Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

SZKOLENIA EFS

 Szkolenia wyjazdowe - szkolenia nad morzem - doświadczeni trenerzy

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

  

PODATEK VAT I CIT W PRAKTYCE FIRMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W ROKU 2014. SAMOCHÓD W FIRMIE OD 1 KWIETNIA 2014 R. KONTROLA PODATKOWA I SKARBOWA ORAZ KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY W 2014 R. INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO.

( Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Powrót do strony głównej

 

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oprócz materiałów szkoleniowych bezpłatną publikację książkową - "VAT 2014 - KOMENTARZ DO ZMIAN". 

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 10 - 13 czerwiec  2014r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 1.085,00 zł netto (+ 23% VAT, tj. 1.334,55 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

 

Lokalizacja:  Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11,  81-777 Sopot
( ośrodek znajduje się około 100 metrów od plaży )

harmonogram pdf

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe, zajęcia warsztatowe,  zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach w dniu 11.06.2014r. zapraszamy Państwa na zwiedzanie miasta z przewodnikiem

oraz na imprezę integracyjną.

 

Prowadzący:

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych.
 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na początku niniejszej strony.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

PODATEK VAT W PRAKTYCE WRAZ Z NOWELIZACJĄ USTAWY NA NA 2014r.

SAMOCHÓD W FIRMIE OD 1 KWIETNIA 2014r.


I. Konstrukcja podatku VAT.

 

1. Istota podatku VAT.

 • Podstawowe zasady funkcjonowania systemu VAT.
 • Przedmiot opodatkowania.
 • Zakres podmiotowy opodatkowania.
 

 2. Elementy konstrukcyjne podatku VAT.

 •  Obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Prawo do odliczenia podatku.
 • Wyłączenia w obliczalności podatku naliczonego.
 

II. Nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2013 r. – podsumowanie najbardziej istotnych zmian.

 
 • Nowelizacja procedury ulgi na złe długi.
 • Rozszerzenie katalogu towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu.
 • Instytucja solidarnej odpowiedzialności nabywcy oraz dostawcy w świetle art. 105a VAT.
 

III. Analiza obowiązującego stanu prawnego oraz nowelizacji VAT w roku 2014.

 

1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia i 1 kwietnia 2014 r.


1.1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 •  Dokonanie dostawy towarów i wykonanie usługi.
 • Częściowe wykonanie usługi.
 • Znowelizowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty.
 • Świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym.
 • Transakcje WDT oraz WNT.
 • Eksport i import towarów.
 • Eksport i import usług.

1.2. Podstawa opodatkowania.

 • Nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty.
 • Dotacje, subwencje, inne dopłaty o podobnych charakterze.
 • Elementy tworzące podstawę opodatkowania.
 • Elementy wyłączone z podstawy.
 • Świadczenia o charakterze kompleksowym.
 • Transakcje międzynarodowe.
 • Obniżenie podstawy opodatkowania.

1.3. Prawo do odliczeni podatku naliczonego.

 • Zmiany w określaniu podatku naliczonego.
 • Moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego,
 • Prawo do odliczenia a data otrzymania faktury.
 • Prawo do odliczenia a otrzymanie zaliczki.
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego.

1.4. Zasady dotyczące wystawiania faktur VAT.

 •  Definicja faktury i faktury elektronicznej.
 • Elementy konieczne faktur.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Faktury wystawiane w przypadkach szczególnych.
 • Faktury uproszczone, faktury na żądanie oraz faktury zbiorcze.
 • Korekty faktur.
 • Zniesienie faktur wewnętrznych.
 • Faktury i noty korygujące.
 • Nowe rozporządzenie wykonawcze.

1.5. Zasady opodatkowania dostawy towarów używanych w 2014 r.

 • Przypadki które umożliwiają zastosowanie zwolnienia dla towarów używanych.
 • Podatkowe rozliczenie sprzedaży używanych samochodów osobowych.

1.6. Zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych od 1 kwietnia 2014r.

 • Wymogi konstrukcyjne pojazdu a VAT.
 • Cel wykorzystania auta a kryteria decydujące o zakresie prawa do odliczenia.
 • Prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu a prawo do odliczenia od zakupu paliwa.

1.7. Zmiany pozostałe.

 • Nowa definicja terenów budowlanych.
 • Doprecyzowanie definicji działalności gospodarczej.
 • Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

2. Ocena nowych regulacji.

 • Zmiana sposobu rozliczania VAT.
 • Obszary ryzyka podatkowego.

3. Pozostałe zagadnienia problemowe.

 • Przepisy szczególne określające obowiązek podatkowy przed nowelizacją niezgodne z Dyrektywą VAT.
 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu.
 • Istotne uchwały dla branży budowlanej.
 • Oszustwa dostawcy a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
 

IV. Analiza najnowszego orzecznictwa TSUE oraz orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.

 
 • wyrok NSA z 17.01.2013 r., I FSK 317/12 – pojazdy demonstracyjne z pełnym prawem do odliczenia podatku VAT,
 • wyrok NSA z 28.02.2013 r., I FSK 326/12 – faktura jako podstawa do dokonania odliczenia podatku VAT,
 • wyrok NSA z 8.04.2013 r., I FSK 73/12 – niedopuszczalność odliczenia podatku, który w ogóle nie powstał,
 • wyrok NSA z 3.07.2013 r., I FSK 1048/12 – faktura która uprawnia do obniżenia podatku naliczonego.
 • wyrok NSA z 4.09.2013 r., I FSK 1133/12 – faktura dokumentująca rzeczywistą czynność podatkową.

 

VI .Panel dyskusyjny, analiza kontrolowanych stanów faktycznych.

 

USTAWA CIT W PRAKTYCE W 2014 R.

 

I. Zmiany ustawy CIT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.


II. Rok 2014 – pojęcie i rozumienie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

 

1. Zakres prawnej regulacji.
2. Obowiązek podatkowy.
3. Przedmiot opodatkowania.
4. Ustalenie dochodu.

 

III. Zasady ustalania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

1. Przychody z działalności gospodarczej oraz dochód podatkowy.
2. Moment powstania przychodu.
3. Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych.
4. Świadczenia nieodpłatne oraz częściowo odpłatne – aktualne zagadnienia problemowe.

 

IV. Koszty uzyskania przychodów.

 

1. Pojęcie oraz rozumienie kategorii kosztów podatkowych.
2. Najnowsze orzecznictwo sądowe.
3. Koszty bezpośrednie oraz koszty inne niż bezpośrednie w praktyce.
4. Data poniesienia kosztu.
5. Dokumentowanie poniesionych wydatków.
6. Ciężar dowodu w aspekcie kosztów uzyskania przychodów.
Dokumentowanie kosztu nabycia usług niematerialnych.

 

V. Kontrowersyjne kwalifikacje organów podatkowych.

 

1. Wydatki na reprezentację i reklamę – wydatki reklamowe, usługi cateringowe i gastronomiczne, obiady z kontrahentami, imprezy integracyjne, etc..
2. Korekta kosztów w przypadku braku terminowego regulowania należności.
3. Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy.
4. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego.
5. Opłata wstępna w leasingu operacyjnym.
6. Świadczenia na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu.

 

VI. Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie CIT.


VII. Panel dyskusyjny, analiza kontrolowanych stanów faktycznych.


KONTROLA PODATKOWA I SKARBOWA ORAZ KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY w 2014 r.

Praktyka realizowanych procedur kontroli.

 

I. Obowiązujące procedury kontrolne.

 

1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
2. Postępowania prowadzone przez organy podatkowe – kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, a także czynności sprawdzające oraz kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających,
3. Postępowania prowadzone przez organy kontroli skarbowej – postępowanie kontrolne, kontrola podatkowa, kontrola krzyżowa.

II. Analiza praw i obowiązków podmiotów kontroli.

 

1. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy.
2. Prawa i obowiązki podmiotów podatników.
3. Prawa i obowiązki podmiotów organów kontroli.

 

III. Czynności kontrolne oraz dowody w prowadzonych kontrolach.

 

1. Czynności kontrolne – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Czynności kontrolne – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawa o kontroli skarbowej.

 •  Miejsce i czas.
 • Badanie dokumentów.
 • Spis z natury.
 • Okazanie majątku.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Zakończenie czynności kontrolnych.
 • Dokumentowanie czynności kontrolnych.
 • Zakończenie czynności kontrolnych.

3. Rola dowodów podatników.

 • Dokumentacja podatników.
 • Dowody osobowe.
 • Dowody z opinii biegłych.
 • Dowody z oględzin.
 • Regulacja prawna art. 180 o.p.

IV. Praktyka kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 

1. Procedura kontroli.
2. Zawiadomienie o zamiarze kontroli.
3. Książka kontroli.
4. Zakaz prowadzenia większej liczby kontroli.
5. Kontrola działalności prowadzonej w większej liczbie zakładów.
6. Czas trwania kontroli.
7. Sprzeciw wobec czynności kontrolnych.
8. Odszkodowanie za szkody podczas kontroli.

 

V. Praktyka kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

 

1. Kontrola podatkowa.

 • Zakres kontroli.
 • Przebieg kontroli podatkowej (procedura zawiadomienia, tryby wszczęcia kontroli).
 • Zakończenie kontroli podatkowej.
 • Protokół kontroli.

2. Postępowanie podatkowe.

 • Wszczęcie postępowania.
 • Przebieg postępowania.
 • Środki dowodowe.
 • Decyzja organu podatkowego.
 

VI. Praktyka postępowania kontrolnego (ustawa o kontroli skarbowej)

 

1. Zakres kontroli organów kontroli skarbowej.
2. Przebieg postępowania kontrolnego (procedura zawiadomienia, tryby wszczęcia kontroli),
3. Protokół z przebiegu kontroli.

 

VII. Zmiany w obowiązujących procedurach kontrolnych.

 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o kontroli skarbowej.

 • Doręczanie pism na terenie państw obcych.
 • Uzgodnienia z władzami obcymi o jednoczesnym prowadzeniu kontroli.
 • Wymiana informacji dla celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego.
 • Udział osób upoważnionych państw członkowski UE w toku postępowań kontrolnych.

2. Realizacja zadań kontroli skarbowej wyznaczonych na rok 2014.

3. Zmiany zaplanowane w Ordynacji podatkowej na rok 2014.

 • Informatyzacja sprawdzania dokumentacji podatników.
 • Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych.
 • Zmiana art. 282c o.p. – rozszerzenie katalogu niezawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli.
 

VIII. Katalog instytucji prawnych służących przedsiębiorcom i podatnikom w toku procedur kontroli.

 

1. Sprzeciw przedsiębiorcy.
2. Odszkodowanie za szkody podczas kontroli.
3. Zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu kontroli.
4. Wypowiedzenie w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego (w trybie o.p. oraz ustawy o kontroli skarbowej).
5. Korekta deklaracji podatkowej (w trybie o.p. oraz na ustawy o kontroli skarbowej).
6. Odwołanie od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.
7. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.


IX. Panel dyskusyjny, analiza kontrolowanych stanów faktycznych.

 

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij