Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

PODATEK VAT I CIT w PRAKTYCE FIRMY z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 GRUDNIA 2009 ROKU. ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 w KONTEKŚCIE PODATKOWYM -NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY.

 (zajęcia warsztatowe - 3 dni)

pobierz ofertę w formacie PDF                        

                                                                    Powrót do listy szkoleń >>

TERMIN: 15 - 18 grudzień 2009r

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa - 995,00 zł brutto

( cena po dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej )

Przyjazd uczestników szkolenia w dniu 15.12.2009r. w godzinach popołudniowych. Od godz. 18.00 ÷ 19.00 - kolacja. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 16.12.2009r. o godz. 9.00.

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł cały pobyt.

Lokalizacja: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rzemieślnik,
ul. Makuszyńskiego 12, 34-500 Zakopane (centrum miasta - 5 min piechotą od  "Krupówek").

Prowadzący:

Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. w Łodzi. Pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):

I Dzień (16.12.2009r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

II Dzień (17.12.2009r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I i II - VAT

1.Omówienie zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 grudnia 2009 roku.

2.Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Kto jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT ?

3.Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, na rzecz pracowników itp., zasady rozliczeń.

4.Zasady rozliczenia podatku należnego. Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady ogólne, regulacje szczególne. Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje.

5.Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?

6.Miejsce opodatkowania: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (transakcje łańcuchowe), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

7.Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, import usług – właściwe rozpoznanie.

8.Zasady ustalania podstawy opodatkowania. Stawki podatku, właściwe dokumentowanie przy zastosowaniu stawek obniżonych.

9.Klasyfikacje statystyczne, towary i usługi niewymienione w klasyfikacjach.

10.Zasady rozliczania podatku naliczonego, odliczenia częściowe. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, terminy zwrotów, uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego.

11.Wystawianie faktur i faktur korygujących, zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

12.Zasady wypełniania i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących.

13.Korekta deklaracji podatkowej, pismo MF dotyczące korekty deklaracji.

14.Nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT-7, ich skutki, sposoby usunięcia, sankcje karno-skarbowe.

15.Zwrot podatku, nadpłata podatku, podobieństwa, różnice.

16.Zamknięcie roku w kontekście podatku od towarów i usług.

17.Jak przygotować się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej – aspekty praktyczne.

18.Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu podatku VAT.

19.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

DZIEŃ II i III - PODATEK DOCHODOWY

1.Kompleksowe omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2009.

2.Przedmiot opodatkowania, doprecyzowanie zasad rozliczenia zakładu położonego na terytorium RP.

3.Przychód dla celów podatkowych i moment jego uzyskania. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.

4.Przychody przyszłych okresów - skutki podatkowe. Przychody określone w walutach obcych.

5.Definicja kosztów uzyskania przychodów, przeliczanie kosztów poniesionych w walutach obcych.

6.Koszty uzyskania przychodów. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie. Praktyczne problemy we właściwej klasyfikacji i sposobie rozliczenia kosztów. Zasady rozliczania kosztów w czasie.

7.Zasady rozliczania różnic kursowych, właściwy wybór metody rozliczeń. Aspekty rachunkowe, rozwiązywanie problemów ewidencyjnych w praktyce.

8.Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów. Najczęstsze błędy oraz kontrowersje: samochody osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na rzecz zarządu oraz pracowników.

9.Podatek od towarów i usług, jego właściwe rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

10.Nowe możliwości w rozliczaniu amortyzacji środków trwałych. Pomoc de minimis.

11.Problemy specyficzne dla jednostek powiązanych: „cienka kapitalizacja” i ceny transferowe.

12.Zasady rozliczenia dochodów (przychodów) osiągniętych poza terytorium RP.

13.Właściwe zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dokumentacja w obrocie międzynarodowym: certyfikat rezydencji (skutki podatkowe jego braku).

14.Transakcje międzynarodowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych - „podatek u źródła” oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a)przedmiot opodatkowania (przeniesienie praw autorskich/udzielenie licencji, prawa pokrewne, programy komputerowe, znaki towarowe i usługowe, patenty, wzory użytkowe, know-how),

b)stosunek między regulacjami Ustawy PDOP a umowami międzynarodowymi,

c)praktyka stosowania prawa – omówienie niektórych stanowisk organów podatkowych, wyroki sądów.

15.Obowiązki informacyjne firm jako płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, formularze CIT/IFT.

16.Zasady rozliczeń dywidendy. Otrzymana dywidenda – sposób rozliczenia podatku. Dywidenda wypłacana – obowiązki płatnika, możliwości zwolnień.

17.Uproszczone formy wpłaty zaliczek podatku, ich wady, zalety, kiedy je stosować.

18.Deklaracje dot. podatku dochodowego. Deklaracje zaliczkowe oraz roczne, zasady dokonywania korekt.

19.Zamknięcie roku w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych.

20.Najnowsze orzecznictwo polskich sądów.

                                                                    Powrót do listy szkoleń >>

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij