Masterbiznes

Szkolimy od 14 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes
 

SZKOLENIA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy Państwa na szkolenia zamknięte (szkolenie kierowane do osób tylko z jednej instytucji), które w przypadku większych potrzeb szkoleniowych są tańsze i efektywniejsze od szkoleń otwartych.


Zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte prowadzone są metodami warsztatowymi, polegającymi na wykorzystaniu w zależności od specyfiki szkolenia, takich technik pracy jak: dyskusja moderowana, "burza mózgów", ćwiczenia grupowe, analizy przypadków, zadania indywidualne, gry symulacyjne. Podczas szkolenia grupa stymulowana jest do aktywnego uczestnictwa tak, aby zajęcia nie przypominały nudnego wykładu, na którym trudno się skoncentrować.

 

Poniżej prezentujemy listę możliwych tematów szkoleń do przeprowadzenia u Państwa. Zamieściliśmy także notki trenerskie naszych wykładowców, które ukarzą się po kliknięciu na dany temat szkolenia.

 

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ:

 

 • Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Najnowsze zmiany. Kontrowersyjna uchwała NSA - gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT.
 • Zamówienia publiczne od A do Z dla zamawiających po nowelizacji ustawy. Najczęściej popełniane błędy.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w JST.
 • Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna – niezbędna każdemu urzędnikowi
 • Komunikacja wewnętrzna w służbie urzędu, czyli jak poprawić przepływ informacji pomiędzy pracownikami
 • Nowoczesny urząd w relacjach ze społeczeństwem – budowa wizerunku urzędu
 • Jesteś wizytówką swojego urzędu – warsztaty godnego reprezentowania instytucji publicznej
 • Efektywny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej
 • Od nieufności do współpracy, czyli jak z mediów uczynić sprzymierzeńca urzędu ?
 • Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie
 • Wizerunek osobisty, autoprezentacja i wystąpienia publiczne w służbie profesjonalnego urzędnika
 • Opracowywanie i wdrażanie planów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • Urząd przyjazny obywatelowi
 • Etyka i savoir-vivre w pracy urzędnika
 • Lider public relations w administracji publicznej
 • Nowy system służby cywilnej
 • Zarządzanie czasem 
 • Kurs Obsługi Pakietu Biurowego Microsoft Office 2003/2007/2010
 • Kurs administracji komputerem pod kontrolą Windows 7
 • Kurs Administracji Siecią Pod Kontrolą Windows Server 2003
 • Kurs Administracji Siecią Pod Kontrolą Mac OS X Server
 • Prawne aspekty windykacji. Wybór optymalnej metody windykacji.
 • Windykacja polubowna, sądowa oraz poszukiwanie majątku dłużnika.
 • Windykacja trudna oraz windykacja komornicza.
 • Jak uniknąć współpracy z niesolidną firmą? Biały wywiad – narzędzia weryfikacji wiarygodności kontrahentów biznesowych.
 • Skuteczna windykacja należności czynszowych. Egzekucja środków pieniężnych z rachunków osobistych.
   


TRENERZY

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych.

 

Radca prawny (WA-6227), doradca podatkowy (nr 09969). Autorka książek: ”Amortyzacja w praktyce”, ”Odpowiedzi na pytania do egzaminu na doradcę podatkowego”, ”Skuteczne zarządzanie kancelarią doradcy podatkowego i biurem rachunkowym”. Redaktor naczelna Biuletynu podatków Dochodowych, Rachunkowości w Jednostkach Ochrony Zdrowia, Forum Doradców Podatkowych. Autorka artykułów dla Monitora księgowego, Serwisu Finansowo-Księgowego, Biuletynu Rachunkowości i Finansów, Rachunkowości Budżetowej. Doświadczony szkoleniowiec.

 

Prawnik, dziennikarz, PR-owiec, trener. Od początku 2007 r. przeprowadził blisko 2000 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Autor licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz pierwszego w Polsce poradnika dla trenerów chcących efektywnie szkolić administrację publiczną pt. "Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów", wydanego w sierpniu 2011 przez Wydawnictwo Onepress.
Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami szkoleniowymi. Od 2007 r. wykładowca zajmujący się tematyką efektywnej komunikacji na Podyplomowych Studiach Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Specjalista z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy oraz ocen okresowych w Służbie Cywilnej. Twórca autorskiego systemu ocen pracowniczych dla Sądu Rejonowego w Białymstoku, i współtwórca takiego systemu dla Izby Skarbowej w Białymstoku.
Ponadto specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania w administracji dla kierowników średniego szczebla w ramach własnego autorskiego programu „Efektywny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej”, obejmującego m.in. zagadnienia z zakresu planowania, motywowania, przywództwa, budowy zespołów oraz komunikacji w nich w warunkach polskiej administracji.
Bardzo ważną część działalności szkoleniowej zajmują także szkolenia z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”.
W ramach własnego projektu „Nowoczesny urząd w relacjach ze społeczeństwem – budowa wizerunku instytucji publicznych” zajmuje się także szkoleniami obejmującymi zagadnienia związane z szeroko rozumianym public relations, budową wizerunku, autoprezentacją, komunikacją interpersonalną, etykietą, i wystąpieniami publicznymi.
W latach 2002 – 2004 dziennikarz „Gazety Wyborczej” zajmujący się tematyką gospodarczą, edukacyjną oraz integracji Polski z Unią Europejską.
Od 2004 r. pełni funkcję Rzecznika Prasowego Izby Skarbowej w Białymstoku. Od września 2006 r. kierujący Wieloosobowym stanowiskiem ds. komunikacji i jakości obsługi, od października 2006 r. do sierpnia 2009 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym, a od grudnia 2008 r. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością w Izbie Skarbowej w Białymstoku.
Praktyk w zakresie public relations w administracji. Przygotowane i prowadzone przez niego w latach 2009 i 2010 kampanie wspomagające rozliczanie zeznań PIT w województwie podlaskim zostały przez Ministerstwo Finansów uznane za jedne z trzech najlepszych w kraju. Od 2007 r. członek Akademii Ekspertów Public Relations.
Od początku 2009 r. intensywnie współpracuje z jednostkami wymiaru sprawiedliwości, dla których przeprowadził do tej pory 14 szkoleń z których korzystały: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Łomży oraz Sąd Rejonowy w Białymstoku. Pracował także w roli eksperta w ramach projektu „Modernizacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.

 Informatyk -Trener, administrator sieci, grafik komputerowy. Należy do grona dwóch polaków, którym udało się zdobyć certyfikat Apple Certified System Administrator 10.6. Posiada także inne certyfikaty i uprawnienia, m.in.:  Server Administrator 2008, Enterprise Desktop Administrator 7,  Consumer Support Technician,  Windows Server Virtualization Configuration,  Windows Server 2008 Active Directory Configuration, Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration, Windows 7 Configuration, Microsoft Windows Vista Configuration,  Windows Server 2003, Certified Technical Coordinator, Apple Certified Associate - Mac Integration. Specjalizuje się we wdrażaniu i utrzymywaniu sieci komputerowych i prowadzeniu szkoleń informatycznych. Obecnie administruje kilkoma środowiskami informatycznymi. Od roku 2009 zajmuje się także testami sprzętu komputerowego i redagowaniem portalu informatycznego. Posiada duże doświadczenie zarówno merytoryczne jak i dydaktyczne.

Doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, certyfikowany księgowy , praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej, prowadzi własną firmę doradczą z zakresu podatków i rachunkowości, doktorantka prawa finansowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka wielu publikacji z dziedziny księgowości i podatków. Publikuje m. in. w Przeglądzie Podatku Dochodowego Wydawnictwa GOFIN, w zeszytach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Kraków oraz w Rzeczpospolitej. 

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom studiów EAUM – MBA, a także międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Doświadczony praktyk z ponad 10-letnim stażem trenerskim. Przeprowadził ponad 200 szkoleń a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych a także doradztwa strategicznego. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje
w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Autor licznych publikacji i artykułów ( „Finansowanie przedsięwzięć informatycznych sektora MSP” – „Raport TELEINFO”-styczeń 2004, „ Pieniądze na nowoczesność” – „Businessman Magazine” -kwiecień 2004, „Najlepsi z najlepszych” – „Businessman Magazine, „Droga do euro” – „Businessman Magazine” -czerwiec 2004, „PHARE 2002 – które programy korzystne, a które najkorzystniejsze” – „Raport TELEINFO” -czerwiec 2004.

Coach biznesu (Uniwersytet Ekonomiczny- Kraków), trener z wieloletnim doświadczeniem (Matrik Kraków), publicystka Głosu Pedagogicznego. Na co dzień prowadzi warsztaty, szkolenia dla menedżerów, pracowników każdego szczebla, korporacji, banków, przedstawicieli handlowych, służby zdrowia, oświaty oraz urzędów. Autorka książki „Czas na feedback dla oświaty” wydanej przez Difin w 2010 r.  

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych w jednej z Samorządowych Jednostek Organizacyjnych m.st. Warszawy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz prawidłowego obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych, funkcjonowania i organizacji archiwum zakładowego, a także archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.

Psychopedagog procesów kompetencyjnych z ponad 8 letnim doświadczeniem trenerskim i managerskim. Pracowała jako trener wewnętrzny w Grupie Kapitałowej Armada Capital. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek z branży edukacyjnej i medycznej. Obecnie trener freelancer, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji interpersonalnych, budowania relacji w zespole, zarządzania sprzedażą, negocjacji i standardów obsługi Klienta.

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Od 2005 roku prezes zarządu firmy windykacyjne (Spółka z o.o.). Konsultant ds. prewencji w windykacji dla podmiotów gospodarczych oraz specjalista w windykacji tzw. należności trudnych, doświadczony doradca podmiotów gospodarczych w sprawach prawno-windykacyjnych, kwestii bezpieczeństwa umów i ich negocjacji.

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Wybrane publikacje:

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacjach pozarządowych, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 4/2006.
 • Zwolnienia organizacji pozarządowych z opłat sądowych w sprawach cywilnych w świetle nowej ustawy, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 7/2006.
 • Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne 3(4) 2007.
 • Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa w praktyce ZU 3(26).
 • Procedury gromadzenia dochodów, Finanse Publiczne 5(6) 2007.
 • Procedury dokonywania wydatków, Finanse Publiczne 6(7) 2007.
 • Szacowanie wartości przedsięwzięcia w partnerstwie publiczno - prywatnym, Finanse Publiczne7(8) 2007.
 • Partnerstwo publiczno prywatne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Publiczne 8(9) 2007.
 • Hybrydowe partnerstwo publiczno - prywatne, Finanse Publiczne 10(11) 2007.
 • Jak szacować wartość zamówienia w partnerstwie publiczno- prywatnym? Inwestor Publiczny 1/2007, s. 34-37
 • Odpowiedzialność za błędy w sprawozdaniach, Finanse Publiczne 1(14) 2008
 • Partnerski montaż finansowy, Inwestor Publiczny 2/2008
 • Umarzanie należności jednostek sektora finansów publicznych, Finanse Publiczne 2(15) 2008
 • Odpowiedzialność za wydatkowanie przez organizacje pozarządową dotacji niezgodnie z przeznaczeniem- studium przypadku. III Sektor, 2008, w druku
 • Partnerstwo publiczno- prywatne w prawie i praktyce, w druku
 • Inwentaryzacja. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego, Finanse Publiczne, druku 

 

Doktor Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczony szkoleniowiec oraz praktyk – prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, podatkowym oraz w prawie autorskim. Główny wykonawca w projektach: „Prawne Aspekty Handlu Elektronicznego”, „Prawo komputerowe”, „Prawo własności intelektualnej”, finansowanych przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Ich rezultatem było stworzenie 3 skryptów dydaktycznych. Stypendium naukowe ufundowane przez H. Henry Meeter Center for Calvin Studies,Michigan (USA); rezultat badań: publiczne wystąpienie zatytułowane Calvin and Religious Liberty. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

kontakt

Tel.: (+48) 75 76 15 883
Tel.: (+48) 75 64 74 765
Fax:  (+48) 75 76 15 882

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij