Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: 

"TARCZE COVID-19" 1.0 - 4.0  W ASPEKCIE PODATKOWYM. NAJNOWSZY PROJEKT RZĄDOWY - SLIM VAT (pakiet ułatwień i korzyści). PODSUMOWANIE ZMIAN W PODATKACH VAT, CIT I PIT W ROKU 2020 ORAZ ZMIANY OD 01.01.2021r.  ANALIZA PROBLEMATYCZNYCH ZAGADNIEŃ. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO.

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Szkolenie będzie zabezpieczone pod względem epidemiologicznym według zaleceń

Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Powrót do strony głównej

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - KOMENTARZ DO ZMIAN W PODATKACH VAT, CIT, PIT W ROKU 2020 - OBSZERNA PUBLIKACJA SPIS TREŚCI - link - 280 str.

 
 

Na poniższe szkolenia możecie Państwo otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich (Baza Usług Rozwojowych) lub z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Urzędy Pracy).

Nasza firma może świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych - została pozytywnie zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego (PARP).

 W sprawie szczegółów zapraszamy na stronę Bazy Usług Szkoleniowych: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Chętnie także udzielimy informacji drogą telefoniczną (tel.: 75-76-15-883) lub e-mailowo: edu@masterbiznes.pl 

 

TERMIN: 29.09 - 02.10.2020r.

 

Szkolenie wyjazdowe dla księgowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt szkolenia - 1.490,00 netto (1.832,70 zł brutto)

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

  

Lokalizacja: Dom Architekta SARP, ul. Rynek 20, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY

Link do ośrodka: Dom Architekta

Atrakcyjna lokalizacja – Ośrodek znajduję się na Rynku Kazimierza Dolnego - znajdź na mapie.

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

harmonogram szkolenia  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

   
    Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie osób pracujących na stanowisku księgowego do swojej pracy zgodnie ze znowelizowanym prawem podatkowym i bilansowym.

 

Prowadzący:

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Nowelizacje podatku VAT w 2020 r.

 

   1. Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT.

 
 • Likwidacja deklaracji VAT.
 • Nowa struktura JPK.
 • Obowiązek raportowania nowych danych – ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży.
 • Sankcja za błędy w ewidencji – wprowadzenie kary administracyjnej.
 • Obowiązek korekty JPK.

 

   2. Pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT) – projekt nowelizacji ustawy VAT z 14.08.2020r.

 • Znaczne uproszczenia w rozliczeniach podatników – pakiet SLIM VAT:

             -  rozliczenia korekt faktur VAT „in minus” oraz „in plus”,
             -  nowe zasady rozliczeń faktur korygujących „in minus” oraz „in plus”,
            -  wydłużenie terminu na wywóz towarów dla stosowania stawki 0%.
            -  wydłużenie terminu do odliczenia VAT „na bieżąco” – art. 86 ust. 11 VAT,
            -  spójne kursy walut dla celów rozliczeń VAT oraz podatku dochodowego,
            -  możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur nabycia usług noclegowych w celu  ich odsprzedaży.

 • Rozwiązania doprecyzowujące ustawę o podatku VAT, w zakresie:

            -  biała,
            -  lista podatników,
            -  MPP,
            -  VIS,
            -  przełożenia symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 oraz w art. 113 ust. 13 VAT,
            -  doprecyzowania nowego PJK_VAT,
            -  uchylenia art. 8 ust. 7 VAT.

 • Zmiany w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE).
 • Zmiany w prawie bankowym (płatności z rachunku VAT).
 

   3. Zmiany w zakresie transakcji międzynarodowych od 1.01.2020 r.

 
 • Nowe zasady dokumentowania WDT oraz zastosowania stawki 0% (w tym, obowiązek zamieszczania numeru VAT UE oraz składania informacji podsumowujących).
 • Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych (w tym, pojęcie transakcji, reguły Incoterms, dostawa ruchoma oraz nieruchoma).
 • Nowe regulacje dla magazynów konsygnacyjnych (w tym, nowa procedura, warunki stosowania, obowiązek podatkowy, obowiązek prowadzenia ewidencji)
 

   4. Biała lista podatników VAT w praktyce.

 
 • Dane zawarte w wykazie podatników VAT.
 • Obowiązek korzystania z wykazu.
 • Konsekwencje zapłaty należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.
 • Rachunki własne banków, rachunki wirtualne, powiernicze, komornicze, rachunki do obsługi cesji wierzytelności.
 • Zawiadomienie o zapłacie na rachunek inny niż w wykazie (ZAW NR).
 • Wyjaśnienia MF.
 

   5. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w praktyce.

 
 • Likwidacja procedury odwrotnego obciążenia.
 • Obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności – regulacja ustawowa.
 • Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego.
 • Skutki naruszeń obowiązujących przepisów (sankcja 30% oraz konsekwencje na gruncie kks) dla sprzedawców oraz nabywców towarów.
 • Korzyści podatnika (minimalizacja ryzyk).
 • Kompensaty zobowiązań oraz należności.
 • Płatności zbiorcze oraz płatności z rachunku VAT.
 • Nowa regulacja prawna solidarnej odpowiedzialności.
 • System rekompensat.
 • Wyjaśnienia MF oraz interpretacje Dyrektora KIS.
 

   6. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa.

 
 • Zasady stosowania PKWIU.
 • Zastosowanie nomenklatury scalonej (CN).
 • Zakres instytucji WIS.
 • Wniosek o wydanie WIS.
 • Zakres ochrony.
 

   7. Kasy fiskalne.

 
 • Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych.
 • Nowe sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury do paragonu.
 • Podatnicy zobowiązani do stosowania kas on-line.
 • Ulga na zakup kas on-line.
 • Przepisy wykonawcze – rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych oraz zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji.
 

II. Podatek VAT w praktyce – rozwiązania zagadnień problemowych.

 

   1. Ryzyko zakwestionowania należytej staranności gospodarczej prze organy podatkowe.

 
 • Faktury wystawiane przez „nieistniejących podatników” oraz puste faktury (dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane).
 • Analiza metodyki należytej staranności gospodarczej mf.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.
 

   2. Najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym:

 
 • Wyrok TS UE z 17.10.2019r. W sprawie C‑653/18 (stawka 0% dla eksportu towarów).
 • Wyrok TS UE z 13.06.2019r. W sprawie C-420/18 (członek rady nadzorczej fundacji).
 • Wyrok TS UE z 15.05.2019r. W sprawie 235/18 (karty paliwowe).
 • Wyrok TS UE z 8.05.2019r. W sprawie C‑127/18 (ulga na złe długi).
 • Wyrok TS UE z 2.05.2019r. W sprawie 225/18 (usługi noclegowe i gastronomiczne).
 • Wyrok TS UE z 19.10.2017r. W sprawie C-101/16 (odliczenie podatku przez podmiot niezarejestrowany).
 • Wyrok NSA z 30.11.2017r., I FSK 307/16 (wykładnia celowościowa prawa unijnego).
 • Wyrok NSA z 5.09.2019r., I  SK 230/17 (sposób doręczenia faktury elektronicznej).
 • Wyrok NSA z 26.01.2018r., I FSK 465/16 (możliwość korekty faktur VAT).
 • Wyrok NSA z 15.05.2018r., I FSK 1273/16 (niedopuszczalność korekty pustej faktury VAT).
 

III. Analiza stanów faktycznych, pytania uczestników oraz odpowiedzi.

 

IV. Tarcze antykryzysowe związane z COVID-19 – skutki prawno-podatkowe oraz problemy  interpretacyjne.

 

   1. Tarcza antykryzysowa 1.0 – Ustawa z dnia 2.03.2020 r. wraz z jej nowelizacją z 31marca 2020 r.

 
 • Przepisy ustaw o podatkach dochodowych.
 • Przepisy ustawy o podatku vat.
 

  2. Tarcza antykryzysowa 2.0 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

 • Odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych w związku z COVID.
 • Rozwiązania podatkowe.
 

   3. Tarcza antykryzysowa 3.0 – Ustawa z dnia 14 maja 2020 r.

 
 • Wznowienie terminów procesowych.
 • Danina solidarnościowa.

 

   4. Tarcza antykryzysowa 4.0 – Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.

 
 • Ustawa z 19.06.2020 r. O dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem covid-19.
 • Przepisy ustaw o podatkach dochodowych.
 • Przepisy ustawy o podatku vat.
 

V. Nowelizacje podatku CIT oraz PIT w 2020 r.

 

   1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.01.2020 r.

 
 • Zakres zastosowania
 • Uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika
 • Korekta dochodu lub straty
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w związku z COVID-19
 

   2. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

 
 • Weryfikacja rachunków.
 • Jednorazowa wartość transakcji.
 • Korekty kosztów oraz odpisów amortyzacyjnych.
 • Nowy termin na zgłoszenie zawiadomienia zaw nr w związku z covid-19.
 

   3. Konsekwencje prawne naruszenia płatności z pominięciem białej listy podatników VAT.

 
 • Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT.
 • Jednorazowa wartość transakcji.
 • Obowiązek korekty kosztów podatkowych.
 • Płatności na rzecz pośredników.
 

VI. Analiza stanów faktycznych, pytania uczestników oraz odpowiedzi.

 

VII. Rozwiązania bieżących problemów podatkowych.

 

   1. Obszar przychodów podatkowych

 
 • Przychód należny oraz moment rozpoznania przychodu.
 • Korekty przychodu.
 • Refaktury a przychód podatkowy.
 • Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych.
 

   2. Obszar kosztów uzyskania przychodów

 
 • Analiza regulacji prawnej.
 • Wykładnia gospodarcza – według orzecznictwie sądów administracyjnych.
 • Data kosztu podatkowego i zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie rozumienia dnia poniesienia kosztów innych niż bezpośrednie.
 • Korekty kosztów podatkowych.
 • Dokumentowanie kosztów podatkowych.
 • Refaktury.
 • Kary umowne i odszkodowania.
 • Zasada in dubio pro tributario.
 

VIII. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce.

 

   1. Regulacja prawna MDR.

   2. Podmioty zobowiązane do raportowania o schematach podatkowych.

   3. Promotor, korzystający, wspomagający.

   4. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne: główna korzyść, kwalifikowany korzystający, ogólna i szczególna    cecha  rozpoznawcza.

   5. Obowiązki podmiotów.

   6. Terminy przekazywania informacji o schemacie podatkowym.

   7. Wewnętrzna procedura raportowania schematów.

   8. Sankcje administracyjne i karne.

 

IX. Analiza stanów faktycznych, pytania uczestników oraz odpowiedzi.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorów i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij