Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

 

 

PODATEK VAT I CIT W PRAKTYCE FIRMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W ROKU 2013 i 2014.
KONTROLA PODATKOWA I SKARBOWA ORAZ
KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY W 2013 R.
INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO POLSKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

(Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Powrót do strony głównej

 

Uwaga !


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oprócz materiałów szkoleniowych bezpłatną publikację książkową -  
"VAT 2013 - KOMENTARZ DO ZMIAN".
 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 11 - 14 czerwiec  2013r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa1.085,00 zł netto (+ 23% VAT, tj. 1.334,55 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

 

Lokalizacja:  HOTEL PEKIN * * * ul. Niepodległości 14, 84-120 Władysławowo
( Centrum miasta – około 10 min. piechotą od morza, 6 min. od dworca PKP )  www.hotel-pekin.com.pl

harmonogram szkolenipdf

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe wraz z pozycją książkową "VAT 2013 - KOMENTARZ DO ZMIAN", zajęcia warsztatowe,  zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 219,51 zł netto / 270 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach zapraszamy Państwa na nieodpłatne korzystanie z basenu i sauny oraz na imprezę integracyjną w dniu 12.06.2013r. – „Wieczór Chiński”

 

Prowadzący:

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych.
 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na początku niniejszej strony.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I.

PODATEK VAT W PRAKTYCE WRAZ Z NOWELIZACJĄ USTAWY NA 2013 i 2014r.

 

I. Konstrukcja podatku VAT.

1. Istota podatku VAT.

 • Podstawowe zasady funkcjonowania systemu VAT.
 • Przedmiot opodatkowania.
 • Zakres podmiotowy opodatkowania.

2. Elementy konstrukcyjne podatku VAT.

 • Obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Prawo do odliczenia podatku.
 • Wyłączenia w obliczalności podatku naliczonego.

 

II. Zakres przedmiotowy nowelizacji VAT na 2013 r.

1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług,
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy i podatku od towarów i usług,
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania, oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej,
6. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz jego wpływ na zakres nowelizacji ustawy.


III. Analiza obowiązującego stanu prawnego oraz nowelizacji VAT na 2013 r.

1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

1.1. Mały podatnik – stosowanie metody kasowej.
1.2. Regulacja prawna ulgi na złe długi (uproszczenie zasad).
1.3. Roszczenie o zwrot podatku VAT jako zabezpieczenie kredytu.
1.4. Zmiany w zakresie WDT i WNT.
1.5. Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT:

 • wystawianie faktur przez podatników VAT zwolnionych,
 • obowiązek wystawiania faktur – zmiany w zakresie fakturowania,
 • możliwość wystawiania faktur zbiorczych,
 • konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur,
 • konieczność stosowania nowych oznaczeń na fakturach,
 • możliwość wystawiania faktur uproszczonych,
 • domniemana akceptacja faktur elektronicznych.

1.6. Możliwość przeliczania waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego.

2. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.

2.1. Wywóz dla celów WNT.
2.2. Modyfikacja definicji exportu i importu towarów.
2.3.Modyfikacja zwolnienia dla dostawy terenów budowlanych,
2.4. Uściślenie definicji działalności gospodarczej.
2.5. Zwolnienie dla usług pocztowych.
2.6. Regulacja prawna instytucji przedstawiciela podatkowego.
2.7. Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
2.8. Zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń:

 • przekazanie prezentów o małej wartości i próbek,
 • brak wyłączenia z opodatkowania materiałów reklamowych i informacyjnych,
 • nowa definicja próbki.

2.9. Marża przy usługach turystyki.
2.10. Zmiana stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.

 

3. Nowelizacja przepisów określających elementy konstrukcyjne podatku VAT obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

3.1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 • nowa zasada ogólna,
 • znowelizowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczka, zadatek, przedpłata i rata,
 • wydanie towaru lub wykonanie usługi,
 • świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym,
 • transakcje WDT oraz WNT,
 • eksport i import towarów,
 • eksport i import usług.

3.2. Podstawa opodatkowania.

 • nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty,
 • elementy tworzące podstawę opodatkowania,
 • świadczenia nieodpłatne,
 • świadczenia o charakterze kompleksowym,
 • transakcje międzynarodowe,
 • obniżenie podstawy opodatkowania.

3.3. Prawo do odliczeni podatku naliczonego:

 • zmiany w określaniu podatku naliczonego,
 • moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego,
 • prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
 • prawo do odliczenia a otrzymanie zaliczki,
 • nowe regulacje w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego,
 • brak prawa do odliczenia - samochody osobowe oraz paliwo.

3.4. Zasady dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • definicja faktury i faktury elektronicznej,
 • elementy konieczne faktur,
 • terminy wystawiania faktur,
 • faktury uproszczone i faktury na żądanie,
 • korekty faktur,
 • zniesienie faktur wewnętrznych oraz not korygujących.
 • nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

3.5. Zmiany pozostałe:

 • nowe zasady zwolnień dla terenów używanych,
 • rezygnacja z uzależnienia WDT od rejestracji podatnika,
 • doprecyzowanie kategorii podatników w art. 17 VAT,
 • zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

 

IV. Ocena nowych regulacji.

1. Zmiana sposobu rozliczania VAT.
2. Obszary ryzyka podatkowego.

 

V. Analiza najnowszego orzecznictwa TSUE oraz orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.

 
 • wyrok TSUE z 30.09.2010 r. w sprawie C-395/09 – import usług z rajów podatkowych a prawo do odliczenia VAT,
 • wyrok TSUE z 22.12.2010 r. w sprawie C-438/09 – odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany,
 • wyrok TSUE z 26.01.2012 r. w sprawie C-588/10 – potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
 • wyrok TSUE z 21.06.2012 r. w sprawach C-80/11 oraz C-142/11 – należyta staranność podatników w kontaktach w kontrahentami,
 • wyrok NSA z 25.02.1011 r. (I FSK 953/10) – faktura nie dokumentująca rzeczywistej czynności gospodarczej,
 • wyrok NSA z 24.03.2011 r. (I FSK 1579/10) – brak rejestracji nie wyklucza stosowania stawki 0%,
 • wyrok NSA z 5.04.2011 r. (I FSK 640/10) – bezpośredni wywóz towaru nie jest warunkiem WDT,
 • wyrok NSA z 21.06.2011 r. (I FSK 867/10) – powstanie obowiązku podatkowego przy usługach transportowych,
 • wyrok NSA z 6.07.2011 r. (I FSK 1058/10) – organ kontroli ma obowiązek wyjaśnienia rozbieżności przy WDT,
 • wyrok NSA z 27.04.2012 r., I FSK 925/11 – forma potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty,
 • uchwała NSA z 25.06.2012 r., I FPS 3/12 – definicja eksportu w ustawie o podatku VAT,
 • wyrok NSA z 26.06.2012 r., I FSK 1200/11 – działanie bez świadomości oszustwa umożliwia odliczenie podatku VAT.

 

VI .Analiza poszczególnych stanów faktycznych, dyskusja.

 

Dzień II

USTAWA CIT W PRAKTYCE W 2013 R.

 

I. Rok 2013 – pojęcie i rozumienie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

1. Zakres prawnej regulacji.
2. Obowiązek podatkowy.
3. Przedmiot opodatkowania.
4. Ustalenie dochodu.

 

II. Zasady ustalania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

1. Ustawowe pojęcie przychodów ora dochodu.
2. Przychody związane z działalnością gospodarczą.

3. Moment powstania przychodu.
4. Przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu.
5. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.

 

III. Koszty uzyskania przychodów.

1. Zasady ogólne kwalifikacji kosztów podatkowych.
2. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego określającego koszty przedsiębiorców.
3. Koszty bezpośrednie oraz koszty inne niż bezpośrednie w praktyce,
4. Data poniesienia kosztu.
5. Dokumentowanie poniesionych wydatków.
6. Ciężar dowodu w aspekcie kosztów uzyskania przychodów.
7. Dokumentowanie kosztu nabycia usług niematerialnych.

 

IV. Kontrowersyjne zagadnienia na gruncie ustawy.

1. Wydatki na reprezentację i reklamę a koszt podatkowy.
2. Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy.
3. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego.
4. Kwalifikacja opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym.
5. Moment poniesienia kosztu podatkowego.
6. Kary umowne i odszkodowania a koszty podatkowe.
7. Świadczenia na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu.

 

V. Przedmiotowy zakres nowelizacji CIT 2013 r.

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

 

VI. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

1. Ulga na złe długi według CIT – obowiązek korekty kosztów w przypadku braku uregulowania faktury (art. 15b pdp).
2. Zmiany w rozliczaniu umów leasingu.

VII. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie ustawy CIT.


VIII. Analiza poszczególnych stanów faktycznych, dyskusja.

 

Dzień III

KONTROLA PODATKOWA I SKARBOWA ORAZ KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY W PRAKTYCE W 2013 R. - PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH.

 

I. Obowiązujące procedury kontrolne.

1. kontrola działalności przedsiębiorcy – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
2. kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających – prowadzone przez organy podatkowe,
3. postępowanie kontrolne, kontrola podatkowa, kontrola krzyżowa – prowadzone przez organy kontroli skarbowej.


II. Reprezentacja podatników i przedsiębiorców w prowadzonych postępowaniach kontrolnych.

1. Pełnomocnik przedsiębiorcy.
2. Pełnomocnik postępowania kontrolnych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
3. Udział we wszystkich czynnościach kontrolnych.
4. Rzetelność działań pełnomocnika.
5. wypowiedzenie pełnomocnictwa.

 

III. Prawa i obowiązki podmiotów kontroli.

1. Analiza praw i obowiązków kontrolowanego przedsiębiorcy.
2. Analiza praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych (podatników).
3. Analiza praw i obowiązków podmiotów kontrolujących (organów kontroli).


IV. Czynności kontrolne realizowane w ramach kontroli przedsiębiorcy oraz kontroli podatników.

1. Czynności kontrolne realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Czynności kontrolne realizowane w ramach kontroli organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

 • Miejsce i czas.
 • Badanie dokumentów.
 • Spis z natury.
 • Okazanie majątku.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Zakończenie czynności kontrolnych.
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych.

 

V. Kontrola przedsiębiorcy (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej)

1. Procedura kontroli.

 • Zawiadomienie o zamiarze kontroli.
 • Książka kontroli.
 • Zakaz prowadzenia większej liczby kontroli.
 • Kontrola działalności prowadzonej w większej liczbie zakładów.
 • Czas trwania kontroli.
 • Sprzeciw wobec czynności kontrolnych.
 • Odszkodowanie za szkody podczas kontroli.

 

VI. Kontrolowany w kontroli podatkowej oraz w postępowaniu podatkowym (wg Ordynacji podatkowa)

1. Kontrola podatkowa.

 • Zakres kontroli,
 • Przebieg kontroli podatkowej (procedura zawiadomienia, tryby wszczęcia kontroli),
 • Zakończenie kontroli podatkowej.
 • Protokół kontroli.

2. Postępowanie podatkowe.

 • Wszczęcie postępowania.
 • Przebieg postępowania.
 • Środki dowodowe.
 • Decyzja organu podatkowego.


VII. Kontrolowany w postępowaniu kontrolnym (ustawa o kontroli skarbowej)

1. Zakres kontroli organów kontroli skarbowej.
2. Przebieg postępowania kontrolnego (procedura zawiadomienia, tryby wszczęcia kontroli),
3. Protokół z przebiegu kontroli.

 

VIII. Instytucje służące obronie kontrolowanych stanów faktycznych.

1. Sprzeciw przedsiębiorcy wobec czynności kontrolnych,
2. Odszkodowanie dla przedsiębiorcy za szkody podczas kontroli.
1. Prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych i zgłaszania wszelkich dowodów.
2. Zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu kontroli.
3. Wypowiedzenie w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).
4. Korekta deklaracji podatkowej (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).
5. Odwołanie od rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.
6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.

 

IX. Analiza stanów faktycznych, dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników.
 

 

infor szkolenia

Informacje o szkoleniu w formacie pdf -  pdf

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij