Masterbiznes

Szkolimy od 14 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012.
ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT I PIT
  W ROKU 2013 i 2014

 (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Powrót do strony głównej

 

TERMIN: 12 - 15 luty 2013r.  ( 4 dni )

 

Cena promocyjna (pierwsze szkolenie dla sektora publicznego w roku 2013 ) –
995,00 zł
(usługa zwolniona z podatku VAT)

 

Lokalizacja:  Ośrodek Wypoczynkowy "Natura Tour" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 23, 34-500 Zakopane  (Centrum miasta - około 20 metrów od PKS i 40 metrów od PKP)
Adres internetowy: www.naturatour.pl

 

harmonogram szkolenipdf

 

oferta  szkolenia w formacie pdf  pdf

 

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VATpobierz kartę zgłoszeniową>>

zapisz się na szkolenie przez internet>>

 

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

 

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

 

 • 13.02.2013r. - (środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.              
 • 14.02.2013r. - (czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

 

Prowadzący:

 

Ewa Koszela - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych.

 

Anna Welsyng - doradca podatkowy (nr 09969), radca prawny (WA-6227). Autorka książek: ”Amortyzacja w praktyce”, ”Odpowiedzi na pytania do egzaminu na doradcę podatkowego”, ”Skuteczne zarządzanie kancelarią doradcy podatkowego i biurem rachunkowym”. Redaktor naczelna Biuletynu podatków Dochodowych, Rachunkowości w Jednostkach Ochrony Zdrowia, Forum Doradców Podatkowych. Autorka artykułów dla Monitora księgowego, Serwisu Finansowo-Księgowego, Biuletynu Rachunkowości i Finansów, Rachunkowości Budżetowej, Rachunkowości Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non Profit, Gazety Samorządu i Administracji. Doświadczony szkoleniowiec.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLENIA

 

I.ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012.  (13.02.2013r. oraz 14.02.2013r.- wg harmonogramu)

 

1. Podział zadań i odpowiedzialności za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych między kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
4. Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
5. Metody inwentaryzacji oraz dokumentacja dotycząca inwentaryzacji.
6. Amortyzacja i umorzenie.
7. Należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich pozycjach bilansu.
8. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
9. Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań oraz sposób ich prezentacji
w sprawozdaniach.
10. Sprawozdania finansowe i budżetowe.
11. Wyłączenia w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
12. Powiązanie pozycji bilansu i rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
13. Najczęściej występujące nieprawidłowości.

 

II. ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT I PIT WPROWADZONE W ROKU 2013 i 2014.
(14.02.2013r. oraz 15.02.2013r - wg harmonogramu)

 

1. NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU VAT W ROKU 2013 I 2014.

 

1.1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

1.1.1. Mały podatnik – stosowanie metody kasowej.
1.1.2. Regulacja prawna ulgi na złe długi.
1.1.3. Roszczenie o zwrot podatku VAT jako zabezpieczenie kredytu.
1.1.4. Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT – nowelizacja rozporządzenia „fakturowego” MF.

 • Zmiany w zakresie obowiązku wystawiania faktur.
 • Wystawianie faktur przez podatników VAT zwolnionych.
 • Rezygnacja z obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych.
 • Możliwość wystawiania faktur zbiorczych.
 • Konieczność stosowania nowych oznaczeń na fakturach.
 • Możliwość wystawiania faktur uproszczonych.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Domniemana akceptacja faktur elektronicznych.
 • Konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur.
 • Przechowywanie faktur.
 

1.2. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.
1.2.1. Modyfikacja zwolnienia dla dostawy terenów budowlanych
1.2.2. Uściślenie definicji działalności gospodarczej

1.2.3. Zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń.

 • Przekazanie prezentów o małej wartości i próbek.
 • Brak wyłączenia z opodatkowania materiałów reklamowych i informacyjnych.
 • Nowa definicja próbki.

1.2.4. Kompleksowa regulacja prawna instytucji przedstawiciela podatkowego
1.2.5. Modyfikacja zwolnienia dla usług pocztowych
1.2.6. Zmiana stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.

 

1.3. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.
1.3.1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 • Nowa zasada ogólna.
 • Znowelizowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Zaliczka, zadatek, przedpłata i rata.
 • Wydanie towaru lub wykonanie usługi.
 • Świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym.

1.3.2. Podstawa opodatkowania.

 • Nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty.
 • Elementy tworzące podstawę opodatkowania.
 • Świadczenia nieodpłatne.
 • Świadczenia o charakterze kompleksowym.
 • Obniżenie podstawy opodatkowania.

1.3.3. Prawo do odliczeni podatku naliczonego.

 • Zmiany w określaniu podatku naliczonego.
 • Moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego,
 • Prawo do odliczenia a data otrzymania faktury.
 • Prawo do odliczenia a otrzymanie zaliczki.
 • Nowe regulacje w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
 • Brak prawa do odliczenia - samochody osobowe oraz paliwo.

1.3.4. Nowe zasady dotyczące wystawiania faktur VAT – znowelizowana ustawa o VAT.

 • Definicja faktury i faktury elektronicznej.
 • Elementy konieczne faktur.
 • Terminy wystawiania faktur.
 • Faktury uproszczone i faktury na żądanie.
 • Korekty faktur.
 • Zniesienie obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych.
 • Utrzymanie not korygujących.
 • Nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

1.3.5. Zmiany pozostałe.

 • Doprecyzowanie kategorii podatników w art. 17 VAT.
 • Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.
 • Zmiany dotyczące transakcji unijnych oraz importu i eksportu.
 

1.4. Kasy rejestrujące 2013-2014.
1.4.1 Ogólne zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

 • Zwolnienia przedmiotowe
 • Zwolnienia podmiotowe
 • Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
 • Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego albo podmiotowo-przedmiotowego a prawo do zwolnienia z drugiego tytułu

1.4.2. Obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej.

 • Czynności powodujące obowiązek instalacji kasy (wyłączenia ze zwolnienia).
 • Terminy wprowadzenia kas rejestrujących.

1.4.3. Stosowanie przepisów przejściowych.

 

2. ZMIANY W PODATKU CIT i PIT W 2013 R.

 

2.1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

2.1.1. Ulga na złe długi – obowiązek korekty kosztów w przypadku braku uregulowania faktury (art. 15b pdop, art. 24d pdof).
2.1.2.Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.
2.1.3. Zmiany w rozliczaniu umów leasingu.
2.1.4. Modyfikacja wyłączenia opłaty produktowej z kosztów.
2.1.5. Uchylenie zwolnienia dotyczącego dochodów NFI.
2.1.6. Doprecyzowanie przepisów ustawy w zakresie sposobu ustalania kosztów
2.1.7. Ustalanie przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
2.1.8. Nowe zasady rozliczania przez płatnika (a po zakończeniu roku podatnika) kosztów w ramach umów cywilnoprawnych.
2.1.9. Ulga prorodzinna w 2013 r.
2.1.10. Ograniczenia ulgi internetowej.


2.2. Projektowane zmiany w CIT i PIT (projekt MF).
2.2.1. Opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych .
2.2.2. Rozszerzenie ograniczeń wynikających z cienkiej kapitalizacji.
2.2.3. Regulacja zobowiązań w formie rzeczowej.
2.2.4. Ograniczenie zwolnienia CIT od zagranicznych dywidend.
2.2.5. Doprecyzowanie definicji pochodnych instrumentów finansowych i momentu uzyskania przychodu z ich realizacji.
2.2.6. Doprecyzowanie przepisów PIT i CIT w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów (akcji).
2.2.7. Ujednolicenie przepisów PIT i CIT w zakresie dotyczącym płatników zryczałtowanego podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2.2.8. Doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych.

 

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij