Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: 

NAJNOWSZE NOWELIZACJE USTAW O PODATKACH VAT, CIT, PIT  ORAZ ICH SKUTKI PRAWNE W 2020r. ZMIANY PROCEDUR PODATKOWYCH - OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR). NAJNOWSZE INTERPRETACJE PODATKOWE. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2019 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)


Powrót do strony głównej

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - KOMENTARZ DO ZMIAN W PODATKACH VAT, CIT, PIT W ROKU 2020 - OBSZERNA PUBLIKACJA SPIS TREŚCI - link - 280 str.

 
 

Na poniższe szkolenia możecie Państwo otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich (Baza Usług Rozwojowych) lub z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Urzędy Pracy).

Nasza firma może świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych - została pozytywnie zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego (PARP).

 W sprawie szczegółów zapraszamy na stronę Bazy Usług Szkoleniowych: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Chętnie także udzielimy informacji drogą telefoniczną (tel.: 75-76-15-883) lub e-mailowo: edu@masterbiznes.pl 

 

TERMIN: 03 - 06.03.2020r.

 


 

 

Koszt szkolenia - 1.585,00 netto (1.949,55 zł brutto)

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

  

Lokalizacja: Toruń - Hotel POLONIA * * *  ul. Plac Teatralny 5
(ośrodek usytuowany jest w centrum miasta - "Stary Rynek")

>>link do ośrodka>>

 

Ośrodek usytuowany jest w centrum miasta- "Stary Rynek".

znajdź na  mapie - link

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

   
    Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie osób pracujących na stanowisku księgowego do swojej pracy zgodnie ze znowelizowanym prawem podatkowym i bilansowym.

Efekty uczenia się:

Po ukończonym szkoleniu uczestniczka/uczestnik osiągnęła/osiągnął następujące efekty uczenia się, polegające na:

 • znajomości znowelizowanego prawa podatkowego w roku 2019 i od 1 stycznia 2020r w zakresie podatku VAT,
 • znajomości najnowszego orzecznictwa w zakresie wyżej omawianych zagadnień,
 • umiejętności raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • poznaniu nowych instytucji procesowych na gruncie ustawy ordynacja podatkowa,
 • zapoznaniu się ze zmianami w rachunkowości od 1 stycznia 2020r.,
 • znajomości zagadnień związanych ze zamknięciem roku obrotowego 2019,
 • umiejętności sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych ustawa o rachunkowości),
 • nabyciu umiejętności  organizacyjnych na swoim stanowisku pracy umożliwiających prawidłową realizacje zadań pracy księgowego,
 • nabyciu umiejętności samokształcenia się i rozumienia jego istoty we właściwym procesie przygotowania swojej osoby do rzetelnego wykonywania zawodu księgowego i tym samym wzrostu swoich kompetencji zawodowych na swoim stanowisku pracy.

 

Prowadzący:

 

Renata Zielińska - biegły rewident od 2001r. (nr 9721), wspólnik firmy audytorskiej od roku 2007. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.  Wpisana jest  na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Autorka wielu publikacji z dziedziny rachunkowości. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz działalnością  szkoleniową.

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. USZCZELNIENIE SYSTEMU VAT – SKUTKI PRAWNE W 2020r.
 

1. Likwidacja deklaracji VAT oraz wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT

    (od 1.04.2020 r. oraz od 1.07.2020 r.)

 

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (od 1.11.2019r.)

 
 • Likwidacja procedury odwrotnego obciążenia.
 • Obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności.
 • Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego
 • Skutki naruszeń przepisów (sankcja 30% oraz konsekwencje na gruncie kks) dla sprzedawców. oraz nabywców towarów.
 • Płatności zbiorcze oraz płatności z rachunku VAT.
 • Nowa regulacja prawna solidarnej odpowiedzialności.
 • System rekompensat.
 • Mechanizm mpp z okresie przejściowym.
 

3. Nowa matryca stawek VAT.

 
 • Zasady stosowania PKWIU.
 • Zastosowanie nomenklatury scalonej (CN).
 

4. Wiążąca Informacja Stawkowa.

 
 • Zakres instytucji.
 • Wniosek o wydanie WIS.
 • Zakres ochrony.
 

5. Zmiany w zakresie transakcji międzynarodowych od 1.01.2020r.

 
 • Nowe zasady dokumentowania WDT oraz zastosowania stawki 0 %.
 • Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych
 • Nowe regulacje dla magazynów konsygnacyjnych.
 

6. Zmiany z zakresie stosowania kas fiskalnych od 1.01.2020r.

 
 • Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych
 • Nowe sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury do paragonu
 • Podatnicy zobowiązani do stosowania kas on-line
 • Przepisy wykonawcze – rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych oraz zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji.
 

7. Podsumowanie zmian obowiązujących od 1.09.2019r.

 
 • Błędy w ewidencji – kara administracyjna.
 • Zmiany w zakresie pierwszego zasiedlenia.
 • Istotne zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych.
 • Obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego.
 • Podatek VAT od importu towarów.
 • Zmiany w zakresie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w trybie przyspieszonym.
 • Uproszczenie faktur VAT RR.
 • Przesłanki wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT.
 • Dokumenty w formie elektronicznej.
 • Uproszczenie w rozliczeniach komorników i organów egzekucyjnych.
 

8. Biała lista podatników VAT – w praktyce.

 
 • Biała lista podatników VAT.
 • Dane zawarte w wykazie podatników VAT.
 • Obowiązek korzystania z wykazu.
 • Wyjaśnienia MF.
 • Konsekwencje zapłaty należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

II. PRAKTYKA PODATKU VAT ORAZ ROZWIĄZANIA BIEŻĄCYCH ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH W 2019r.

 

1. Należyta staranność gospodarcza oraz dobra wiara podatników podatku VAT.

 
 • Analiza metodyki należytej staranności gospodarczej.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.
 

2. Najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym:wyrok TS UE z 19.10.2017 r. w sprawie C-101/16

    (odliczenie podatku przez podmiot niezarejestrowany)

 
 • wyrok TS UE z 8.05. 2019 r. w sprawie C?127/18 (ulga na złe długi).
 • wyrok TS UE z 13.06.2019 r. w sprawie C-420/18 (członek rady nadzorczej fundacji).
 • wyrok NSA z 30.11.2017 r., I FSK 307/16 (wykładnia celowościowa prawa unijnego).
 • wyrok NSA z 5.09.2019 r., I  SK 230/17 (sposób doręczenia faktury elektronicznej).
 • wyrok NSA z 26.01.2018 r., I FSK 465/16 (możliwość korekty faktur VAT).
 • wyrok NSA z 15.05.2018 r., I FSK 1273/16 (niedopuszczalność korekty pustej faktury VAT).
 
 

III. NOWELIZACJE USTAW CIT ORAZ PIT W 2020r.

 

1. Konsekwencje prawne naruszenia przepisów w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
2. Konsekwencje prawne naruszenia przepisów w zakresie płatności z pominięciem białej listy podatników VAT.
3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.01.2020r.

 
 • Zakres zastosowania
 • Uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika.
 • Korekta dochodu lub straty.
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 

4. Rozwiązania bieżących problemów podatkowych.

 
 • Obszar przychodów podatkowych.
 • Obszar kosztów uzyskania przychodów.

 

IV.OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR) W PRAKTYCE.

 
 1. Istota regulacji MDR.
 2. Podmioty zobowiązane do raportowania o schematach podatkowych.
 3. Promotor, korzystający, wspomagający.
 4. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne.
 5. Główna korzyść.
 6. Kwalifikowany korzystający.
 7. Ogólna i szczególna cecha rozpoznawcza.
 8. Obowiązki podmiotów.
 9. Terminy przekazywania informacji o schemacie podatkowym.
 10. Wewnętrzna procedura raportowania schematów.
 11. Sankcje administracyjne i karne.
 
 

V. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

 
 1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.
 2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).
 3. Nowa kategoria jednostek - tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.
 4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.
 5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.
 6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.
 7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.
 8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.
 9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

 

VI. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2019.
 

 1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
 2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
 3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
 4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
 5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
 6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
 7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 
 VII. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.
 

 1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o      rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,  kontrakty  długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe,  przewłaszczenie, sprzedaż  wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
 2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
 3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
 4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym  wypełnieniem tego sprawozdania.
 5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
 6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
 7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
 8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
 9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorów i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij