przyjazd - bez szkolenia)

I. NOWA DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH W 2019 R.

1.    Ujednolicenie pojęć i definicji.
2.    Nowe obowiązki dokumentacyjne.
3.    Terminy ustawowe.
4.    Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne.
5.    Ujednolicenie wymogów ze standardami oecd.
6.    Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń.
7.    Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
8.    Korekty cen transferowych.
9.    Instrumenty weryfikacji cen transferowych.
10.    Raportowanie cen transferowych.

II. NOWA ORDYNACJA PODATKOWA.

1.    Nowe instytucje procesowe.
2.    Zasady ogólne prawa podatkowego.
3.    Prawa i obowiązki podatników.
4.    Umowy podatkowe.
5.    Mediacja.
6.    Procedura konsultacyjna.
7.    Umowa o współdziałanie.

 

Dzień III - (czwartek) 31.01.2019r.

I. NOWELIZACJE USTAWY O PODATKU VAT OD 01.01.2019r.

1. Projekty nowelizacji VAT. 

 • Zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych.
 • Procedura sprzedaży usług cyfrowych.
 • Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.
 • Ulga na złe długi.
 • Nowa matryca stawek VAT oraz wiążąca informacja stawkowa.
 • Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych.
 • Sankcje w podatku VAT.
 • Planowane zmiany w mechanizmie mpp.
 • Odmowa zwrotu podatku w sytuacji bezpodstawnego wzbogacenia.
 • Ograniczenie zwolnień podmiotowych.
 • Modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi.
 • Przesłanki wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT.
 • Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.
 • Zmiany w zakresie faktur rr.
 • Dokumentacja w formie elektronicznej.

 2. Najnowsze zmiany do ustawy VAT obowiązujące od 01.01.2019r. (projekt - listopad 2018).

 • Likwidacja deklaracji VAT – projekt wprowadzenia plików JPK-VDEK, w tym: projekt nowelizacji VAT z   30.11.2018 r. – konsekwencje prawne, obowiązki administracji rządowej oraz samorządowej (przekazywanie informacji o FV nie ujętych w plikach jpk-vdek).
 • Kasy fiskalne w 2019 r. (kasy on-line), w tym: projekt ustawy, przepisy wykonawcze.
 • Ustawa z dnia 23.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
 

II. PODSUMOWANIE NOWELIZACJI w 2018r. ORAZ ROZWIĄZANIA BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH NA GRUNCIE PODATKU VAT.
1. Podsumowanie nowelizacji VAT w 2018 r.

 • Praktyka mechanizmu split payment w 2019 r., w tym: istota mechanizmu oraz system wsparcia, zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT, zapłata w MPP części kwoty z faktury VAT, nowy zwrot zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, MPP w JST i jednostkach budżetowych.
 • Praktyka JPK VAT w 2019 r., w tym: regulacja prawna oraz  aktualne struktury elektroniczne, możliwości przesyłu danych, korekty plików JPK, transakcje problemowe w JPK.

2. Rozwiązania bieżących zagadnień problemowych.

 • Prawo do odliczania podatku VAT w 2019r.
 • Regulacja prawna, terminy odliczania podatku VAT.
 • Aktualne zagadnienia problemowe (samochody, usługi, etc.).
 • Analiza metodyki oceny dochowania należytej staranności, sposoby obrony stanów faktycznych.

3. Podatek należny w 2019r.

 • Prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • Aktualne zagadnienia problemowe (usługi ciągłe, data sprzedaży, licencje).
 • Zasady wystawiania faktur VAT.
 • Prawidłowe rozpoznanie korekt VAT.

III. PYTANIA UCZESTNIKÓW, ROZWIĄZANIA KONTROLOWANYCH STANÓW FAKTYCZNYCH.

 

Dzień IV - (piatek) 01.02.2019r.

I. NOWELIZACJE PODATKU CIT ORAZ PIT W 2019r.
1.    Nowa ulga na prace badawczo – rozwojowe (Innovation box).
2.    Nowe rozwiązania prawne w zakresie wierzytelności.
3.    Exit tax.
4.    Opodatkowanie walut wirtualnych.
5.    Limit statusu małego podatnika.
6.    Praca małżonka w kosztach podatkowych.
7.    Jednorazowe rozliczenie straty podatkowa (5 mln zł).
8.    Zwolnienie odszkodowań na odtworzenie zniszczonego majątku.
9.    Zwolnienie alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).
10.    Obniżona stawka podatku CIT do wysokości 9%.
11.    Koszty finansowania własnego (notional interest deduction – NID).
12.    Złagodzenie warunków ulgi mieszkaniowej.
13.    Zmiany w zakresie samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
14.    Konwersja długu na kapitał.
15.    Składki na rzecz organizacji.
16.    Posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.
17.    Zniesienie rygorów administracyjnych.

II. PODSUMOWANIE NOWELIZACJI 2018 R. ORAZ ROZWIĄZANIA BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ  PROBLEMOWYCH NA GRUNCIE PODATKU CIT ORAZ PIT. 

      1. Podsumowanie nowelizacji CIT i PIT w 2018r.

 • Środki trwałe zaliczane jednorazowo do kosztów podatkowych.
 • Koszty podatkowe zbycia lub umorzenia wierzytelności.
 • Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.
 • Zmiana przepisów dotyczących cen transferowych.
 • Implementacja Dyrektywy Rady UE (ATAD).
 • Wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 • Nowelizacja dla podatkowych grup kapitałowych.
 • Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych.

      2. Rozwiązania bieżących zagadnień problemowych.

 • Zagadnienia problemowe w obszarze przychodów podatkowych, w tym: moment rozpoznania przychodu, świadczenia nieodpłatne, odszkodowania i kary umowne, refaktury a przychód podatkowy.
 • Zagadnienia problemowe w obszarze kosztów uzyskania przychodów, w tym: kompleksowa analiza regulacji prawnej, data kosztu podatkowego, korekty kosztów podatkowych, kary umowne i odszkodowania, strata ze zbycia wierzytelności.

3. Najnowsze orzecznictwo sądowe.
III. PYTANIA UCZESTNIKÓW, ROZWIĄZANIA KONTROLOWANYCH STANÓW FAKTYCZNYCH.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorow i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij