Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

 

PODATEK VAT I CIT W PRAKTYCE FIRMY
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ZMIAN od 01.01.2011r. oraz od 01.04.2011r. OMÓWIENIE NAJCZĘSTSZYCH KONTROWERSJI DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ PODATKOWYCH.

                               (zajęcia warsztatowe - 3 dni)

 

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 10 - 13 maj 2011r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 995,00 zł netto (1.223,85 brutto)

 

Lokalizacja:
HOTEL VESTINA* * *, ul. Promenada Gwiazd 30, Międzyzdroje (hotel usytuowany jest w odległości 50 m od plaży) Przyjazd w dniu 10.05.2011r.

harmonogram szkolenipdf

Cena szkolenia obejmuje:
materiały szkoleniowe wraz z pozycją książkową (424 strony) – „Podatki - ujednolicone przepisy” + płyta CD (płyta zawiera m.in. nowe klasyfikacje PKWiU   2008   oraz   KŚT ), zajęcia warsztatowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 225 zł netto (+ 8% VAT, tj. 243,00 zł brutto) za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).


Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezę integracyjną.

W programie:

  • Zwiedzanie Latarni Morskiej i Fortów Gerhard w Świnoujściu.

Biesiada przy ognisku i beczce piwa na Fortach Gerharda.
 

Prowadzący:
Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. w Łodzi. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z  rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I i II - VAT

 

1. Omówienie zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011r. oraz od 1 kwietnia 2011r.
2.Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Kto jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT ?
3.Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, na rzecz pracowników itp., zasady rozliczeń.
4.Zasady rozliczenia podatku należnego. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady ogólne, regulacje szczególne. Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje.
5.Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?
6.Miejsce opodatkowania: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (transakcje łańcuchowe), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
7.Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, import usług – właściwe rozpoznanie.
8.Zasady ustalania podstawy opodatkowania. Stawki podatku, właściwe dokumentowanie przy zastosowaniu stawek obniżonych.
9.Klasyfikacje statystyczne, towary i usługi niewymienione w klasyfikacjach.
10.Zasady rozliczania podatku naliczonego, odliczenia częściowe. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, terminy zwrotów, uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego.
11.Wystawianie faktur i faktur korygujących, zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
12.Zasady wypełniania i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących.
13.Korekta deklaracji podatkowej, pismo MF dotyczące korekty deklaracji.
14.Nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT-7, ich skutki, sposoby usunięcia, sankcje karno-skarbowe.
15.Zwrot podatku, nadpłata podatku, podobieństwa, różnice.
16.Jak przygotować się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej – aspekty praktyczne.
17.Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu podatku VAT.
18.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

DZIEŃ II i III - PODATEK DOCHODOWY

 

1.Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących w roku 2010.
2.Przedmiot opodatkowania, doprecyzowanie zasad rozliczenia zakładu położonego na terytorium RP.
3.Przychód dla celów podatkowych i moment jego uzyskania. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.
4.Przychody przyszłych okresów - skutki podatkowe. Przychody określone w walutach obcych.
5.Definicja kosztów uzyskania przychodów, przeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych.
6.Koszty uzyskania przychodów. Nowy podział, koszty bezpośrednie i pośrednie. Praktyczne problemy we właściwej klasyfikacji i sposobie rozliczenia kosztów. Zasady rozliczania kosztów w czasie.
7.Zasady rozliczania różnic kursowych, właściwy wybór metody rozliczeń. Aspekty rachunkowe, rozwiązywanie problemów ewidencyjnych w praktyce.
8.Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów. Najczęstsze błędy oraz kontrowersje: samochody osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na rzecz zarządu oraz pracowników.
9.Podatek od towarów i usług, jego właściwe rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
10.Nowe możliwości w rozliczaniu amortyzacji środków trwałych. Pomoc de minimis.
11.Problemy specyficzne dla jednostek powiązanych: „cienka kapitalizacja” i ceny transferowe.
12.Zasady rozliczenia dochodów (przychodów) osiągniętych poza terytorium RP.
13.Właściwe zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dokumentacja w obrocie międzynarodowym: certyfikat rezydencji (skutki podatkowe jego braku).
14.Transakcje międzynarodowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych - „podatek u źródła” oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a)przedmiot opodatkowania (przeniesienie praw autorskich/udzielenie licencji, prawa pokrewne, programy komputerowe, znaki towarowe i usługowe, patenty, wzory użytkowe, know-how),
b)stosunek między regulacjami Ustawy PDOP a umowami międzynarodowymi,
c)praktyka stosowania prawa – omówienie niektórych stanowisk organów podatkowych, wyroki sądów.
15.Obowiązki informacyjne firm jako płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, formularze CIT/IFT.
16.Zasady rozliczeń dywidendy. Otrzymana dywidenda – sposób rozliczenia podatku. Dywidenda wypłacana – obowiązki płatnika, możliwości zwolnień.
17.Uproszczone formy wpłaty zaliczek podatku, ich wady, zalety, kiedy je stosować ?
18.Deklaracje dot. podatku dochodowego. Deklaracje zaliczkowe oraz roczne, zasady dokonywania korekt.
19.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów.

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij