Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI W KONTEKŚCIE ZAMKNIĘCIA ROKU. ANALIZA PORÓWNAWCZA MSR/MSSF ORAZ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.

pobierz ofertę w formacie PDF                      

                                                                   Powrót do listy szkoleń >>

TERMIN: 29.09 - 02.10 2009r.

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 995,00 zł brutto

( cena po dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej )

 

Lokalizacja: KOŁOBRZEG, OSW „CHALKOZYN”, ul. Zdrojowa 1

(ośrodek usytuowany jest w odległości 200 m od plaży)

Przyjazd w dniu 29.09.2009r.

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł za cały pobyt.

Po zajęciach w  I dzień szkolenia zapraszamy Państwa na imprezę integracyjną -„Piracka Przygoda” w Forcie Solnym
w Kołobrzegu.

Prowadzący:

Hanna Szeląg - Biegły rewident (nr 9844). Wpisana na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Pełni funkcję Sekretarza Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddziału Regionalnego w Łodzi. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Założenia koncepcyjne MSR.

2.  Zasady rachunkowości według Ustawy o Rachunkowości , a MSR – analiza porównawcza.

3. Sprawozdawczość finansowa wg MSSF – zamknięcie roku.

4. MSSF w kontekście polskiego prawa bilansowego.

5. Wpływ MSR 8 na sprawozdanie finansowe (kształtowanie polityki rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych, korygowanie błędów).

6. Prezentacja rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych w świetle MSR 37.

7. Ocena i ujawnianie zdarzeń występujących po dniu bilansowym - MSR 10.

8. Wycena i prezentacja rzeczowych aktywów trwałych w świetle MSR 16:

    ·  Skutki bilansowe przyjmowanych zasad wyceny i amortyzacji.

    ·  Wycena zmian i ulepszeń środków trwałych.

    ·  Ewidencja i rozliczanie aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów  trwałych.

9. Identyfikacja i prezentacja Nieruchomości Inwestycyjnych – MSR 40:

    · Wpływ wyboru zasady wyceny na bilans i rachunek zysków i strat.

    · Nieruchomości inwestycyjne własne i w leasingu.

10. Wartości niematerialne wg MSR 38 – wycena i prezentacja :

    · Nakłady na wytworzenie wartości niematerialnych we własnym zakresie.

     · Nakłady na prace rozwojowe i badania.

     · Rozliczanie wartości firmy.

11.  Zapasy – ujawnianie i wycena w świetle MSR 2.

12.  Rozliczanie i prezentacja umów długoterminowych – MSR 11.

13.  Ujęcie i wycena umów leasingu, w tym leasingu nieruchomości - MSR 17.

14. Utrata wartości aktywów- skutki bilansowe i wynikowe MSR 36.

15. Aktywa przeznaczone do sprzedaży – prezentacja wg MSSF 5.

16. Przychody wg MSR 18.

17. Skutki zmiany kursów walut ( MSR 21) oraz koszty finansowania (MSR 23).

18. Analiza porównawcza MSSF oraz Ustawy o Rachunkowości:
      ● MSSF mające swoje odzwierciedlenie w Ustawie o Rachunkowości.
      ● MSSF nie uwzględnione w Ustawie o Rachunkowości.

19. Podsumowanie najistotniejszych różnic między MSR/MSSF a Ustawą o Rachunkowości.

                        

                                                                    Powrót do listy szkoleń >>

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij