Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

SZKOLENIE WYJAZDOWE

 

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT I CIT W ROKU 2013 i 2014.
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.

 (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 5 pkt.)

Powrót do strony głównej

 

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oprócz materiałów szkoleniowych bezpłatną publikację książkową– „VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2013 rok” Wydawnictwa GOFIN ( 660 stron ).

 

TERMIN: 7 marzec 2014r.

 

CENA - 385 zł netto (+ 23% VAT, tj. 473,55 zł brutto),
druga osoba z tej samej firmy -  zł 295 netto (+ 23% VAT, tj. 362,85 zł brutto)

 

MIEJSCE: HOTEL DAL * *, ul. Czarny Dwór 4,  Gdańsk  ( Centrum miasta )

 

harmonogram  pdf

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe wraz z wyżej wymienioną publikacją Wydawnictwa GOFIN, przerwy kawowe, obiad z deserem, certyfikat ukończenia szkolenia, upominek reklamowy (kubek termiczny o pojemności 0,4 l wykonany ze stali nierdzewnej).

 

PROWADZĄCY: Piotr Kostrzewski -  prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej www.masterbiznes.pl w zakładce szkolenia jedno- i dwudniowe. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio na naszej strony internetowej. Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY NOWELIZACJI VAT NA 2013 R.

 

1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług,
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy i podatku od towarów i usług,
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania, oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej,
6. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz jego wpływ na zakres nowelizacji ustawy.

 

II. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO ORAZ NOWELIZACJI VAT NA 2013 R.

 

1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

1.1. Mały podatnik – stosowanie metody kasowej.
1.2. Regulacja prawna ulgi na złe długi (uproszczenie zasad).
1.3. Roszczenie o zwrot podatku VAT jako zabezpieczenie kredytu.
1.4. Zmiany w zakresie WDT i WNT.
1.5. Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT:

 • wystawianie faktur przez podatników VAT zwolnionych,
 • obowiązek wystawiania faktur – zmiany w zakresie fakturowania,
 • możliwość wystawiania faktur zbiorczych,
 • konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur,
 • konieczność stosowania nowych oznaczeń na fakturach,
 • możliwość wystawiania faktur uproszczonych,
 • domniemana akceptacja faktur elektronicznych.

1.6. Możliwość przeliczania waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego.
2. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.

2.1. Wywóz dla celów WNT.
2.2. Modyfikacja definicji exportu i importu towarów.
2.3.Modyfikacja zwolnienia dla dostawy terenów budowlanych,
2.4. Uściślenie definicji działalności gospodarczej.
2.5. Zwolnienie dla usług pocztowych.
2.6. Regulacja prawna instytucji przedstawiciela podatkowego.
2.7. Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
2.8. Zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń:

 • przekazanie prezentów o małej wartości i próbek,
 • brak wyłączenia z opodatkowania materiałów reklamowych i informacyjnych,
 • nowa definicja próbki.

2.9. Marża przy usługach turystyki.
2.10. Zmiana stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.

3. Nowelizacja przepisów określających elementy konstrukcyjne podatku VAT obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

3.1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 • nowa zasada ogólna,
 • znowelizowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczka, zadatek, przedpłata i rata,
 • wydanie towaru lub wykonanie usługi,
 • świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym,
 • transakcje WDT oraz WNT,
 • eksport i import towarów,
 • eksport i import usług.

3.2. Podstawa opodatkowania.

 • nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty,
 • elementy tworzące podstawę opodatkowania,
 • świadczenia nieodpłatne,
 • świadczenia o charakterze kompleksowym,
 • transakcje międzynarodowe,
 • obniżenie podstawy opodatkowania.

3.3. Prawo do odliczeni podatku naliczonego:

 • zmiany w określaniu podatku naliczonego,
 • moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego,
 • prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
 • prawo do odliczenia a otrzymanie zaliczki,
 • nowe regulacje w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego,
 • brak prawa do odliczenia - samochody osobowe oraz paliwo.

3.4. Zasady dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • definicja faktury i faktury elektronicznej,
 • elementy konieczne faktur,
 • terminy wystawiania faktur,
 • faktury uproszczone i faktury na żądanie,
 • korekty faktur,
 • zniesienie faktur wewnętrznych oraz not korygujących.
 • nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

3.5. Zmiany pozostałe:

 • nowe zasady zwolnień dla terenów używanych,
 • rezygnacja z uzależnienia WDT od rejestracji podatnika,
 • doprecyzowanie kategorii podatników w art. 17 VAT,
 • zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.
 

III. OCENA NOWYCH REGULACJI.

 

1. Zmiana sposobu rozliczania VAT.
2. Obszary ryzyka podatkowego.


IV. ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA TSUE ORAZ ORZECZNICTWA POLSKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

 

 • wyrok TSUE z 30.09.2010 r. w sprawie C-395/09 – import usług z rajów podatkowych a prawo do odliczenia VAT,
 • wyrok TSUE z 22.12.2010 r. w sprawie C-438/09 – odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany,
 • wyrok TSUE z 26.01.2012 r. w sprawie C-588/10 – potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
 • wyrok TSUE z 21.06.2012 r. w sprawach C-80/11 oraz C-142/11 – należyta staranność podatników w kontaktach w kontrahentami,
 • wyrok NSA z 25.02.1011 r. (I FSK 953/10) – faktura nie dokumentująca rzeczywistej czynności gospodarczej,
 • wyrok NSA z 24.03.2011 r. (I FSK 1579/10) – brak rejestracji nie wyklucza stosowania stawki 0%,
 • wyrok NSA z 5.04.2011 r. (I FSK 640/10) – bezpośredni wywóz towaru nie jest warunkiem WDT,
 • wyrok NSA z 21.06.2011 r. (I FSK 867/10) – powstanie obowiązku podatkowego przy usługach transportowych,
 • wyrok NSA z 6.07.2011 r. (I FSK 1058/10) – organ kontroli ma obowiązek wyjaśnienia rozbieżności przy WDT,
 • wyrok NSA z 27.04.2012 r., I FSK 925/11 – forma potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty,
 • uchwała NSA z 25.06.2012 r., I FPS 3/12 – definicja eksportu w ustawie o podatku VAT,
 • wyrok NSA z 26.06.2012 r., I FSK 1200/11 – działanie bez świadomości oszustwa umożliwia odliczenie podatku VAT.
 

V .ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH STANÓW FAKTYCZNYCH, DYSKUSJA.

 

VI. PRZEDMIOTOWY ZAKRES NOWELIZACJI CIT 2013 R.

 

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

 

VII. ZMIANY W PODATKU CIT OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R.

 

1. Ulga na złe długi według CIT – obowiązek korekty kosztów w przypadku braku uregulowania faktury (art. 15b pdp),
2. Zmiany w rozliczaniu umów leasingu.


VIII. KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA NA GRUNCIE USTAWY.

 

1. Wydatki na reprezentację i reklamę a koszt podatkowy.
2. Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy.
3. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego.
4. Kwalifikacja opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym.
5. Moment poniesienia kosztu podatkowego.
6. Kary umowne i odszkodowania a koszty podatkowe.
7. Świadczenia na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu.


IX. ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDOWEGO W ZAKRESIE USTAWY CIT.


X. ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH STANÓW FAKTYCZNYCH, DYSKUSJA.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij