Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

KOMPENDIUM PODATKOWE - VAT, CIT, PIT. ANALIZA ZMIAN W PODATKACH W ROKU 2019. OMÓWIENIE KONTROWERSYJNYCH ZAGADNIEŃ. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO. ISTOTNE NOWELIZACJE PROCEDUR PODATKOWYCH W 2019r.

 
 

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)


Powrót do strony głównej

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

 

TERMIN: 28 - 31.05.2019r.

 

Koszt szkolenia - 1.275,00 netto (1.568,25 zł brutto)

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 190 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

 

Po zajęciach zapraszamy Państwa na wycieczkę meleksami z przewodnikiem po Gdańsku i jego zabytkach.

Po wycieczce zapraszamy na imprezę integracyjną.

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: Gdańsk - Hotel DAL * * , ul. Czarny Dwór 4 - Hotel położony blisko morza - 13 min piechotą

znajdź na  mapie - link

 

>>link do ośrodka>>

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Na szkolenie można także otrzymać dofinansowanie w ramach regionalnych programów dofinansowania - Link: więcej informacji...

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatkowym. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych.

    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego, a także poszerzą swoją wiedzę w zakresie tych przepisów prawa podatkowego, które mogą nastręczać najwięcej problemów.
 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ISTOTNE ZMIANY DLA PODATNIKÓW W BIEŻACYM ROKU. NOWELIZACJE USTAWY    ORAZ PRAKTYKA PODATKU VAT W 2019r.

  1. Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych - MDR.

·    Cel regulacji MDR.
·    Jakich podatków dotyczy obowiązek informacyjny ?
·    Przedmiot informowania oraz typy schematów podatkowych.
·    Kryterium głównej korzyści.
·    Podmioty zobowiązane do raportowania o schematach podatkowych.
·    Promotor.
·    Przygotowanie kalkulacji, deklaracji oraz zeznań podatkowych.
·    Przygotowanie wniosków o udzielenie pozwoleń/zezwoleń.
·    Przygotowanie dokumentacji cen transferowych.
·    Przeglądy rozliczeń podatkowych.
·    Opinie i komentarze podatkowe.
·    Wsparcie w zakresie podatkowym.
·    Korzystający.
·    Kryterium kwalifikowanego korzystającego.
·    Wspomagający.
·    Terminy przekazywania informacji o schemacie podatkowym.
·    Obowiązki promotora.
·    Obowiązki korzystającego.
·    Obowiązki wspomagającego.
·    Ogólne i szczególne cechy rozpoznawcze.
·    Zakres danych podlegających informacjom.
·    Wewnętrzna procedura raportowania schematów.
·    Sankcje administracyjne i karne.

  2. Istotne zmiany w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania (GARR) od 1.01.2019 r.

·    Rozbudowanie definicji unikania opodatkowania.
·    Przesłanki sztucznego sposobu działania.
·    Czynność odpowiednia.
·    Doprecyzowanie pozostałych zapisów klauzuli.
·    Postępowanie podatkowe w przedmiocie unikania opodatkowania.

  3. Nowa dokumentacja cen transferowych w 2019 r.

·    Ujednolicenie pojęć i definicji.
·    Nowe obowiązki dokumentacyjne.
·    Terminy ustawowe.
·    Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne.
·    Ujednolicenie wymogów ze standardami oecd.
·    Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń.
·    Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
·    Korekty cen transferowych.
·    Instrumenty weryfikacji cen transferowych.
·    Raportowanie cen transferowych.

4. Nowelizacje ustawy oraz praktyka podatku VAT w 2019 r.

     a ) Projekt nowelizacji VAT z 12.03.2019r.

·    Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa.
·    Istotne zmiany w instytucji odwróconego obciążenia.
·    Istotne zmiany w instytucji solidarnej odpowiedzialności.
·    Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.
·    Planowana rozbudowa wykazu podatników VAT.

     b) Nowelizacje podatku VAT od 1.01.2019r.

·    Zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych
·    Procedura sprzedaży usług cyfrowych
·    Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT.
·    Nowelizacja ulgi na złe długi oraz pytanie prejudycjalne NSA.
·    Istotne doprecyzowanie przepisów – transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi
·    Wejście w życie ustawy z 9.11.2018 r. O elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – 18.04.2019r.

5. Nowelizacje podatku VAT oczekiwane w roku 2019 r.

     a) Likwidacja deklaracji VAT.

·    Projekt nowelizacji VAT z 30.11.2018 r. (wprowadzenie plików JPK-VDEK) – konsekwencje prawne.
·    Centralny Rejestr Faktur VAT.
·    Obowiązki administracji samorządowej (przekazywanie informacji o FV nie ujętych w plikach  jpk-vdek).

     b) Kasy fiskalne w 2019 r. (kasy on-line).

·    Projekt ustawy.
·    Rozporządzenie mg z 28.05.2018 r. w sprawie  kas rejestrujących.
·    Rozporządzenie mf z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących.

      c) Zmiany pozostałe.

·    Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych.
·    Sankcje w podatku VAT.
·    Planowane zmiany w mechanizmie MPP.
·    Odmowa zwrotu podatku w sytuacji bezpodstawnego wzbogacenia.
·    Ograniczenie zwolnień podmiotowych.
·    Modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT.
·    Przesłanki wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT.
·    Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.
·    Zmiany w zakresie faktur RR.
·    Dokumentacja w formie elektronicznej.

6. Podsumowanie nowelizacji VAT w 2018r.

a) Praktyka mechanizmu split payment w 2019 r., w tym:

·    Istota mechanizmu oraz system wsparcia.
·    Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT.
·    Zapłata w mpp części kwoty z faktury VAT.
·    Nowy zwrot zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.
·    Mpp w jst i jednostkach budżetowych.

b) Praktyka JPK VAT w 2019r.

·    Regulacja prawna oraz  aktualne struktury elektroniczne.
·    Możliwości przesyłu danych.
·    Korekty plików jpk.
·    Transakcje problemowe w jpk.

7. Praktyka VAT oraz rozwiązania bieżących zagadnień problemowych w 2019 r.

a) Walka z oszustwami podatkowymi – praktyka organów podatkowych.

·    Należyta staranność gospodarcza oraz działania w dobrej wierze.
·    Analiza metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności stosowanej przez organy podatkowe.
·    Sposoby obrony stanów faktycznych.
·    Najnowsze orzecznictwo sądowe.

b) Prawo do odliczania podatku VAT w 2019 r.
·    Regulacja prawna.
·    Terminy odliczania podatku VAT.
·    Aktualne zagadnienia problemowe.

c) Podatek należny w 2019 r.
·    Prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego
·    Aktualne zagadnienia problemowe (usługi ciągłe, data sprzedaży, licencje)
·    Zasady wystawiania faktur VAT.
·    Prawidłowe rozpoznanie korekt VAT.

II. NOWELIZACJE PODATKU CIT ORAZ PIT W 2019r.

1.    Nowa ulga na prace badawczo – rozwojowe (Innovation box).
2.    Nowe rozwiązania prawne w zakresie wierzytelności.
3.    Exit tax.
4.    Opodatkowanie walut wirtualnych.
5.    Limit statusu małego podatnika.
6.    Praca małżonka w kosztach podatkowych.
7.    Jednorazowe rozliczenie straty podatkowa (5 mln zł).
8.    Zwolnienie odszkodowań na odtworzenie zniszczonego majątku.
9.    Zwolnienie alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).
10.  Obniżona stawka podatku CIT do wysokości 9%.
11.  Koszty finansowania własnego (notional interest deduction – NID).
12.  Złagodzenie warunków ulgi mieszkaniowej.
13.  Zmiany w zakresie samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
14.  Konwersja długu na kapitał.
15.  Składki na rzecz organizacji.
16.  Posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.
17.  Zniesienie rygorów administracyjnych.
18. Podsumowanie nowelizacji CIT i PIT w 2018 r.

·    Środki trwałe zaliczane jednorazowo do kosztów podatkowych.
·    Koszty podatkowe zbycia lub umorzenia wierzytelności.
·    Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.
·    Zmiana przepisów dotyczących cen transferowych.
·    Implementacja dyrektywy rady ue (atad).
·    Wyodrębnienie w cit źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
·    Nowelizacja dla podatkowych grup kapitałowych.
·    Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych.

19. Rozwiązania bieżących zagadnień problemowych (w tym, najnowsze orzecznictwo sądowe).

a) obszar przychodów podatkowych, w tym:

·    Przychód należny oraz moment rozpoznania przychodu.
·    Korekty przychodu.
·    Refaktury a przychód podatkowy.
·    Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych.

b) obszar kosztów uzyskania przychodów, w tym:

·    Kompleksowa analiza regulacji prawnej.
·    Data kosztu podatkowego.
·    Korekty kosztów podatkowych.
·    Dokumentowanie kosztów podatkowych.
·    Refaktury.
·    Kary umowne i odszkodowania.
·    Zastosowanie zasady in dubio pro tributario.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorów i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij