Masterbiznes

Szkolimy od 14 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: 

PODSUMOWANIE ZMIAN W PODATKACH VAT, CIT I PIT W ROKU 2020 ORAZ ZMIANY OD 01.01.2021R. NAJNOWSZY PROJEKT RZĄDOWY - SLIM VAT (PAKIET UŁATWIEŃ I KORZYŚCI). NAJNOWSZE INTERPRETACJE PODATKOWE. ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2020 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 

  (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Szkolenie będzie zabezpieczone pod względem epidemiologicznym według zaleceń

Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Powrót do strony głównej

Uwaga !  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - KOMENTARZ DO ZMIAN W PODATKACH VAT, CIT, PIT W ROKU 2020 - OBSZERNA PUBLIKACJA SPIS TREŚCI - link - 280 str.

 
 

Na poniższe szkolenia możecie Państwo otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich (Baza Usług Rozwojowych) lub z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Urzędy Pracy).

Nasza firma może świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych - została pozytywnie zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego (PARP).

 W sprawie szczegółów zapraszamy na stronę Bazy Usług Szkoleniowych: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Chętnie także udzielimy informacji drogą telefoniczną (tel.: 75-76-15-883) lub e-mailowo: edu@masterbiznes.pl 

 

TERMIN: 27 - 30.10.2020r.

 

Lokalizacja: Hotel "GEOVITA", Wierchowa 4, 34-500 Zakopane

>>link do ośrodka>>

 

Ośrodek usytuowany jest w centrum miasta.

znajdź na  mapie - link

 


  

 

Koszt szkolenia - 1.490,00 netto (1.832,70 zł brutto)

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, VAT CIT PIT 2019 - KOMENTARZ DO ZMIAN, obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt.

  

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

harmonogram szkolenia  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

   
    Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie osób pracujących na stanowisku księgowego do swojej pracy zgodnie ze znowelizowanym prawem podatkowym i bilansowym.

 

Prowadzący:

 

Renata Zielińska - biegły rewident od 2001r. (nr 9721), wspólnik firmy audytorskiej od roku 2007. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.  Wpisana jest  na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Autorka wielu publikacji z dziedziny rachunkowości. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz działalnością  szkoleniową.

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Nowelizacje podatku VAT w 2020r.

 

            1. Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT.

 

·        Likwidacja deklaracji VAT.

·        Nowa struktura JPK.

·        Obowiązek raportowania nowych danych – ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży.

·        Sankcja za błędy w ewidencji – wprowadzenie kary administracyjnej.

·        Obowiązek korekty JPK.

 

 2. Pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT) – projekt nowelizacji ustawy VAT z 14.08.2020r.

 

 • Znaczne uproszczenia w rozliczeniach podatników – pakiet SLIM VAT:

-         rozliczenia korekt faktur VAT „in minus” oraz „in plus”,

-         nowe zasady rozliczeń faktur korygujących „in minus” oraz „in plus”,

-         wydłużenie terminu na wywóz towarów dla stosowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,

-         wydłużenie terminu do odliczenia VAT „na bieżąco” – art. 86 ust. 11 VAT,

-         spójne kursy walut dla celów rozliczeń VAT oraz podatku dochodowego,

-         możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

·   Rozwiązania doprecyzowujące ustawę o podatku VAT, w zakresie:

-         biała,

-         lista podatników,

-         MPP,

-         VIS,

-         przełożenia symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 oraz w art. 113 ust. 13 VAT,

-         doprecyzowania nowego JPK_VAT,

-         uchylenia art. 8 ust. 7 VAT.

·   Zmiany w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE).

·   Zmiany w prawie bankowym (płatności z rachunku VAT).

 

            3. Zmiany w zakresie transakcji międzynarodowych od 1.01.2020r.

 

·        Nowe zasady dokumentowania WDT oraz zastosowania stawki 0% (w tym, obowiązek zamieszczania numeru VAT UE oraz składania informacji podsumowujących).

·        Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych (w tym, pojęcie transakcji, reguły Incoterms, dostawa ruchoma oraz nieruchoma).

·        Nowe regulacje dla magazynów konsygnacyjnych (w tym, nowa procedura, warunki stosowania, obowiązek podatkowy, obowiązek prowadzenia ewidencji)

 

            4. Biała lista podatników VAT w praktyce.

 

·        Dane zawarte w wykazie podatników VAT.

·        Obowiązek korzystania z wykazu.

·        Konsekwencje zapłaty należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.

·        Rachunki własne banków, rachunki wirtualne, powiernicze, komornicze, rachunki do obsługi cesji wierzytelności.

·        Zawiadomienie o zapłacie na rachunek inny niż w wykazie (ZAW NR).

·        Wyjaśnienia MF.

 

            5. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w praktyce.

 

·        Likwidacja procedury odwrotnego obciążenia.

·        Obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności – regulacja ustawowa.

·        Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego.

·        Skutki naruszeń obowiązujących przepisów (sankcja 30% oraz konsekwencje na gruncie kks) dla sprzedawców oraz nabywców towarów.

·        Korzyści podatnika (minimalizacja ryzyk).

·        Kompensaty zobowiązań oraz należności.

·        Płatności zbiorcze oraz płatności z rachunku vat.

·        Nowa regulacja prawna solidarnej odpowiedzialności.

·        System rekompensat.

·        Wyjaśnienia mf oraz interpretacje dyrektora kis.

 

            6. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa.

 

·        Zasady stosowania PKWIU.

·        Zastosowanie nomenklatury scalonej (CN).

·        Zakres instytucji WIS.

·        Wniosek o wydanie WIS.

·        Zakres ochrony.

 

            7. Kasy fiskalne.

 

·        Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych.

·        Nowe sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury do paragonu.

·        Podatnicy zobowiązani do stosowania kas on-line.

·        Ulga na zakup kas on-line.

·        Przepisy wykonawcze – rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych oraz zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji.

 

II. Podatek VAT w praktyce – rozwiązania zagadnień problemowych.

 

            1. Ryzyko zakwestionowania należytej staranności gospodarczej prze organy podatkowe.

 

·        Faktury wystawiane przez „nieistniejących podatników” oraz puste faktury (dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane).

·        Analiza metodyki należytej staranności gospodarczej mf.

·        Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.

 

            2. Najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym:

 

·        Wyrok TS UE z 17.10.2019r. W sprawie C‑653/18 (stawka 0% dla eksportu towarów).

·        Wyrok TS UE z 13.06.2019r. W sprawie C-420/18 (członek rady nadzorczej fundacji).

·        Wyrok TS UE z 15.05.2019r. W sprawie 235/18 (karty paliwowe).

·        Wyrok TS UE z 8.05.2019r. W sprawie C‑127/18 (ulga na złe długi).

·        Wyrok TS UE z 2.05.2019r. W sprawie 225/18 (usługi noclegowe i gastronomiczne).

·        Wyrok TS UE z 19.10.2017r. W sprawie C-101/16 (odliczenie podatku przez podmiot niezarejestrowany).

·        Wyrok NSA z 30.11.2017r., I FSK 307/16 (wykładnia celowościowa prawa unijnego).

 

III. Analiza stanów faktycznych, pytania uczestników oraz odpowiedzi.

 

IV. Tarcze antykryzysowe – skutki prawno-podatkowe oraz problemy interpretacyjne.

 

            1. Tarcza antykryzysowa 1.0 – Ustawa z dnia 2.03.2020 r. wraz z jej nowelizacją z 31marca 2020r.

 

·        Przepisy ustaw o podatkach dochodowych.

·        Przepisy ustawy o podatku vat.

 

            2. Tarcza antykryzysowa 2.0 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r.

 

·        Odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych w związku z  pandemią.

·        Rozwiązania podatkowe.

 

            3. Tarcza antykryzysowa 3.0 – Ustawa z dnia 14 maja 2020r.

 

·        Wznowienie terminów procesowych.

·        Danina solidarnościowa.

 

            4. Tarcza antykryzysowa 4.0 – Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r.

 

·        Ustawa z 19.06.2020 r. O dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem pandemii.

·        Przepisy ustaw o podatkach dochodowych.

·        Przepisy ustawy o podatku vat.

 

V. Nowelizacje podatku CIT oraz PIT w 2020r.

 

            1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.01.2020r.

 

·        Zakres zastosowania.

·        Uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika.

·        Korekta dochodu lub straty.

·        Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

·        Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w związku z pandemią.

 

            2. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

 

·        Weryfikacja rachunków.

·        Jednorazowa wartość transakcji.

·        Korekty kosztów oraz odpisów amortyzacyjnych.

·        Nowy termin na zgłoszenie zawiadomienia zaw nr w związku z pandemia.

 

            3. Konsekwencje prawne naruszenia płatności z pominięciem białej listy podatników VAT.

 

·        Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT.

·        Jednorazowa wartość transakcji.

·        Obowiązek korekty kosztów podatkowych.

·        Płatności na rzecz pośredników.

 

            4. Plany w zakresie podatku CIT na 2021 r.

 

·        Ulga na robotyzację.

·        „Estoński” CIT.

·        Opodatkowanie spółek komandytowych.

·        Obowiązek opracowania oraz publikacji polityki podatkowej.

 

VI. Rozwiązania bieżących problemów podatkowych.

 

            a) obszar przychodów podatkowych

 

·        Przychód należny oraz moment rozpoznania przychodu.

·        Korekty przychodu.

·        Refaktury a przychód podatkowy.

 

            b) obszar kosztów uzyskania przychodów

 

· Analiza regulacji prawnej.

· Wykładnia gospodarcza – według orzecznictwie sądów administracyjnych.

· Data kosztu podatkowego i zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie .rozumienia dnia poniesienia kosztów innych niż bezpośrednie.

· Korekty kosztów podatkowych.

· Dokumentowanie kosztów podatkowych.

· Refaktury.

· Kary umowne i odszkodowania.

· Zasada in dubio pro tributario.

 

  VII. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

 

 1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.
 2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).
 3. Nowa kategoria jednostek - tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.
 4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.
 5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.
 6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.
 7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.
 8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.
 9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

 

 VIII. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2019.

 

 1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
 2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
 3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
 4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
 5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
 6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
 7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz  eksportu i importu.

 

  IX. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

 1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice     kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,  kontrakty  długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe,  przewłaszczenie, sprzedaż  wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
 2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
 3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
 4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
 5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
 6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
 7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
 8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.
 9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorów i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij