Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

SZKOLENIE WYJAZDOWE Z PODATKÓW

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

  

PODATEK VAT I CIT W PRAKTYCE FIRMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W ROKU 2015. NOWELIZACJE PROCEDUR PODATKOWYCH. INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO NSA ORAZ ORGANÓW PODATKOWYCH.

( Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Powrót do strony głównej

 

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oprócz materiałów szkoleniowych bezpłatną publikację książkową - "PODATKI 2015 - PIT, CIT, VAT - Komentarz do zmian".

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 26 - 29 maj  2014r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa995,00 zł netto (+ 23% VAT, tj. 1.223,85 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

 

Lokalizacja:  HOTEL PEKIN * * * ul. Niepodległości 14, 84-120 Władysławowo
( Centrum miasta – około 10 min. piechotą od morza, 6 min. od dworca PKP )
 

Link do ośrodka: www.hotel-pekin.com.pl

harmonogrampdf

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe, zajęcia warsztatowe,  zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

 Po zajęciach w dniu 27.05.2015r. zapraszamy Państwa na godz. 18.00 na imprezę „Kaszubską”. W programie:

 
 • Degustacja dań kaszubskich.
 • Występ kapeli kaszubskiej „Grajce”.
 • Nauka gry na instrumentach kaszubskich.
 • Nauka abecadła kaszubskiego.
 • Nuka pieśni kaszubskich.

 

Prowadzący:

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych.
 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na początku niniejszej strony.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

DZIEŃ I - PODATEK VAT 2015.

 
I.     NOWELIZACJA USTAWY VAT OD 1.01.2015 R.
 
1.        Procedura małego punktu obsługi w zakresie VAT (MOSS).
 
 •  Nowa procedura obowiązująca w Polsce i w UE.
 • Znowelizowane określenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych, radiowych i telewizyjnych oraz elektronicznych.
 • Podstawowe pojęcia (podatnik, państwo członkowskie, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie przedsiębiorstwa).
 • Proces rejestracji i wyrejestrowania.
 • Obowiązujące formularze.
 • Proces składania deklaracji.
 • Ewidencja w zakresie procedury.
 • Płatność i zwrot podatku.
 
2.    Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 
 • Tzw. „pakiet portowy”.
 • Zniesienie obowiązku potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 
3. Rozporządzenie z 7.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku sprowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
II. NOWELIZACJA VAT OD 1.04.2015 R.
 
1.    Towary podlegające odwrotnemu obciążeniu – rozszerzenie katalogu i obowiązków informacyjnych.
2.    Zmiany przepisów ulgi na złe długi.
3.    Podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnej.
4.    Likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi.
5.    Zmiany w zakresie odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych.
 
 • Obecna regulacja prawna.
 • Nowe zasady odliczeń.
 • Wniosek o uznanie sposobu ustalenia proporcji.
 • Postanowienie naczelnika us.
 
III.   Rozwiązania bieżących zagadnień problemowych.
 
1.    Moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne.
 
 • Prawidłowe stosowanie zasady ogólnej.
 • Moment wykonania usługi.
 • Usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym.
 • Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych – spory z organami podatkowymi.
 • Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji.
 • Obowiązek podatkowy w transakcjach najmu, dzierżawy, leasingu.
 • Stosowanie reguł incoterms i warunków kontraktów handlowych.
 
   2.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego – zagadnienia wybrane.

 

 • Regulacja prawna Dyrektywy 2006/112/WE.
 •  Nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do doliczenia.
 •  Odliczenie podatku w ramach transakcji WNT.
 • Prawo do odliczenia przy transakcjach odwrotnego obciążenia.
 •  Prawo do odliczenia w pozostałych transakcjach na gruncie VAT.
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
 
   3.    Dokumentowanie transakcji na gruncie VAT – problemy praktyczne.
 
 • Wymogi formalne faktur.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Faktury wystawiane w przypadkach szczególnych.
 • Korekty faktur.
 • Wadliwość faktur.
 • Puste faktury – możliwości korekty.
 
4.    Transakcje międzynarodowe a VAT – zagadnienia wybrane.
 
Obowiązek podatkowy w przypadku WDT/WNT.
Obowiązek podatkowy w przypadku importu i eksportu usług.
Zaliczki z tytułu eksportu towarów – nowe zasady od 2015r.
Kursy walut w przypadku transakcji międzynarodowych.
 
5.    Transakcje na zasadach odwrotnego obciążenia – problemy praktyczne.
 
 • Towary podlegające procedurze.
 • Zasady dokumentowania dostaw towarów.
 • Praktyczne rozwiązania problemów związanych z samonaliczaniem podatku.
 
6.    Wydatki samochodowe od 01.04.2015r. w praktyce.
 
 • Nowy stan prawny.
 • Samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej oraz do celów mieszanych.
 • Odliczanie wydatków od zakupów paliwa,
 • Konsekwencje prawne zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego.

 

7.    Solidarna odpowiedzialność nabywcy – problemy praktyczne.
 
 • Regulacja ustawowa.
 • Planowana nowelizacja.
 • Możliwość uniknięcia odpowiedzialności według ustawy.
 
8.    Refaktury na gruncie VAT - problemy praktyczne.
 
 • Zasady wystawiania refaktur.
 • Konsekwencje prawne.
 •  Obowiązek podatkowy.
 • Refaktury a wynajem nieruchomości – postanowienie NSA z 22.10.2013r.
 
9.    Oszustwa podatkowe dostawców.
 •  Możliwość odliczania podatku naliczonego.
 •  Orzecznictwo TS UE.
 •  Orzecznictwo NSA.
 
10.    Obszary ryzyka podatkowego oraz analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.
 
IV.    Panel dyskusyjny, analiza kontrolowanych stanów faktycznych, dyskusja.
 
 
DZIEŃ II - PODATEK CIT 2015.
 
I.     Nowelizacja CIT od 1.01.2015 r.
 
1. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 
 • Opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
 •  Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
 • Zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 pdp.
 • Zmiany przepisów w zakresie cen transferowych (umowy spółek osobowych i wspólnego przedsięwzięcia, dokumentowanie transakcji z zagranicznymi zakładami).
 •  Zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji.
 • Nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów w naturze.
 
II. Przychody podatkowe – problemy praktyczne.
 
 • Data powstania przychodu (dostawa towarów, wykonanie usługi, zbycie rzeczy, zaliczki oraz przedpłaty).
 • Refaktury a moment powstania przychodu.
 •  Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych.
 • Korekty przychodów.

 

III.   Koszty uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
 
 • Data kosztu podatkowego.
 • Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie.
 • Refaktury a moment rozpoznania kosztu.
 •  Braku terminowego regulowania zobowiązań – obowiązkowa korekta kosztów.
 • Moment wykonania usługi budowlanej.
 • Dokumentowanie poniesionych wydatków.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe.
 
IV.    Kontrowersyjne kwalifikacje organów podatkowych.
 
1.    Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych.
 
 • Ostateczne rozumienie pojęcia reprezentacji (postanowienie NSA z 8.04.2013 r. (II FPS 7/12), wyrok NSA z 17.06.2013 r. (II FSK 702/11), wyrok NSA z 10.09.2013 r., II FSK 2009/13).
 •  Interpretacja ogólna MF z dnia 25 listopada 2013r.
 • Koszty działań reklamowych oraz koszty szeroko pojętej działalności marketingowej.
 • Reguła ciężaru dowodu w aspekcie kosztów oraz dokumentowanie wydatków na nabycie usług niematerialnych.
 
2.    Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
 
 • Pojęcie wierzytelności na gruncie ustawy.
 • Wierzytelności przedawnione, umorzone i nieściągalne.
 • Odpisy aktualizacyjne.
 • Aktualne orzecznictwo sądowe.
 
3.    Kary umowne i odszkodowania – wątpliwości interpretacyjne.
4.    Świadczenia na rzecz pracowników – skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2014 r. (K 7/13).
 
 • Wyrok TK z 8.07.2014 r. (K 7/13).
 •  Imprezy integracyjne przedsiębiorców.
 • Wydatki na targi, szkolenia, konferencje.
 •  Świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych.
 
5.    Samochody w działalności gospodarczej.
 
Nowe definicje od 1.04.2015r.
 Koszty eksploatacji samochodów osobowych a koszty podatkowe.
Samochody służbowe na cele prywatne– zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym.
Ryczałt na użytkowanie pojazdu służbowego na cele prywatne od 1.01.2015 r.
 
V. Najnowsze orzecznictwo sądowe.
 
 
DZIEŃ III - NOWELIZACJE PROCEDUR PODATKOWYCH W ROKU 2015.
 
I.     Nowelizacja ordynacji podatkowej – ustawa z 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
 
1.    Wprowadzenie instytucji portalu podatkowego.
2.    Doręczanie pism w formie elektronicznej – skutki prawne.
3.    Zasady doręczeń.
 
 • Zachowanie terminu.
 • Interpretacje podatkowe.
 • Wyjaśnienia, zeznania.
 • Podania, adnotacje, notatki.
 • Poświadczanie odpisów dokumentów.
 • Decyzje.
 • Postanowienia.
 • Skuteczność doręczeń.
 
4.    Możliwość udzielenia pełnomocnictw w formie dokumentu elektronicznego.
 
II.  Planowana nowelizacja ordynacji podatkowej w roku 2015.
 
1.    Zmiana zakresu pojęcia podatnika, płatnika i inkasenta.
2.    Zmiany w zakresie interpretacji podatkowych.
3.    Zmiany metod szacowania podstawy opodatkowania.
4.    Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.
 
 • Istota regulacji prawnej.
 • Rozwiązania funkcjonujące w innych krajach.
 •  Formalna możliwość kwestionowania transakcji podatników.
 • Dotychczasowe orzecznictwo sądowe.
 • Zakres zastosowania klauzuli w praktyce.
 • Opinia zabezpieczająca – sposób zabezpieczenia stanu faktycznego.
 
5.    Poszerzenie zakresu czynności sprawdzających.
6.    Rozszerzenie przypadków niezawiadamiania o zamiarze kontroli.
7.    Data zapłaty podatku.
8.    Zmiany pozostałe.
 
 III.   Główne środki prawne w przypadku sporów z organami kontroli.
 
1.    Odwołanie od decyzji organu podatkowego i organu kontroli skarbowej.
 
 • Decyzja organu pierwszej instancji.
 • Odwołanie jako pismo procesowe.
 • Postępowanie dowodowe przed organem drugiej instancji.
 •  Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
 • Decyzja organu ii instancji.
 
2.    Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje organu odwoławczego.
 
 • Zdolność sądowa i procesowa stron.
 • Podmioty uprawnione do występowania w imieniu strony.
 • Skarga do sądu administracyjnego.
 • Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym.
 • Uprawnienia orzecznicze sądów administracyjnych.
 
IV. Warsztaty w zakresie kontrolowanych stanów faktycznych, studium przypadków.

 

 

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij