Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2014 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT). NOWELIZACJA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – 11 LIPIEC 2014r. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT I CIT W 2014r.
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.

 

(Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma nieodpłatnie oprócz materiałów szkoleniowych publikację książkową - "VAT 2014 - KOMENTARZ DO ZMIAN".

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 07 - 10 październik 2014r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 995,00 zł netto (1.223,85 zł brutto)

 

Lokalizacja: Dom Architekta SARP, ul. Rynek 20, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY
                  (Atrakcyjna lokalizacja – Ośrodek znajduję się na Rynku Kazimierza Dolnego)

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe (w tym Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami + Płyta CD oraz VAT 2014 – Komentarz do zmian), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach w dniu 08.10.2014r. zapraszamy Państwa na zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz na imprezę integracyjną.

 

Prowadzący:

Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowniczej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

 

1. Omówienie zmian w Ustawie o rachunkowości w roku 2014r. (w tym ostatnia zmiana z dnia 11 lipca 2014r.)
2. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
3. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
4. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
8. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 

II. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

 

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. OMÓWIENIE   ZMIAN W PODATKU CIT W ROKU 2014.

 

1. Zmiany ustawy CIT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
3. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
4. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
5. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
6. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
7. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
8. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
9. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

 

IV. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG. OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2014.

 

1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.


1.1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 
 • Dokonanie dostawy towarów i wykonanie usługi.
 • Częściowe wykonanie usługi.
 • Znowelizowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty.
 • Świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym.
 • Transakcje WDT oraz WNT.
 • Eksport i import towarów.
 • Eksport i import usług.
 

1.2. Podstawa opodatkowania.

 
 • Nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty.
 • Dotacje, subwencje, inne dopłaty o podobnych charakterze.
 • Elementy tworzące podstawę opodatkowania.
 • Elementy wyłączone z podstawy.
 • Świadczenia o charakterze kompleksowym.
 • Transakcje międzynarodowe.
 • Obniżenie podstawy opodatkowania.
 

1.3. Prawo do odliczeni podatku naliczonego.

 
 • Zmiany w określaniu podatku naliczonego.
 • Moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego,
 • Prawo do odliczenia a data otrzymania faktury.
 • Prawo do odliczenia a otrzymanie zaliczki.
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego.

 

1.4. Zasady dotyczące wystawiania faktur VAT.

 
 • Definicja faktury i faktury elektronicznej.
 • Elementy konieczne faktur.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Faktury wystawiane w przypadkach szczególnych.
 • Faktury uproszczone, faktury na żądanie oraz faktury zbiorcze.
 • Korekty faktur.
 • Zniesienie faktur wewnętrznych.
 • Faktury i noty korygujące.
 • Nowe rozporządzenie wykonawcze.
 

1.5. Zasady opodatkowania dostawy towarów używanych w 2014 r.

 
 • Przypadki które umożliwiają zastosowanie zwolnienia dla towarów używanych.
 • Podatkowe rozliczenie sprzedaży używanych samochodów osobowych.

1.6. Zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych w 2014r.

 
 • Plany Ministerstwa Finansów na 2014 r. dotyczące odliczania VAT od zakupu samochodów

       oraz od ponoszonych wydatków eksploatacyjnych

 • Kryteria decydujące o zakresie prawa do odliczenia.
 • Prawo do odliczenia od nabycia samochodu a prawo do odliczenia od zakupu paliwa.
 

1.7. Zmiany pozostałe.

 
 • Nowa definicja terenów budowlanych.
 • Doprecyzowanie definicji działalności gospodarczej.
 • Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.
 

1.8. Ocena nowych regulacji.

 
 • Zmiana sposobu rozliczania VAT.
 • Obszary ryzyka podatkowego.
 

1.9. Pozostałe zagadnienia problemowe.

 
 • Przepisy szczególne określające obowiązek podatkowy przed nowelizacją niezgodne z Dyrektywą VAT.
 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu.
 • Istotne uchwały dla branży budowlanej.
 • Oszustwa dostawcy a prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.
   

2. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
3. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
4. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
5. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
6. Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.

 

V. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij