Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

NAJNOWSZE NOWELIZACJE USTAWY O PODATKU VAT W 2019R. (w tym zmiany od 01.09, od 01.11 oraz od 01.01.2020r.). ZMIANY PROCEDUR - SCHEMATY PODATKOWE (MDR). ZMIANY W PODATKU CIT I PIT W 2019R. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2019 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 
 

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)


Powrót do strony głównej

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

 

TERMIN: 24 - 27.09.2019r.

 

Koszt szkolenia - 1.275,00 netto (1.568,25 zł brutto)

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

  

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: ZAMEK  w RYDZYNIE, pl. Zamkowy, 164-130 Rydzyna

 

Link do zamku: ZAMEK - RYDZYNA

 

>>link do ośrodka>>

 

znajdź na mapie - link

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Na szkolenie można także otrzymać dofinansowanie w ramach regionalnych programów dofinansowania - Link: więcej informacji...

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

W roku bieżącym ustawodawca wprowadza obszerne nowelizacje ustawy o podatku VAT, skutkujące istotnymi zmianami rozliczeń tego podatku, obejmujące różne kategorie przedsiębiorców. Wprowadzane zmiany dotyczą wielu istotnych obszarów podatku VAT oraz obejmują, m.in. likwidację deklaracji VAT oraz procedury odwrotnego obciążenia, wprowadzenie nowych plików JPK_VAT, wprowadzanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nowej matrycy stawek VAT, stosowania kas fiskalnych on-line, zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności, czy obowiązek stosowania w rozliczeniach bankowych tzw. białej listy podatników VAT. Szkolenie będzie także obejmowało kwestie związane z zamknięciem roku 2019 oraz zmiany w rachunkowości. O tym wszystkim oraz o wielu innych zagadnieniach dowiecie się Państwo z naszego szkolenie - zapraszamy serdecznie.
   
    Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie osób pracujących na stanowisku księgowego do swojej pracy zgodnie ze znowelizowanym prawem podatkowym i bilansowym.

Efekty uczenia się:

Po ukończonym szkoleniu uczestniczka/uczestnik osiągnęła/osiągnął następujące efekty uczenia się, polegające na:

 • znajomości znowelizowanego prawa podatkowego w roku 2019 w zakresie podatku VAT,
 • znajomości najnowszego orzecznictwa w zakresie wyżej omawianych zagadnień,
 • umiejętności raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • poznaniu nowych instytucji procesowych na gruncie ustawy ordynacja podatkowa,
 • zapoznaniu się ze zmianami w rachunkowości od 1 stycznia 2019r.,
 • znajomości zagadnień związanych ze zamknięciem roku obrotowego 2019,
 • umiejętności sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów  pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych ustawą o rachunkowości),
 • nabyciu umiejętności  organizacyjnych na swoim stanowisku pracy umożliwiających prawidłową realizacje zadań pracy księgowego,
 • nabyciu umiejętności samokształcenia się i rozumienia jego istoty we właściwym procesie przygotowania swojej osoby do rzetelnego wykonywania zawodu księgowego i tym samym wzrostu swoich kompetencji zawodowych na swoim stanowisku pracy.

   

Prowadzący:

 

Renata Zielińska - biegły rewident od 2001r. (nr 9721), wspólnik firmy audytorskiej od roku 2007. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.  Wpisana jest  na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Autorka wielu publikacji z dziedziny rachunkowości. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz działalnością  szkoleniową.

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Najnowsze nowelizacje ustawy o podatku VAT w 2019 r.

 

1. Zmiany obowiązujące od 1.09.2019 r. – uszczelnienie systemu podatkowego

 

a) ustawa z dnia 12.04.2019r.:

 
 • biała lista podatników VAT
 • wykazy podatników VAT: wykreślonych, niezarejestrowanych oraz przywróconych
 • skutki prawne zapłaty należności z naruszeniem przepisów.
 

b) projekt nowelizacji z 6.06.2019r.:

 
 • modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT
 • ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnień podmiotowych
 • możliwość obniżenia sankcji podatkowej do 15%
 • zmiany w zakresie funkcjonowania pakietu paliwowego.
 

2. Zmiany obowiązujące od 1.11.2019r.

 

a) ustawa z 19.07.2019 r. – obowiązkowy split payment oraz nowa matryca stawek VAT:

 
 • likwidacja odwrotnego obciążenia
 • obowiązek stosowania mechanizmu mpp
 • skutki niewykonania obowiązku
 • zmiany w zakresie faktur VAT
 • sankcja oraz kks
 •  zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności
 • zasady stosowania mechanizmu w okresie przejściowym
 • nowa matryca stawek VAT
 • Wiążąca Informacja Stawkowa.
 

b) ustawa z 4.07.2019 r. – likwidacja deklaracji VAT oraz obszerna nowelizacja VAT:

 
 • wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT
 • podatek VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 • zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych
 • sprzedaż internetowa towarów wrażliwych
 • zmiany w zakresie faktur VAT wystawianych do paragonów fiskalnych
 • zmiany w zakresie VAT od importu towarów
 • zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w trybie przyspieszonym (doprecyzowanie)
 • uproszczenia w zakresie faktur VAT RR
 • zmiany w Ordynacji podatkowej.
 

3. Zmiany obowiązujące od 1.01.2020 r. (projekt z 11.06.2019 r.) – zmiana warunków stosowania stawki 0% przy WDT:

 
 • obecny stan prawny
 • zmiany wynikające z Dyrektywy 2018/1910
 • nowelizacja VAT.
 

4. Nowelizacje podatku VAT w 2019 r.

 

a) ustawa z 15.03.2019 r.6. – kasy fiskalne on-line:

 
 • ustawa z 15 marca 2019 r.
 • rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych
 • rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.
 

b) nowelizacja od 1.01.2019r.:

 
 • zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych
 • procedura sprzedaży usług cyfrowych
 • zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT
 •  nowelizacja ulgi na złe długi oraz pytanie prejudycjalne NSA
 •  istotne doprecyzowanie przepisów – transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi.
 

II. Praktyka podatku VAT oraz rozwiązania bieżących zagadnień problemowych w 2019 r.

 

1. Należyta staranność gospodarcza oraz dobra wiara podatników podatku VAT.

2. Najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym:

 
 • wyrok TS UE z 8.05. 2019 r. w sprawie C‑127/18 (ulga na złe długi)
 • wyrok TS UE z 13.06.2019 r. w sprawie C-420/18 (członek rady nadzorczej fundacji)
 • wyrok NSA z 30.11.2017 r., I FSK 307/16 (wykładnia celowościowa prawa unijnego)
 • wyrok NSA z 12.06.2018 r., I FSK 1333/16 (wykonywanie dostaw w sposób ciągły)
 • wyrok NSA z 5.09.2019 r., I  SK 230/17 (sposób doręczenia faktury elektronicznej)
 • wyrok NSA z 26.01.2018 r., I FSK 465/16 (korekta faktur VAT pod warunkiem zabezpieczenia dochodów podatkowych)
 

 III. Nowelizacje podatku CIT oraz PIT w 2019 r. – zagadnienia wybrane:

 
 • nowa ulga na prace badawczo – rozwojowe (Innovation box)
 •  nowe rozwiązania prawne w zakresie wierzytelności
 • exit tax
 • opodatkowanie walut wirtualnych
 • limit statusu małego podatnika
 • praca małżonka w kosztach podatkowych
 • jednorazowe rozliczenie straty podatkowa (5 mln zł)
 • zwolnienie odszkodowań na odtworzenie zniszczonego majątku
 • zwolnienie alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI)
 • obniżona stawka podatku CIT do wysokości 9%
 • koszty finansowania własnego (notional interest deduction – NID)
 • złagodzenie warunków ulgi mieszkaniowej
 • zmiany w zakresie samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 • konwersja długu na kapitał
 • składki na rzecz organizacji
 • posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji
 • zniesienie rygorów administracyjnych.
 

IV. Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych – MDR.

 
 • cel regulacji MDR
 • przedmiot informowania oraz typy schematów podatkowych
 • kryterium głównej korzyści
 • podmioty zobowiązane do raportowania o schematach podatkowych
 • promotor
 • przygotowanie kalkulacji, deklaracji oraz zeznań podatkowych
 • przygotowanie wniosków o udzielenie pozwoleń/zezwoleń
 • przygotowanie dokumentacji cen transferowych
 • przeglądy rozliczeń podatkowych
 • opinie i komentarze podatkowe
 • wsparcie w zakresie podatkowym
 • korzystający
 • kryterium kwalifikowanego korzystającego
 • wspomagający
 •  terminy przekazywania informacji o schemacie podatkowym
 • obowiązki promotora
 • obowiązki korzystającego
 •  obowiązki wspomagającego
 • ogólne i szczególne cechy rozpoznawcze
 • zakres danych podlegających informacjom
 • wewnętrzna procedura raportowania schematów
 • sankcje administracyjne i karne.

 

V. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

 
 1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.
 2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).
 3. Nowa kategoria jednostek - tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.
 4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.
 5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.
 6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.
 7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.
 8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.
 9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

VI. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2019.
 

 1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
 2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
 3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
 4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
 5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
 6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
 7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 
VII. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.
 

 1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o      rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,  kontrakty  długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe,  przewłaszczenie, sprzedaż  wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
 2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
 3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
 4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym  wypełnieniem tego sprawozdania.
 5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
 6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
 7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
 8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
 9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorów i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij