Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

 

Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem zmian
w roku 2012. Omówienie najczęstszych kontrowersji dotyczących zagadnień podatkowych.

Kontrola podatkowa i skarbowa.

 

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 29 maj - 1 czerwiec 2012r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 995,00 zł netto (+ 23% VAT, tj. 1.223,85 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja:  Ośrodek Wypoczynkowy "Natura Tour" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 23, 34-500 Zakopane  (Centrum miasta - około 20 metrów od PKS i 40 metrów od PKP)
Adres internetowy: http://www.naturatour.pl

harmonogram szkolenipdf

 

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe wraz z pozycją książkową (424 strony) – „Podatki - ujednolicone przepisy” + płyta CD, zajęcia warsztatowe,  zakwaterowanie     w   pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (30.05.2012r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.              
II Dzień (31.05.2012r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

 

Prowadzący:

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych.
 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

PODATEK VAT

I. Konstrukcja podatku VAT.

 1. Istota podatku VAT:

 • podstawowe zasady funkcjonowania systemu VAT,
 • przedmiot opodatkowania,
 • zakres podmiotowy opodatkowania.

2. Obowiązek podatkowy:

 • zasady ogólne,
 • zaliczki,
 • wybrane szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego,
 • nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne świadczenie usług.

3. Miejsce świadczenia:

 • miejsce świadczenia usług – reguła ogólna,
 • miejsce świadczenia usług na rzecz podatników VAT,
 • miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

4. Podstawa opodatkowania:

 • obrót w świetle ustawy o podatku VAT,
 • zaliczki,
 • korekty zmniejszające obrót,
 • korekty zwiększające obrót,
 • nieodpłatne przekazanie towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług.

5. Prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 • podmiot uprawniony do odliczenia podatku,
 • termin prawa do odliczenia.

6. Wyłączenia w obliczalności podatku VAT.
7. Dokumentacja dla celów podatku VAT.
8. WNT i import na gruncie ustawy VAT:

 • pojęcie WNT i importu,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w WNT,
 • podstawa opodatkowania i miejsce opodatkowania przy WNT,
 • podatek należny z tytułu WNT podatkiem naliczonym,
 • dokumentowanie WNT,
 • zaliczki w transakcjach zagranicznych,
 • obowiązek podatkowy przy imporcie,
 • miejsce i podstawa opodatkowania w imporcie,
 • usługi związane bezpośrednio z importem towarów,
 • kwota podatku naliczonego w imporcie towarów,
 • formy rozliczenia podatku należnego.

9. WDT i eksport na gruncie ustawy VAT:

 • pojęcie WDT i eksportu,
 • identyfikacja nabywcy i dostawcy,
 • podstawa opodatkowania przy WDT,
 • zasady dokumentowania WDT ( art. 42 ust. 1 pkt 2 VAT),
 • warunki opodatkowania WDT stawką podatku 0%,
 • stawka 0% dla podatnika rozliczającego się miesięcznie i kwartalnie,
 • zaliczki w transakcjach zagranicznych,
 • export towarów – eksport bezpośredni oraz eksport pośredni,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w exporcie,
 • forma potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty,
 • zastosowanie stawki podatku 0% (eksport bezpośredni, eksport pośredni),
 • potwierdzenie wywozu towarów po 2 miesiącach,
 • zaliczki w transakcjach zagranicznych,
 • właściwy kurs waluty.

10. Najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania podatku VAT.

II. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2011r.

1. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2011r.:

 • klasyfikacje statystyczne wg nowej PKWiU,
 • zwolnienia od podatku w zakresie usług,
 • stawki podatkowe,
 • zmiana stawki podatku w branży budowlanej,
 • faktury elektroniczne po nowelizacji.

2. Zmiany wprowadzone od 1 kwietnia 2011r.:

 • nieodpłatne wydania towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług,
 • rozliczenie podatku VAT przez nabywcę,
 • zmiany pozostałe.

3. Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2011 r.:

 • nowe pojęcia siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania i zwykłego miejsca pobytu,
 • nowelizacja zakresu miejsca świadczenia,
 • odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika,
 • zmiany pozostałe.

III. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2012 r.

IV. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego:

 • wyrok ETS w sprawie C-395/09 – import usług z rajów podatkowych a prawo do odliczenia VAT,
 • wyrok ETS w sprawie C-438/09 – odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany,
 • wyrok NSA z 25.20.1011 r. (I FSK 953/10) – faktura nie dokumentująca rzeczywistej czynności gospodarczej,
 • wyrok NSA z 6.07.2011 r. (I FSK 1058/10) – organ kontroli ma obowiązek wyjaśnienia rozbieżności przy WDT,
 • wyrok NSA z 21.06.2011 r. (I FSK 867/10) – powstanie obowiązku podatkowego przy usługach transportowych,
 • wyrok NSA z 24.03.2011 r. (I FSK 1579/10) – brak rejestracji nie wyklucza stosowania stawki 0%,
 • wyrok NSA z 5.04.2011 r. (I FSK 640/10) – bezpośredni wywóz towaru nie jest warunkiem WDT,
 • wyrok NSA z 14.10.2010 r. (I FSK 1834/09) – związek między wydatkami i konkretną transakcją opodatkowaną a prawo do odliczenia VAT,
 • wyrok NSA z 11.05.2010 r. (I FSK 724/09) – stawka VAT dla dostaw mieszkań wraz z garażem,
 • wyrok NSA z 28.05.2010 r. (I FSK 963/09) – sprzedaż lokalu jako transakcja opodatkowana VAT
 • wyrok NSA z 17.08.2010 r. (I FSK 1258/09) – weryfikacja rzetelności kontrahenta,
 • wyrok NSA z 29.10.2010 r. (I FSK 1778/09) – obejście prawa podatkowego,
 • wyrok NSA z 11.10.2010 r. (I FPS 1/10) – warunki zastosowania 0% VAT przy WDT
 • wyrok NSA z 10.02.2010 r., (I FSK 1826/08) – transakcje z podmiotami nieistniejącymi.

V. Analiza stanów faktycznych, dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników.

 

 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH.

I. Rok 2012 – pojęcie i rozumienie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

 1. Obowiązek podatkowy i przedmiot opodatkowania.
 2. Ustalenie dochodu.
 3. Definicje ustawowe przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

II. Zasady ustalania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych:

 1. Przychody związane z działalnością gospodarczą.
 2. Moment powstania przychodu.
 3. Przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu.
 4. Zwolnienia przedmiotowe.

III. Koszty uzyskania przychodów:

 1. Dokumentowanie poniesionych wydatków.
 2. Dokumentowanie kosztu usług niematerialnych.
 3. Ciężar dowodu w aspekcie kosztów uzyskania przychodów.
 4. Podatek VAT a koszt podatkowy.
 5. Świadczenia na rzecz pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu.
 6. Użyczenia, darowizny, dotacje, nieodpłatne świadczenia.
 7. Pobór podatku od dywidend.

IV. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w czasie.

 1. Zasady potrącania kosztów w czasie.
 2. Koszty bezpośrednio związane z przychodami.
 3. Koszty nie związane bezpośrednio z przychodami.
 4. Określenie momentu poniesienia kosztu.

V. Kontrowersyjne zagadnienia na gruncie ustawy.

 1. Wydatki na reprezentację i reklamę a koszt podatkowy.
 2. Pożyczka na wypłatę dywidendy.
 3. Wydatki na rzecz członków rad nadzorczych.
 4. Dzień poniesienia kosztu podatkowego.
 5. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego.
 6. Kwalifikacja opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym.

VI. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę na rok 2012.

VII. Najciekawsze rozstrzygnięcia sądowe.

VIII. Analiza poszczególnych stanów faktycznych, dyskusja.

 

 KONTROLA PODATKOWA ORAZ KONTROLA SKARBOWA

I. Postępowania kontrolne organów podatkowych.

1. Kontrola podatkowa:

 • zakres kontroli podatkowej i procedura zawiadamiania,
 • wszczęcie kontroli podatkowej,
 • czynności kontrolne,
 • protokół kontroli podatkowej.

2. Postępowanie podatkowe:

 • wszczęcie postępowania,
 • przebieg postępowania,
 • środki dowodowe,
 • decyzja organu podatkowego.

3. Czynności sprawdzające:

 • zakres czynności sprawdzających,
 • istota czynności podejmowanych przez organ podatkowy.

4. Kontrola krzyżowa w toku czynności sprawdzających:

 • zakres kontroli krzyżowej,
 • protokół kontroli krzyżowej.

II. Postępowania kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej.

1. Postępowanie kontrolne:

 • istota postępowania,
 • przebieg postępowania kontrolnego.

2. Kontrola podatkowa:

 • zakres kontroli podatkowej i procedura zawiadamiania,
 • wszczęcie kontroli podatkowej,
 • czynności kontrolne,
 • protokół kontroli podatkowej.

3. Kontrola krzyżowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej:

 • zakres kontroli krzyżowej,
 • protokół kontroli krzyżowej.

III. Prawa i obowiązki podmiotów kontroli.

 1. Prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących.
 2. Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

IV. Instytucje prawne umożliwiające obronę kontrolowanych stanów faktycznych.

 1. Prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych.
 2. Prawo zgłaszania wszelkich dowodów.
 3. Zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu kontroli.
 4. Wypowiedzenie w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).
 5. Korekta deklaracji podatkowej (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).
 6. Odwołanie od rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.
 7. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
 8. Zasady kontroli wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

V. Analiza stanów faktycznych, dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników.

 

infor szkolenia

Informacje o szkoleniu w formacie pdf -  pdf

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij