Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szkolenie - Środki Trwałe oraz inwentaryzacja i kody kreskowe - SZKOLENIE WYJAZDOWE

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:
 

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. KODY KRESKOWE W ZARZĄDZANIU ŚRODKAMI TRWAŁYMI. BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2015 W ASPEKCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

             (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)        

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 08 - 11 wrzesień 2015r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 995,00 zł netto (1.223,85 brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: HOTEL POLONIA, ul. Promenada Gwiazd 16, Międzyzdroje -  Link do ośrodka

Hotel usytuowany jest w odległości 100 m od plaży - znajdź na mapie.

 

 

harmonogram  pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe (w tym Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

W dniu 09.09.2015r. zapraszamy uczestników szkolenia na wycieczkę do Skansenu Wikingów. W programie: zwiedzanie skansenu, pokazy i nauka dawnych rzemiosł, poczęstunek wikinga.  

 

Prowadzący:

Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowlanej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

Iwona Szarek - Market Development Manager w firmie OPTIDATA, czołowego dostawcy rozwiązań informatycznych działających w oparciu o technologię automatycznej identyfikacji. Koordynatorka licznych projektów z zakresu wdrażania kompleksowego systemu do ewidencji oraz inwentaryzacji mienia, m.in. w takich instytucjach jak Teatr Narodowy w Warszawie, Grupa Kapitałowa Neuca, Grupa MetLife, DB Schenker. Prelegentka na wielu konferencjach krajowych dedykowanych zagadnieniom efektywnego zarządzania środkami trwałymi.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej  (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Inwentaryzacja majątku trwałego.

 

1. Pojęcie i sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
3. Organizacja prawidłowej inwentaryzacji (osoby odpowiedzialne, komisje inwentaryzacyjne).
4. Dokumenty związane z całym procesem inwentaryzacji (arkusze inwentaryzacyjne, oświadczenia, protokoły, PK, wydruki komputerowe, itp.).
5. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek z punktu widzenia podatkowego i księgowego.
6. Typowe błędy w procesie inwentaryzacji środków trwałych – casy study.

 

II. Kody kreskowe w zarządzaniu środkami trwałymi.


III. Środki trwałe.

 

1.Definicja środka trwałego oraz podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie  bilansowym i podatkowym – regulacje prawne, interpretacja i zastosowanie.
2. Ustalenie wartości początkowej oraz przyjęcie środka trwałego do eksploatacji:
    a) z zakupu, w tym z importu (wartość celna, opłaty, różnice kursowe, odsetki, zakup na raty),
    b) przez wytworzenie we własnym zakresie,
   c) w wyniku ulepszenia, modernizacji, rozbudowy (różnice w pojęciach ulepszenia i remontu oraz naprawy środków trwałych, części składowe i peryferyjne jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych).
3. Inne formy przyjęcia środka trwałego:
     a)leasing finansowy i operacyjny, najem, dzierżawa, przewłaszczenie, użyczenie (najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych),
     b) środki trwałe nabyte nieodpłatnie (zwrot wydatków na nabycie – zasady rozliczeń podatkowych).
5. Likwidacja środków trwałych.
6. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych-zasady ustalania Kup przy sprzedaży.
7.Obrót środkami trwałymi a Ustawa o VAT (eksport, import, leasing finansowy i operacyjny, itp.)
8.Ewidencja środków trwałych. Inwestycje w obcych środkach trwałych.


IV. Wartości niematerialne i prawne.

 

1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych, w tym ulepszenia.
2. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych – np. licencje, know-how, royality.
3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i na dzień bilansowy.

 

V. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

1. Ogólne pojęcie amortyzacji i umorzenia.
2. Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa jako koszt uzyskania przychodów.
3. Metody naliczania amortyzacji, w tym stawki indywidualne, podwyższone i obniżone - metoda liniowa, metoda degresywna i degresywno-liniowa, metoda progresywna, metoda proporcjonalna.
4. Dopuszczalność poszczególnych metod amortyzacji a przepisy podatkowe. Amortyzacja samochodów.
5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych.
6. Amortyzacja części składowych i peryferyjnych – wpływ na wynik finansowy i podatkowy.
7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.
8. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości:
       a) symptomy utraty wartości oraz ustalenie kwoty utraty wartości, korekta odpisów amortyzacyjnych,
       b) symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty.
9. Nietypowe zdarzenia (środki trwałe nie podlegające amortyzacji, używane sezonowo, zawieszenie działalności, przekwalifikowania - okres używania środków trwałych krótszy niż rok).

 

VI. Rzeczowe aktywa trwałe w aspekcie MSSF/MSR.


VII. Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych.
 

 

 

Informacje w formacie pdf -  pdf


szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij