Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM. ZMIANY WPROWADZONE W ROKU 2009

(zajęcia warsztatowe - 3 dni)

pobierz ofertę w formacie PDF                   

                                                                   Powrót do listy szkoleń >>

TERMIN: 26 - 29 październik 2009r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 995,00 zł brutto

( cena po dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej )

 

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 26.10.2009r. w godzinach popołudniowych. Od godz. 18.00 ÷ 19.00 - kolacja. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 27.10.2009r. o godz. 9.00.

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł.

Lokalizacja: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rzemieślnik,
ul. Makuszyńskiego 12, 34-500 Zakopane (centrum miasta - 5 min piechotą od  "Krupówek").

Prowadzący:

Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (27.10.2009r. - wtorek) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem " przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

II Dzień (28.10.2009r. - środa) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

PROGRAM SZKOLENIA

I. Środki trwałe.

1.Definicja środka trwałego oraz podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym – regulacje prawne, interpretacja i zastosowanie.

2. Ustalenie wartości początkowej oraz przyjęcie środka trwałego do eksploatacji:

a) z zakupu, w tym z importu (wartość celna, opłaty, różnice kursowe, odsetki, zakup na raty),

b) przez wytworzenie we własnym zakresie,

c) w wyniku ulepszenia, modernizacji, rozbudowy (różnice w pojęciach ulepszenia i remontu oraz naprawy środków trwałych - części składowe i peryferyjne jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych).

3. Inne formy przyjęcia środka trwałego:

a)leasing finansowy i operacyjny, najem, dzierżawa, przewłaszczenie, użyczenie (najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych),

b) środki trwałe nabyte nieodpłatnie (zwrot wydatków na nabycie – zasady rozliczeń podatkowych).

4. Inwestycje w obcych środkach trwałych.

5. Likwidacja środków trwałych. Niezbędna dokumentacja.

6. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych-zasady ustalania Kup przy sprzedaży.

7. Obrót środkami trwałymi w rozumieniu Ustawy o VAT (eksport, import, leasing finansowy i operacyjny, itp.)

8.Ewidencja środków trwałych.

II. Wartości niematerialne i prawne.

1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych, w tym ulepszenia.

2. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych – np. licencje, know-how, royality.

3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i na dzień bilansowy.

III. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1. Ogólne pojęcie amortyzacji i umorzenia.

2. Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa jako koszt uzyskania przychodów.

3. Metody naliczania i ustalania amortyzacji, w tym stawki indywidualne, podwyższone i obniżone - metoda liniowa, metoda degresywna i degresywno-liniowa, metoda progresywna, metoda proporcjonalna.

4. Dopuszczalność poszczególnych metod amortyzacji a przepisy podatkowe. Amortyzacja samochodów.

5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych.

6. Amortyzacja części składowych i peryferyjnych – wpływ na wynik finansowy i podatkowy.

7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

8. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości:

a) symptomy utraty wartości oraz ustalenie kwoty utraty wartości,

b) korekta planowanych odpisów amortyzacyjnych,

c) symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty.

9. Nietypowe zdarzenia (środki trwałe nie podlegające amortyzacji, używane sezonowo, zawieszenie działalności, przekwalifikowania - okres używania środków trwałych krótszy niż rok).

IV. Rzeczowe aktywa trwałe w aspekcie MSSF/MSR.

 V. Omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o rachunkowości w zakresie środków trwałych w roku 2009.

VI. Inwentaryzacja majątku trwałego.

1. Pojęcie i sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

3.Organizacja prawidłowej inwentaryzacji (powołanie osób odpowiedzialnych, komisje inwentaryzacyjne).

4. Dokumenty związane z całym procesem inwentaryzacji (arkusze inwentaryzacyjne, oświadczenia, protokoły, PK, wydruki komputerowe, itp.).

5. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

VII. Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych związane z omawianą tematyką.

                                                                    Powrót do listy szkoleń >>

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij