Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2009 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN USTAWY O RACHUNKOWOŚCI. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

(zajęcia warsztatowe - 3 dni)               

                                                                   Powrót do listy szkoleń >>

 

TERMIN: 24 - 27 listopad 2009r.  pobierz ofertę w formacie PDF  

brak miejsc

 

Dodatkowy termin: 03-06.11.2009r     

pobierz ofertę w formacie PDF    

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 995,00 zł brutto

( cena po dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej )

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 24.11.2009r. (lub 03.11.2009r.) w godzinach popołudniowych. Od godz. 18.00 ÷ 19.00 - kolacja. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 25.11.2009r. (lub 04.11.2009r.) o godz. 9.00.

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł.

Lokalizacja: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rzemieślnik,
ul. Makuszyńskiego 12, 34-500 Zakopane (centrum miasta - 5 min piechotą od  "Krupówek").

Prowadzący:

Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (25.11.2009r. lub 04.11.2009r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem " przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

II Dzień (26.11.2009r. lub 05.11.2009r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I.ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM. 

1.Zmiany ustawy o rachunkowości w roku 2009. 
2.Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
3.Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
4.Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5.Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6.Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7.Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
8.Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9.Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

II.SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH

1.Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2.Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3.Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4.Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -charakterystyczne problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5.Sporządzenie  zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6.Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7.Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8.Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

III.ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

1.Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
2.Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
3.Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
4.Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne,  zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
5.Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
6.Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
7.Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
8.Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami.Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

IV. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG

1.Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
2.Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
3.Kategorie czynności podlegające opodatkowaniu.
4.VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
5.Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
6.Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.

V.INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.
                                                               Powrót do listy szkoleń >>

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij