Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:
 
ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2011 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT).  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OMÓWIENIE KONTROWERSYJNYCH ZAGADNIEŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT I CIT W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.
                               

                              (zajęcia warsztatowe - 3 dni)

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 15 - 18 listopad 2011r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 995,00 zł netto (1.223,85 brutto)

 

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 15.11.2011r. w godzinach popołudniowych. Od godz. 18.00 ÷ 19.00 - kolacja. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 16.11.2011r. o godz. 9.00.

harmonogram szkolenipdf

 

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 210 zł brutto za cały pobyt.

 

Lokalizacja:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rzemieślnik, ul. Makuszyńskiego 12 34-500 Zakopane  (centrum miasta - 5 min piechotą od "Krupówek").

 

Prowadzący:

Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowniczej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (16.11.2011r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.              
II Dzień (17.11.2011r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM. 
1. Zmiany ustawy o rachunkowości w roku 2011. 
2. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu  niezbędnych czynności.
3. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
4. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
8. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

II. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.
1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -charakterystyczne problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie  zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH.
1. Omówienie zmian w podatku dochodowym  w roku 2011 w odniesieniu do zamknięcia roku.
2. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
3. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
4. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
5. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne,  zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
6. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
7. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
8. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
9. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

IV.  ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG.
1. Omówienie zmian w podatku VAT obowiązujących od roku 2011.
2. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
3. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
4. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
5. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
6.  Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.

V. OMÓWIENIE KONTROWERSYJNYCH ZAGADNIEŃ W ZAKRESIE PODATKU VAT I CIT W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN (np.: posiłki i poczęstunki, upominki, prezenty, reklama i promocja, próbki towaru itp.)

 VI.  INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE  Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij