Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

PODATEK VAT I CIT w PRAKTYCE FIRMY oraz KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN w PODATKACH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2009. ZAMKNIĘCIE ROKU 2008 w KONTEKŚCIE PODATKOWYM -NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY.

(zajęcia warsztatowe - 3 dni)                                                         

pobierz ofertę w formacie PDF                           

                                                                   Powrót do listy szkoleń >>

TERMIN: 03 - 06 marzec 2009r.

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 885,00 zł brutto 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł.

Lokalizacja: OW "WANTA", ul. Grunwaldzka 21, 34-500 Zakopane (centrum miasta - 10 min piechotą od "Krupówek"). W obiekcie internet radiowy – WiFi oraz bezpłatny parking.

Przyjazd w dniu 03.03.2009r.

Warsztaty szkoleniowe w dniach 04-06.03.2009r.

Prowadzący:

Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

W dniu 04.03.2009r. po zajęciach zapraszamy Państwa na kolację regionalną i zabawę z "Bajarzem " przy grzańcu

i rytmach kapeli góralskiej.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I i II - VAT

1.Omówienie zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 grudnia 2008r. oraz od 1 stycznia 2009r.

2.Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Kto jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT ?

3.Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, na rzecz pracowników itp., zasady rozliczeń.

4.Zasady rozliczenia podatku należnego. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady ogólne, regulacje szczególne. Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje.

5.Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?

6.Miejsce opodatkowania: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (transakcje łańcuchowe), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

7.Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, import usług – właściwe rozpoznanie.

8.Zasady ustalania podstawy opodatkowania. Stawki podatku, właściwe dokumentowanie przy zastosowaniu stawek obniżonych.

9.Klasyfikacje statystyczne, towary i usługi niewymienione w klasyfikacjach.

10.Zasady rozliczania podatku naliczonego, odliczenia częściowe. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, terminy zwrotów, uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego.

11.Wystawianie faktur i faktur korygujących, zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

12.Zasady wypełniania i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących.

13.Korekta deklaracji podatkowej, pismo MF dotyczące korekty deklaracji.

14.Nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT-7, ich skutki, sposoby usunięcia, sankcje karno-skarbowe.

15.Zwrot podatku, nadpłata podatku, podobieństwa, różnice.

16.Jak przygotować się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej ? – aspekty praktyczne.

17.Zamknięcie roku w aspekcie podatkowym - najczęściej popełniane błędy.

18.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

DZIEŃ II i III - PODATEK DOCHODOWY

1.Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2009r.

2.Przedmiot opodatkowania, doprecyzowanie zasad rozliczenia zakładu położonego na terytorium RP.

3.Przychód dla celów podatkowych i moment jego uzyskania. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.

4.Przychody przyszłych okresów - skutki podatkowe. Przychody określone w walutach obcych.

5.Definicja kosztów uzyskania przychodów, przeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych.

6.Koszty uzyskania przychodów. Nowy podział, koszty bezpośrednie i pośrednie. Praktyczne problemy we właściwej klasyfikacji i sposobie rozliczenia kosztów. Zasady rozliczania kosztów w czasie.

7.Zasady rozliczania różnic kursowych, właściwy wybór metody rozliczeń. Aspekty rachunkowe, rozwiązywanie problemów ewidencyjnych w praktyce.

8.Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów. Najczęstsze błędy oraz kontrowersje: samochody osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na rzecz zarządu oraz pracowników.

9.Podatek od towarów i usług, jego właściwe rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

10.Nowe możliwości w rozliczaniu amortyzacji środków trwałych. Pomoc de minimis.

11.Problemy specyficzne dla jednostek powiązanych: „cienka kapitalizacja” i ceny transferowe.

12.Zasady rozliczenia dochodów (przychodów) osiągniętych poza terytorium RP.

13.Właściwe zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dokumentacja w obrocie międzynarodowym: certyfikat rezydencji (skutki podatkowe jego braku).

14.Transakcje międzynarodowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych - „podatek u źródła” oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a)przedmiot opodatkowania (przeniesienie praw autorskich/udzielenie licencji, prawa pokrewne, programy komputerowe, znaki towarowe i usługowe, patenty, wzory użytkowe, know-how),

b)stosunek między regulacjami Ustawy PDOP a umowami międzynarodowymi,

c)praktyka stosowania prawa – omówienie niektórych stanowisk organów podatkowych, wyroki sądów.

15.Obowiązki informacyjne firm jako płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, formularze CIT/IFT.

16.Zasady rozliczeń dywidendy. Otrzymana dywidenda – sposób rozliczenia podatku. Dywidenda wypłacana – obowiązki płatnika, możliwości zwolnień.

17.Uproszczone formy wpłaty zaliczek podatku, ich wady, zalety, kiedy je stosować ?

18.Deklaracje dot. podatku dochodowego. Deklaracje zaliczkowe oraz roczne, zasady dokonywania korekt.

19.Zamknięcie roku 2008 w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych.

20.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów.      

                                                                   Powrót do listy szkoleń >>

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij