Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

SZKOLENIA WYJAZDOWE NAD MORZEM Z PODATKÓW

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

  

Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem obszernej nowelizacji ustawy VAT 1).  Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Zmiany w ordynacji podatkowej. Kontrola w firmie w 2016r.


( Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

Powrót do strony głównej

 

Uwaga !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oprócz materiałów szkoleniowych bezpłatną publikację książkową - "PODATKI 2016 - PIT, CIT, VAT - Komentarz do zmian".

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 31.05 - 03.06.2016r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 1.085,00 zł netto (+ 23% VAT, tj. 1.334,55 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja:  Centrum Zdrowia i Relaksu "Verano" ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg

( Ośrodek znajduje sie  w centrum miasta, odległość od morza - 150 m. - zobacz na dużej mapie )

 

 

Link do ośrodka: verano.kolobrzeg.pl

harmonogram pdf

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Cena szkolenia obejmuje:

obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa (około 170 stron) wraz z w/w pozycją książkową, zajęcia warsztatowe, zakwaterowanie  w  pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 195,12 zł netto / 240 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach w dniu 01.06.2016r. zapraszamy Państwa na wycieczkę kolejką turystyczną z przewodnikiem po Kołobrzegu. Po wycieczce zapraszamy na imprezę integracyjną.

 

Prowadzący:

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych.
 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na początku niniejszej strony.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

PODATEK VAT - ROK 2016

 
I.     Nowelizacja ustawy VAT od 1.01.2016r.
 

     1. Zmiany w odliczaniu podatku VAT - preproporcja. Wprowadzenie prewspółczynnnika.

     2. Stawka VAT na sprzęt przeciw pożarowy

     3. Kwoty podatku naliczonego podczas nabycia lub wytworzenia nieruchomości.

  

Poza wyżej wymienionymi zmianami obecny rząd planuje bardzo obszerną nowelizacje ustawy VAT.  W chwili obecnej czekamy na rozpoczęcie ścieżki legislacyjnej. Szczegółowy program szkolenia w zakresie tych zmian będzie niezwłocznie umieszczony na naszej stronie po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy VAT. Szacuje się, że nowa ustawa powinna pojawić się na początku II kwartału 2016r.

 

 

II.   Rozwiązania bieżących zagadnień problemowych.
 
1.    Moment powstania obowiązku podatkowego – problemy praktyczne.
 
 • Prawidłowe stosowanie zasady ogólnej.
 • Moment wykonania usługi.
 • Usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym.
 • Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych – spory z organami podatkowymi.
 • Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji.
 • Obowiązek podatkowy w transakcjach najmu, dzierżawy, leasingu.
 • Stosowanie reguł incoterms i warunków kontraktów handlowych.
 
   2.    Prawo do odliczenia podatku naliczonego – zagadnienia wybrane.

 

 • Regulacja prawna Dyrektywy 2006/112/WE.
 •  Nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do doliczenia.
 •  Odliczenie podatku w ramach transakcji WNT.
 • Prawo do odliczenia przy transakcjach odwrotnego obciążenia.
 •  Prawo do odliczenia w pozostałych transakcjach na gruncie VAT.
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
 
   3.    Dokumentowanie transakcji na gruncie VAT – problemy praktyczne.
 
 • Wymogi formalne faktur.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Faktury wystawiane w przypadkach szczególnych.
 • Korekty faktur.
 • Wadliwość faktur.
 • Puste faktury – możliwości korekty.
 
4.    Transakcje międzynarodowe a VAT – zagadnienia wybrane.
 
Obowiązek podatkowy w przypadku WDT/WNT.
Obowiązek podatkowy w przypadku importu i eksportu usług.
Zaliczki z tytułu eksportu towarów – nowe zasady od 2015r.
Kursy walut w przypadku transakcji międzynarodowych.
 
5.    Transakcje na zasadach odwrotnego obciążenia – problemy praktyczne.
 
 • Towary podlegające procedurze.
 • Zasady dokumentowania dostaw towarów.
 • Praktyczne rozwiązania problemów związanych z samonaliczaniem podatku.
 
6.    Wydatki samochodowe od 01.01.2016r. w praktyce.
 
 • Nowy stan prawny.
 • Samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej oraz do celów mieszanych.
 • Odliczanie wydatków od zakupów paliwa,
 • Konsekwencje prawne zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego.

 

7.    Solidarna odpowiedzialność nabywcy – problemy praktyczne.
 
 • Regulacja ustawowa.
 • Planowana nowelizacja.
 • Możliwość uniknięcia odpowiedzialności według ustawy.
 
8.    Refaktury na gruncie VAT - problemy praktyczne.
 
 • Zasady wystawiania refaktur.
 • Konsekwencje prawne.
 •  Obowiązek podatkowy.
 • Refaktury a wynajem nieruchomości – postanowienie NSA z 22.10.2013r.
 
9.    Oszustwa podatkowe dostawców.
 •  Możliwość odliczania podatku naliczonego.
 •  Orzecznictwo TS UE.
 •  Orzecznictwo NSA.
 

    10. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

     11. Obszary ryzyka podatkowego oraz analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.

 
III.    Panel dyskusyjny, analiza kontrolowanych stanów faktycznych, dyskusja.
 
 
PODATEK  CIT - ROK 2016
 
I.     Nowelizacja CIT od 1.01.2016 r.
 
 1. Wprowadzenie klauzuli przeciwko nadużyciom przy zwolnienia z podatku u źródła w przypadku dywidend i innych zysków.
 2. Uchylenie art. 15b ustawy o CIT odnoszącego się do korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie.
 3. Ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.
 
II. Przychody podatkowe – problemy praktyczne.
 
 1. Data powstania przychodu (dostawa towarów, wykonanie usługi, zbycie rzeczy, zaliczki oraz przedpłaty).
 2. Refaktury a moment powstania przychodu.
 3.  Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych.
 4. Korekty przychodów.

 

III.   Koszty uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
 
 1. Data kosztu podatkowego.
 2. Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie.
 3. Refaktury a moment rozpoznania kosztu.
 4.  Braku terminowego regulowania zobowiązań – obowiązkowa korekta kosztów.
 5. Moment wykonania usługi budowlanej.
 6. Dokumentowanie poniesionych wydatków.
 7. Najnowsze orzecznictwo sądowe.
 
IV.    Kontrowersyjne kwalifikacje organów podatkowych.
 
1.    Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych.
 
 • Ostateczne rozumienie pojęcia reprezentacji (postanowienie NSA z 8.04.2013 r. (II FPS 7/12), wyrok NSA z 17.06.2013 r. (II FSK 702/11), wyrok NSA z 10.09.2013 r., II FSK 2009/13).
 •  Interpretacja ogólna MF z dnia 25 listopada 2013r.
 • Koszty działań reklamowych oraz koszty szeroko pojętej działalności marketingowej.
 • Reguła ciężaru dowodu w aspekcie kosztów oraz dokumentowanie wydatków na nabycie usług niematerialnych.
 
2.    Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów.
 
 • Pojęcie wierzytelności na gruncie ustawy.
 • Wierzytelności przedawnione, umorzone i nieściągalne.
 • Odpisy aktualizacyjne.
 • Aktualne orzecznictwo sądowe.
 
3.    Kary umowne i odszkodowania – wątpliwości interpretacyjne.
4.    Świadczenia na rzecz pracowników – skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2014 r. (K 7/13).
 
 • Wyrok TK z 8.07.2014 r. (K 7/13).
 •  Imprezy integracyjne przedsiębiorców.
 • Wydatki na targi, szkolenia, konferencje.
 •  Świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych.
 
5.    Samochody w działalności gospodarczej w roku 2016.
 

V. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

 
 
ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ. KONTROLA W FIRMIE - ROK 2016
 
I.  Zmiany w ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016r.
 
 1. Klauzula obejścia prawa.
 2. Klauzule interpretacji wątpliwości na korzyść podatnika.
 3. Rozszerzenie zakresu stawek odsetek za zwłokę.
 4. Zmiany w wydawaniu interpretacji podatkowych.
 5. Wyznaczanie jednego urzędu do postępowania w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 
 II.   Główne środki prawne w przypadku sporów z organami kontroli.
 
1.    Odwołanie od decyzji organu podatkowego i organu kontroli skarbowej.
 
 • Decyzja organu pierwszej instancji.
 • Odwołanie jako pismo procesowe.
 • Postępowanie dowodowe przed organem drugiej instancji.
 •  Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
 • Decyzja organu ii instancji.
 
2.    Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje organu odwoławczego.
 
 • Zdolność sądowa i procesowa stron.
 • Podmioty uprawnione do występowania w imieniu strony.
 • Skarga do sądu administracyjnego.
 • Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym.
 • Uprawnienia orzecznicze sądów administracyjnych.
 
III. Warsztaty w zakresie kontrolowanych stanów faktycznych, studium przypadków.

 

 

 

Informacje w formacie pdf -  pdf

 

 

 

 

 

 

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij