Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

SZKOLENIE WYJAZDOWE

 

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2013 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM.
SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT I CIT W ROKU 2013 i 2014.
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.

 (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 10 pkt.)

Powrót do strony głównej

 

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oprócz materiałów szkoleniowych bezpłatną publikację książkową– „VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2013 rok” Wydawnictwa GOFIN ( 660 stron ).

 

TERMIN: 6 - 7 luty 2014r.

 

CENA PROMOCYJNA: - 685 zł netto (+ 23% VAT, tj. 842,55 zł brutto),
druga osoba z tej samej firmy - 585 zł netto (+ 23% VAT, tj. 719,55 zł brutto)

 

MIEJSCE: „Centrum Europrofes Katowice”, ul. Stawowa 10, Katowice.
(Centrum miasta, 150 m od Dworca Głównego PKP – skrzyżowanie ulic Stawowej i 3. Maja)

 

harmonogram  pdf

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe wraz z wyżej wymienioną publikacją Wydawnictwa GOFIN, przerwy kawowe, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia, upominek reklamowy (kubek termiczny o pojemności 0,4 l wykonany ze stali nierdzewnej).

 

PROWADZĄCY: Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego międzynarodowej spółki branży budowlanej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej www.masterbiznes.pl w zakładce szkolenia jedno- i dwudniowe. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio na naszej strony internetowej. Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

1. Zmiany w Ustawie o rachunkowości w roku 2013. Likwidacja Monitora Polski B.
2. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
3. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.

4. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowej do sporządzenia sprawozdań finansowych.
8. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.


II. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

 

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU CIT W ROKU 2013.

1. Ulga na złe długi według CIT – obowiązek korekty kosztów w przypadku braku uregulowania faktury (art. 15b pdp).
2. Zmiany w rozliczaniu umów leasingu.
3. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
4. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
5. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
6. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
7. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
8. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
9. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
10. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.


IV. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG. OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU W ROKU 2013 i 2014.

1. Nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2013 r.

1.1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.
1.1.1. Mały podatnik – stosowanie metody kasowej.

1.1.2. Regulacja prawna ulgi na złe długi.
1.1.3. Roszczenie o zwrot podatku VAT jako zabezpieczenie kredytu.
1.1.4. Zmiany w zakresie WDT i WNT.
1.1.5. Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT.

  • Wystawianie faktur przez podatników VAT zwolnionych.
  • Obowiązek wystawiania faktur – zmiany w zakresie fakturowania.
  • Możliwość wystawiania faktur zbiorczych.
  • Konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur.
  • Konieczność stosowania nowych oznaczeń na fakturach.
  • Możliwość wystawiania faktur uproszczonych.
  • Domniemana akceptacja faktur elektronicznych.

1.1.6. Możliwość przeliczania waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego.

1.2. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.
1.2.1. Wywóz dla celów WNT.
1.2.2. Modyfikacja definicji exportu i importu towarów.
1.2.3. Modyfikacja zwolnienia dla dostawy terenów budowlanych.
1.2.4. Uściślenie definicji działalności gospodarczej.
1.2.5. Zwolnienie dla usług pocztowych.
1.2.6. Regulacja prawna instytucji przedstawiciela podatkowego.
1.2.7. Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
1.2.8. Zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń:

  • przekazanie prezentów o małej wartości i próbek,
  • brak wyłączenia z opodatkowania materiałów reklamowych i informacyjnych,
  • nowa definicja próbki.

1.2.9. Marża przy usługach turystyki.
1.2.10. Zmiana stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.
2. Zmiany w podatku VAT od roku 2014.
3. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
4. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
5. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
6. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
7. Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.


V. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij