Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

Szanowni Państwo!

 

Firma Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego oraz Morison Finansista Audyt Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w obligatoryjnym szkoleniu dla biegłych rewidentów.

 

Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na zaliczenie corocznego obowiązku doskonalenia zawodowego podczas jednego wyjazdu.

 

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 243/4/2011 z dnia 13 września 2011r. Firma Morison Finansista Audyt Sp. z o.o. jest jednostką uprawnioną do przeprowadzania obligatoryjnych szkoleń zawodowych dla biegłych rewidentów w roku 2012 i wydawania stosownych zaświadczeń.

Zgodnie z Uchwałą Nr 559/9/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2011r.  w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2012 r. czas obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów wynosi 40 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna trwa 45 minut). 

 

TERMIN: 10 - 15 wrzesień 2012r.


W przypadku zainteresownai prosimy o kontakt celem przesłania dokładnego

harmonogramu szkolenia.

 Nasz adres: szkolenia@masterbiznes.pl
Tel.: (+48) 75 76 15 883

 

  Cena promocyjna: 1.990 zł netto  + 23% VAT (tj.  2.447,70 zł brutto)
Ilość miejsc w promocji ograniczona do 20 osób - decyduje data zgłoszenia.

 

(cena promocyjna obejmuje upust w wysokości 20 %)
 Cena bez upustu – 2.388 zł netto (+ 23% VAT, tj.  2.937,24 zł brutto)

 

Lokalizacja: HOTEL VESTINA * * *  ul. Promenada Gwiazd 30, Międzyzdroje  (hotel usytuowany jest w odległości 50 m od plaży)

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej z poniższego linku i przesłanie jej do nas pocztą, faxem lub e-mailem. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej potwierdzimy uczestnictwo w szkoleniu i prześlemy Państwu dokładny harmogram szkolenia.

 

http://www.masterbiznes.pl/karta_zgłoszeniowa

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe wraz z pozycją książkową (M.Towpik, R.Kałużny, A. Piechocka-Kałużna – „Badanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”),  zakwaterowanie  w  pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i zaświadczenie o ukończeniu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 365,85 zł netto / 450 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach zapraszamy uczestników szkolenia na imprezy integracyjne:

 

W dniu 11.09.2012r. (wtorek):

 • zwiedzanie Latarni Morskiej i Fortu Gerharda w Świnoujściu,
 • po zwiedzaniu kolacja w formie biesiady przy ognisku i grzanym winie w Forcie Gerharda;

 

W dniu 13.09.2012r.(czwartek):

 • zwiedzanie Skansenu Wikingów w Wolinie,
 • pokazy i nauka dawnych rzemiosł,
 • poczęstunek Wikinga.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia.

 

Wykładowcy:

Lidia Skudławska – Prezes Zarządu Spółki Morison Finansista Audyt Sp. z o.o., biegły rewident (nr upr. 9500/7116). Sporządza analizy ekonomiczne i wyceny przedsiębiorstw oraz tworzy programy restrukturyzacyjne. W swojej pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na weryfikacji  prac biegłych rewidentów, koordynuje pracą zespołów rewizyjnych.
Pełne CV oraz lista zbadanych podmiotów prywatnych i publicznych dostępne pod adresem:
http://www.masterbiznes.pl/cv1

Piotr Jajko -  Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Audytu firmy Morison Finansista Audyt Sp. z o.o., biegły rewident (nr upr. 10696/7782). Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accuntants). W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych oraz analizami ekonomicznymi.
Pełne CV oraz lista zbadanych podmiotów prywatnych i publicznych dostępne pod adresem:
http://www.masterbiznes.pl/cv2

Marta Szymkiewicz – Menadżer Zespołu Audytorskiego, biegły rewident (nr upr. 9996/7533). W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych oraz analizami ekonomicznymi.
Pełne CV oraz lista zbadanych podmiotów prywatnych i publicznych dostępne pod adresem:
http://www.masterbiznes.pl/cv3

 

Firma  Morison Finansista Audyt Sp. z o.o. w rankingu opublikowanym w Rzeczpospolitej (luty 2012r.) zajęła 6 pozycję w zestawieniu porównującym średnią wartość zbadanych przychodów i aktywów podmiotów gospodarczych w Polsce; natomiast w ogólnym rankingu najlepszych firm audytorskich Spółka Morison Finansista Audyt Sp. z o.o. zajęła 11 pozycję. 


 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW

 

RACHUNKOWOŚĆ
Moduł I      Wycena w wartościach szacunkowych i ich badanie                   8 GODZIN
Moduł V     Kontrakty długoterminowe  
                                                                8 GODZIN

REWIZJA FINANSOWA
Moduł II      Krajowe standardy rewizji finansowej – stosowanie w praktyce    8 GODZIN
Moduł VII    Inne usługi biegłego rewidenta                                              16 GODZIN

 

Moduł I.  WYCENA W WARTOŚCIACH SZACUNKOWYCH I ICH BADANIE
Podstawowe cele szkolenia

 1. Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie identyfikacji i oceny znaczących ryzyk dotyczących wyceny w wartościach szacunkowych i związanych z tym ujawnień.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu metod uwzględniania w strategii oraz planie badania zidentyfikowanych znaczących ryzyk w obszarze wyceny w wartościach szacunkowych oraz ich powiązania z reakcją rewizyjną i jej rezultatami.
 3. Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy KSRF a MSRF w tym obszarze.
 4. Zwrócenie uwagi na szczególną odpowiedzialność biegłego rewidenta i podwyższone ryzyko badania w związku z możliwością istotnego zniekształcenia obrazu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym w rezultacie dokonania nieprawidłowej wyceny oraz braku wystarczających i odpowiednich ujawnień dotyczących wartości szacunkowych.

 

LP.

USZCZEGÓŁOWIENIE TEMATU

GODZ.

1.

Waga szacunków w MSSF

0,5 godz.

2.

Wymogi KSRF 1 oraz MSRF 540 - różnice

1 godz.

3.

Obszary sprawozdania finansowego w których zastosowane są szacunki

1 godz.

4.

Rodzaje wartości szacunkowych według MSSF

1,5 godz.

5.

Ujawnienia w sprawozdaniach dotyczące zastosowanych szacunków

1 godz.

6.

Ryzyko badania szacunków, procedury badania

1,5 godz.

7.

Wykorzystanie prac ekspertów w zakresie wartości szacunkowych

0,5 godz.

8.

Dokumentacja prac biegłego rewidenta w zakresie badania wartości szacunkowych

0,5 godz.

9.

Sprawdzian wiadomości - autoocena

0,5 godz.

 

   

Moduł II.  KRAJOWE STANDARDY REWIZJI FINANSOWEJ – STOSOWANIE W PRAKTYCE
Podstawowe cele szkolenia

 1. Omówienie stanu prawnego w zakresie obowiązku stosowania KSRF i MSRF.
 2. Uporządkowanie i uszczegółowienie znajomości praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania
  KSRF 1, KSRF 2, KSRF 3.
 3. Nabycie umiejętności stosowania w praktyce MSRF odnoszących się do ustalania szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
 4. Zwrócenie uwagi na MSRF, w których zostały obszernie unormowane zasady i sposoby postępowania biegłego rewidenta poruszone ogólnie w KSRF  1.

   

LP.

USZCZEGÓŁOWIENIE TEMATU

GODZ.

1.

Stan prawny KSRF, zastosowanie MSRF wynikające z KSRF

0,5 godz.

2.

Omówienie KSRF 1

3 godz.

3.

Omówienie KSRF 2

1,5 godz.

4.

Omówienie KSRF 3

1 godz.

5.

Szczegółowe unormowania w MSRF

1,5 godz.

6.

Sprawdzian wiadomości - autoocena

0,5 godz.

 
 

Moduł V.  KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE
Podstawowe cele szkolenia

 1. Zwrócenie uwagi na charakterystykę kontraktu długoterminowego oraz jego definicję.
 2. Nabycie wiedzy dotyczącej:
 • KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”,
 • MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”,
 • KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” oraz stanowiska KSR „Umowy deweloperskie”.
 1. Zapewnienie wsparcia merytorycznego - przykłady praktycznego zastosowania KSR 3 oraz MSR 11.

 

LP.

USZCZEGÓŁOWIENIE TEMATU

GODZ.

1.

Pojęcie kontraktów długoterminowych według UoR oraz MSSF

0,5 godz.

2.

Omówienie KSR 3 - „Niezakończone usługi budowlane”:

3 godz.

 

 • cele i zakres standardu, definicje, łączenie i dzielenie umów budowlanych

0,5 godz.

 

 • ustalenie stopnia zaawansowania

0,5 godz.

 

 • ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych umów budowlanych

1 godz.

 

 • prezentacja i ujawnianie informacji

0,5 godz.

 

 • odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych

0,5 godz.

3.

Omówienie MSR 11 - „Umowy o usługę budowlaną” - różnice z KSR 3

2 godz.

4.

Zastosowanie metody rozliczania kontraktów długoterminowych do innych usług niż usługi budowlane

1 godz.

5.

KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” oraz stanowiska KSR „Umowy deweloperskie”

1 godz.

6.

Sprawdzian wiadomości - autoocena

0,5 godz.

 

 

Moduł VII.  INNE USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA
Podstawowe cele szkolenia

 1. Nabycie wiedzy w zakresie świadczenia przez biegłych rewidentów usług innych niż badanie sprawozdań finansowych.
 2. Zwrócenie uwagi na świadczenie usług atestacyjnych innych niż badanie czy przegląd historycznych informacji finansowych zgodnie z MSUA 3000 oraz sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych zgodnie z MSUA 3400.
 3. Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie raportów atestacyjnych dotyczących kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi zgodnie z MSUA 3402.
 4. Uporządkowanie  rozwiązań w zakresie procedur  informacji finansowych

       zgodnie z MSUPo 4400.

 1. Omówienie problematyki kompilacji informacji finansowych zgodnie z MSUPo 4410.
 2. Identyfikacja obszarów wiedzy dotyczących przeglądu sprawozdań finansowych zgodnie z MSUP 2400 i śródrocznych sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki zgodnie z ISRE 2410 oraz KSRF 3 „Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”.

 

LP.

USZCZEGÓŁOWIENIE TEMATU

GODZ.

1.

Usługi rewizji finansowej oraz usługi pokrewne - definicje, omówienie usług

1 godz.

2.

MSRF 800 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badań specjalnego przeznaczenia

2,5 godz.

3.

MSUP 2400 ,MSUP 2410 - Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki oraz KSRF 3

2 godz.

4.

MSUA 3000Z - Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historyczne informacji finansowych

3 godz.

5.

MSUA 3400 - Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych

1,5 godz.

6.

MSUPo 4400 - Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych

1,5 godz.

7.

MSUPo - Kompilacja informacji finansowych

1 godz.

8.

Przykłady usług i zastosowanie odpowiednich standardów

2 godz.

9.

Zastosowanie MSKJ 1 do innych usług biegłego rewidenta

1 godz.

10.

Sprawdzian wiadomości - autoocena

0,5 godz.

 

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij